Маската на Юрнеро е разцепена на две, пробуждайки античните души, които нявга са се таели скрити в нея. Тези духове са се слели с Юрнеро, предоставяйки му както мъдростта, така и яростта на своите предци. Това симбиозно взаимоотношение е преобразило Juggernaut в нещо ново и ужасяващо… божествена природна сила.

Juggernaut Arcana

Вече е достъпна

ARCANA ВКЛЮЧВА:


Когато е екипиран, този артикул предоставя следните персонализирани подобрения на Juggernaut:

— Чисто нови анимации за: снаряжението, алтернативно бягане, телепортиране и победа —
— Ефект, задействащ се след смъртоносен критичен удар, Omnislash, 3 или повече убийства —
— Чисто нови ефекти за: крит. удари, Bladefury (работят със съществуващи такива) и Omnislash —
— Духът на драконов праотец, който да помага на Juggernaut, щом е нужно —
— Променено озвучаване —
— Персонализиран портрет за героя —
— Персонализирана Dragon Spirit емотикона —
Купете сега

Също така в това обновление

Captains Mode интерфейс

Проектирахме нов интерфейс за Captains Mode, който да съответства на останалите обновления от 7.0. Съотборниците вече могат да предлагат при подбора и забраните, разменят капитанската роля само с няколко прости кликвания, както и да се наслаждават на допълнителните преимущества на стратегическия стадий.

Обновен модел за Jakiro

Нежелаещ да позволи духовния приятел на Juggernaut да открадне светлината на драконовите прожектори, Jakiro се излюпи с преправен модел. Поне веднъж, братята са съгласни — нивга не са изглеждали по-добре.

Игрални промени в 7.03

Общи промени

 • Monkey King е добавен към Captains Mode;
 • Необходимият опит за преминаване от ниво 1 до 6 е увеличен с 15%. Общо 300 опит; От 200/300/400/500/600 на 240/360/480/600/620.
 • Необходимият опит за преминаване от ниво 9 до 13 е преразпределен от 700/720/740/1 200 на 800/820/840/900; Същият общ 3 360 опит, но по-ниските нива изискват повече.
 • Площта за ефекта на възнаграждаваният опит и злато при убийството на герой е намалена с 10% (включително златото и опита при завръщане);
 • Възнаграждението за кулите от първи ред е намалено от 160 на 120;
 • Пасивният приход на злато е намален с 10%;
 • Базовото възнаграждение от злато за ръкопашните крийпове в алеите е намалено с 2;
 • Възнаграждението от злато за ръкопашните крийпове в алеите е увеличено с 1 за един цикъл на подобряване;
 • Възнаграждението от злато за далекобойните крийпове в алеите е намалено с 1 за един цикъл на подобряване;
 • Shrines — базовата регенерация на здраве е намалена от 120 на 100 здраве/секунда;
 • Базовата броня на всички кули е намалена с 4;
 • Кулите вече придобиват 2 броня за всеки вражески играч наблизо, който е в площ на ефекта от 1 200;
 • Здравето на кулите от първия ред е увеличено от 1 300 на 1 400;
 • Scan — времето за изчакване е намалено от 270 на 210 секунди;
 • Ranked All Pick — времето за избор на герой е намалено от 35 на 30 секунди.

Променени предмети

Battle Fury:

 • Масовите щети са увеличени от 35% на 40%.

Blight Stone:

 • Вече е недостъпен в страничния магазин.

Bloodthorn:

 • Времето за изчакване е увеличено от 13 на 14.

Drum of Endurance:

 • Цената за рецептата е намалена от 700 на 575.

Daedalus:

 • Щетите от критичен удар са увеличени от 230% на 235%.

Dragon Lance:

 • Бонусът за ловкост е намален от 13 на 12.

Echo Sabre:

 • Вече не забавя скоростта на атаката.

Helm of the Dominator:

 • Модификаторът на всички статистики е намален от +4 на +2;
 • Цената за рецептата е увеличена от 725 на 800.

Headdress:

 • Цената за рецептата е увеличена от 200 на 300.

Hood of Defiance:

 • Магическата устойчивост е намалена от 30% на 25%.

Hurricane Pike:

 • Времето за изчакване е увеличено от 14 на 15.

Mask of Madness:

 • Скоростта за атака е увеличена от 100 на 120.

Moon Shard:

 • Вече може да се изпълнява върху съюзнически герои.

Necronomicon:

 • Времето за изчакване е намалено от 95 на 90.

Rod of Atos:

 • Обсегът за изпълнение е увеличен от 1 000 на 1 150.

Silver Edge:

 • Backstab — щетите са намалени от 200 на 175 (подобно на Shadow Blade).

Teleport Scroll:

 • Времето за изчакване е увеличено от 70 на 80.

