Регистрация за 2017 Collector's Aegis и Baby Roshan

Регистрацията трябва да бъде завършена преди 19 септември, за да сте приемливи да получите колекционерските артикули.
Регистрацията на тази страница Ви включва за Baby Roshan, ако нивото на Вашия боен пропуск е поне 2 000.