ЧЗВ — резюме на поведението и нисък приоритет

В) Какво е резюмето за поведение?

То Ви осведомява колко изоставяния, доклади и похвали сте получи през изминалите 25 игри.

В) Защо сте добавили резюмета за поведението?

По този начин целяхме по-добре да предадем на играчите, какво влияние оказва тяхното поведение върху другите. За повечето играчи, това означава предоставяне на потвърждение, че се справят страхотно и насърчаване да продължават в същия дух.

За подривните играчи, това означава, че ги осведомяваме колко доклади са получили. Надяваме се, че това ще поправи две погрешни схващания:

  • Редица подривни играчи не осъзнават до каква степен тяхното поведение не е в крак с останалата част от общността. Резюмето на поведението им показва процентната стойност за честотата на докладите. Така те ще могат да го сравнят с останалата част от общността;
  • Редица играчи, които получават наказания за нисък приоритет поради прекомерно количество доклади подценяват техния брой, както и колко такива са необходими, за да получат самата санкция. За тези играчи, системата създава усещането за минно поле — само един мач, където съотборниците групово се оплакват от слабата Ви игра или избирането на герой, който те не одобряват, и попадате в ниския приоритет.
В) Колко често ще получавам ново резюме за поведение?

Ще обновяваме резюмето за поведението Ви на всеки 10 игри или непосредствено след наказание за нисък приоритет, ако получите такова.

В) Ако получа наказание за нисък приоритет, само игрите, които са допринесли за него ли ще бъдат показвани в резюмето за поведение?

Не. Резюмето за поведение винаги ще показва последните 25 игри. Може да е имало някакви събития в мачове, които не са включени в поведенческото резюме, но са допринесли към наказанието. Възможно е в прозореца да има мачове, който не са свързани с наказанието. Особено ако показателите включват дейности, допринесли за предходно наказание за нисък приоритет. Целта на доклада е да даде обща представа за това как поведението Ви влияе на другите, а не точно да определят прага, където наказанията са били задействани.

В) Броячът в доклада ми показва „<3“. Какво значи това?

Получилите сте 0, 1 или 2 доклада. Справяте се страхотно, продължавайте все така!

В) Как да разбера дали представянето ми е било перфектно, без доклади?

Не можете. Знаем, че някои играчи подават несправедливи доклади, които добавят смущения в системата. Проектирали сме системата вземайки предвид наличието на тези смущения и искаме да се уверим, че играчите не биват разсейвани от нея.

В) Имах лоша игра и екип от четирима играчи ме докладва само за да бъдат зловредни. Сега съм в ниския приоритет. Как може това да е честно?

Вярно е, че понякога играчите подават доклади само за да бъдат зловредни. Както и че понякога играчите от даден екип могат да се групират срещу външни лица. Взели сме тези проблеми предвид при проектирането на системата ни. Определяме наказание за нисък приоритет само когато се установи модел на подривно поведение чрез множество доклади от различни екипи по време на редица мачове. Поведенческото резюме показва броя на мачовете, в които сте били докладвани. Броят на отделните екипи (включително такива от 1 лице), които са Ви докладвали. Както и общия брой на самите доклади.

В) Разкачих се поради обстоятелства отвъд моя контрол и това беше маркирано като изоставяне на мача. Сега съм в ниския приоритет. Как може това да е честно?

Знаем, че това се случва, и сме вградили известна благосклонност, за да се приспособим към случайните несполуки. Дадено еднократно изоставяне няма да Ви постави в ниския приоритет.

Изключително разочароващо е да бъдете наказани за нещо извън Вашия контрол. Настоящият ни дизайн е в резултат от две съображения. Първо, нужно е да бъдем справедливи към останалите девет участници в играта, чието преживяване е било провалено, независимо от причината. И второ, изключително е трудно да се определи със сигурност, дали сте разкачени умишлено или не. Бихме желали да третираме неумишлените разкачвания по различен начин от преднамерените такива. Но за съжаление резултатът от подобна политика би бил такъв, че играчите, които искат да напуснат играта ще изключат своя мрежов кабел, вместо да кликнат върху бутона за напускането ѝ.