Ultimate Orb:

 • Цената е увеличена от 2 100 на 2 150.

Променени герои

Abaddon:

 • Aphotic Shield — нужната мана е преизчислена от 100/105/110/115 на 115;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +200 на +300 Aphotic Shield здраве.

Ancient Apparition:

 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +80 на +100 Chilling Touch щети;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +3 на +4 заряда за Cold Feet.

Arc Warden:

 • Magnetic Field — нужната мана е преизчислена от 110 на 80/90/100/110;
 • Tempest Double — времетраенето е увеличено от 12/14/16 на 14/16/18;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +175 на +250 Spark Wraith щети.

Bane:

 • Базовите щети са увеличени с 4;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +75 на +100 скорост на движение.

Batrider:

 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +200 на +300 Flamebreak площ на ефекта/отблъскване.

Beastmaster:

 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +350 на +400 здраве.

Bloodseeker:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +200 на +225 здраве.

Brewmaster:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +10% на +12% магическа устойчивост.

Bristleback:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +7 на +8 сила;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +45 на +50 скорост на атака;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от -35 на -40 сек. време за прераждане.

Broodmother:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +250 на +325 здраве;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +50 на +70 скорост на атака;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +8 на +12 Spiderlings щети на атака.

Centaur Warrunner:

 • Базовата броня е намалена с 1;
 • Stampede със скиптър — редукцията на щетите е намалена от 60% на 50%.

Crystal Maiden:

 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +250 на +300 Crystal Nova щети.

Dark Seer:

 • Vacuum — времето за изчакване е увеличено от 28 на 32.

Death Prophet:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +4% на 5% увеличаване на заклинанията;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +8% на +10% магическа устойчивост;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +25 на +50 скорост на движение;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +400 на +600 здраве;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +6 на +8 духа за Exorcism.

Dragon Knight:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +7 на +9 сила;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +20 на +25 скорост на атака;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +60 на +75 скорост на движение.

Earth Spirit:

 • Базовата скорост за движение е намалена от 295 на 290.

Earthshaker:

 • Aftershock — щетите са увеличени от 50/75/100/125 на 75/100/125/150;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +8 на +10 сила.

Elder Titan:

 • Придобиването на ловкост е увеличено от 1,5 на 1,8.

Ember Spirit:

 • Талантът за ниво 10 е намален от +12% на 10% увеличаване на заклинанията;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +20 на +25 щети;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +8 на +10 броня;
 • Талантът за ниво 20 е променен от +15% намаляване на изчакването на +500 Flame Guard абсорбиране;
 • Талантът за ниво 25 е променен от +500 Flame Guard абсорбиране на +20% намаляване на изчакването.

Enchantress:

 • Базовата скорост за движение е увеличена от 335 на 340;
 • Талантът за ниво 15 е променен от +10 сек. Nature's Attendants времетраене на +7 духчета от Nature's Attendants;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +12% на +15% магическа устойчивост;
 • Талантът за ниво 25 е променен от +12 духчета от Nature's Attendants на Enchant влияе на Ancients.

Faceless Void:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +7 на +8 сила.

Gyrocopter:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +200 на +225 здраве;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +12% на +15% магическа устойчивост.

Huskar:

 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +400 на +500 Life Break обсег на изпълняване.

Invoker:

 • Alacrity — нужната мана е увеличена от 45 на 60.

Io:

 • Relocate — времето за изчакване е преизчислено от 90/75/60 на 100/80/60.

Jakiro:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +20% на +25% придобиване на опит;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +25 на +35 Dual Breath щети от изгаряне.

Juggernaut:

 • Healing Ward — възнаграждението е увеличено от 25 злато на 75 злато и опит.

Keeper of the Light:

 • Mana Leak — времетраенето е намалено от 5/6/7/8 на 4/5/6/7;
 • Mana Leak — нужната мана е увеличена от 150 на 160.

Kunkka:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +15 на +20 скорост на движение.

Legion Commander:

 • Талантът за ниво 25 е променен от +25% намаляване на изчакването на -8 сек. изчакване за Press The Attack.

Leshrac:

 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +2 на +3 сек. Lightning Storm времетраене на забавянето.

Lich:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +15 на +25 скорост на движение;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +125 на +175 здраве;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от -3 на -4 сек. изчакване за Frost Blast.

Lifestealer:

 • Базовите щети са намалени с 3.

Lina:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от -25 на -30 сек. време за прераждане;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +60 на +80 Light Strike Array щети;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +40 на +50 щети;
 • Талантът за ниво 25 е променен от +1 макс. натрупване за Fiery Soul на +40/4% Fiery Soul за натрупване.

Lion:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от -25 на -30 сек. време за прераждане;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +45 на +60 щети.

Lone Druid:

 • Базовите щети са намалени с 4;
 • Rabid — времето за изчакване е увеличено от 30 to 45;
 • Талантът за ниво 15 намален от +55 на +50 щети.

Lycan:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +150 на +175 здраве.

Medusa:

 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +1 на +2 сек. Stone Gaze зашеметяване.

Monkey King:

 • Добавен към Captains Mode;
 • Jingu Mastery — бъфът вече има максимално времетраене от 35 секунди;
 • Tree Dance — нощната видимост е намалена от 800 на 400;
 • Wukong's Command — времетраенето е преизчислено от 13/14/15 на 13.

Nature's Prophet:

 • Nature's Call — нужната мана е преизчислена от 160 на 130/140/150/160;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +15 на +20 интелект;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +20 на +35 скорост на движение.

Nyx Assassin:

 • Spiked Carapace — времето за изчакване е преизчислено от 22/18/14/10 на 25/20/15/10.

Ogre Magi:

 • Базовата скорост за движение е намалена от 290 to 285;
 • Bloodlust — нужната мана е увеличена от 50 на 65.

Phantom Lancer:

 • Spirit Lance — илюзиите вече дават непроменливо възнаграждение от 5 подобно на Juxtapose, вместо да са съизмерими с нивата.

Phoenix:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +90 на +120 злато/минута.

Puck:

 • Базовите щети са увеличени с 3;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +15% на +20% магическа устойчивост;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +40 на +50 щети;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +300 на +420 злато/минута.

Pudge:

 • Meat Hook — скоростта е намалена от 1 600 на 1 450;
 • Meat Hook — вече не издърпва неуязвими герои.

Pugna:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +150 на +225 здраве;
 • Талантът за ниво 15 е променен от +12 сила на -1 сек. изчакване за Nether Blast;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от -25 на -35 сек. време за прераждане.

Queen of Pain:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +6 на +9 сила;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +20 на +25 щети;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +200 на +300 здраве;
 • Талантът за ниво 25 е променен от -3 сек. изчакване за Shadow Strike на премахнато изчакване за Shadow Strike.

Razor:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +15 на +20 скорост на движение;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +10 на +15 ловкост;
 • Eye of the Storm със скиптър — вече удря Shrines, вместо да ги игнорира.

Rubick:

 • Обсегът на атака е намален от 600 на 550.

Shadow Fiend:

 • Талантът за ниво 25 е променен от -7 сек. изчакване за Shadow Raze на +125 Shadow Raze щети.

Shadow Shaman:

 • Базовата броня е увеличена от 1;
 • Базовият обсег на атаката е намален от 500 на 400;
 • Базовите щети на атаката са увеличени с 18;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +15 на +20 скорост на движение;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +150 на +175 здраве.

Slardar:

 • Slithereen Crush — времетраенето на зашеметяването е намалено от 1,5/1,75/2/2,25 на 1,25/1,5/1,75/2,0;
 • Corrosive Haze — времетраенето е намалено от 25 to 18.

Spectre:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +15 на +20 скорост на движение;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +6 на +8 към всички статистики;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +15 на +20 сила;
 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +25 на +30 скорост на атака.

Techies:

 • Proximity Mines — щетите са преизчислени от 225/400/575/750 на 150/350/550/750.

Tiny:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +20 на +35 скорост на движение;
 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +45 на +60 щети.

Treant Protector:

 • Eyes In The Forest — времето за изчакване е увеличено от 25 на 35;
 • Nature's Guise — отлагането на избледняването е преизчислено от 6/5/4/3 на 7/6/5/3.

Tusk:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +35% на +40% придобиване на опит.

Undying:

 • Талантът за ниво 20 е увеличен от +25 на +30 скорост на движение.

Venomancer:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +20% на +30% придобиване на опит;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +20 на +30 скорост на движение.

Viper:

 • Талантът за ниво 15 е увеличен от +7 на +8 сила.

Visage:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +25% на +30% придобиване на опит;
 • Familiars — здравето е преизчислено от от 300/500/700 на 400/550/700.

Weaver:

 • Базовите щети са намалени с 3;
 • Базовата скорост за движение е намалена от 290 на 285;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +25% на +35% магическа устойчивост.

Windranger:

 • Windrun — времето за изчакване е намалено от 13 на 12;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +25% на +30% Windrun забавяне;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от -6 на -7 сек. изчакване за Powershot.

Winter Wyvern:

 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +6 на +7 сила.

Zeus:

 • Nimbus със скиптър — времето за изчакване/продължителността е намалена от 40 на 35;
 • Талантът за ниво 10 е увеличен от +175 на +200 здраве;
 • Талантът за ниво 25 е увеличен от +1.5% на +2% Static Field щети.