Časté dotazy ohledně zprávy o chování

Co je to zpráva o chování?

Informační tabulka, ve které se dozvíte, kolik jste za posledních 25 zápasů obdrželi ocenění, kolik na Vás bylo podáno nahlášení a kolik zápasů jste opustili.

Proč jste zprávu o chování přidali?

Abychom mohli lépe komunikovat s hráči ohledně toho, jak jejich chování ovlivňuje ostatní hráče. Pro většinu hráčů bude zpráva ukazatelem toho, že si vedou velmi dobře, a budou podpořeni v tom pokračovat.

Pro hráče, kteří se chovají nevhodně, se však naopak bude jednat o upozornění na to, že něco dělají špatně, a snad tím budou vyřešeny dva velké problémy:

  • Spousta neposlušných hráčů si myslí, že ostatní se chovají stejně. Zpráva o chování proto zahrnuje také procentuální vyjádření toho, jak moc „horší“ jsou v porovnání s ostatními, díky čemuž si to snad lépe uvědomí.
  • Hráči umístění v nízké prioritě vyhledávání zápasů z důvodu přílišného počtu nahlášení si mnohdy neuvědomují, kolik nahlášení na ně bylo podáno a kolik je vůbec třeba pro přesunutí do nízké priority. Se zprávou o chování budou nyní všichni vědět, kolik nahlášení bylo podáno na jejich jméno a v průběhu kolika zápasů k tomu došlo. Jen málokdy se proti Vám spikne celý tým!
Jak často budu dostávat zprávu o svém chování?

Zpráva o chování bude aktualizována vždy po 10 zápasech nebo v moment, kdy Vám bude přiřazena nízká priorita ve vyhledávání zápasů.

Pokud mi skutečně bude přiřazena nízká priorita, budou ve zprávě zahrnuty pouze zápasy, kvůli kterým k tomu došlo?

Nikoli, zpráva o chování bude vždy zahrnovat posledních 25 zápasů. Některé z nich nemusí být za přiřazení nízké priority vůbec zodpovědné a v některých mohlo dojít k událostem, které sice k přiřazení nízké priority vedly, ale ve zprávě nejsou zohledněny. Účelem zprávy je poskytnout hráčům obecnou představu o tom, jak jejich chování ovlivňuje ostatní, ne jim předložit přesné informace o tom, kdy se něco zvrtlo, a oni skončili v nízké prioritě vyhledávání.

V mojí zpravě se píše: „<3“. Co to znamená?

Že na Vás byla podána méně než tři nahlášení. A to je dobře!

Jak poznám, zda se mi povedlo nebýt legitimně nahlášen v několika po sobě jdoucích zápasech?

Bohužel nijak. Jsme si vědomi toho, že některá nahlášení nejsou „legitimní“ a hráči je podávají buď bezdůvodně nebo v rámci „legrace“. Taková nahlášení jsou sice částečně filtrována naším systémem, ale úplně odstranit je nedokážeme.

Měl jsem špatný den a moji čtyři spoluhráči se proti mně spikli a podali na mě nahlášení. Teď jsem v nízké prioritě a nepřijde mi to ani za trochu fér.

Je to tak, hráči někdy nahlášení podávají jen z toho důvodu, aby uškodili ostatním, a občas se skutečně stane, že se vícero hráčů spikne proti neznámému poslednímu spoluhráči. S tím nic neuděláme, ale náš systém pro přiřazování nízké priority jsme tomu přizpůsobili, takže se nemůže stát, že byste do ní spadli po jednom nepovedeném zápasu, kdy na Vás bylo podáno více nahlášení. Nízká priorita je přiřazena, když je zjištěno trvalejší nevhodné chování a bylo na Vás podáno více nahlášení od více různých skupin. To vše můžete vidět i ve zprávě.

Bylo mi připsáno opuštění zápasu, ze kterého jsem se neodpojil úmyslně, a nyní jsem v nízké prioritě. To také není fér.

Víme, že k podobným situacím může dojít, a náš systém proto není tak tvrdý. Za opuštění jednoho zápasu Vám tak nebude přiřazena nízká priorita vyhledávání.

Je nesmírně frustrující, když jste potrestáni za něco, čemu jste nemohli předejít, ale zkuste se na to podívat i z jiného úhlu. Za prvé je potřeba měřit všech devět hráčů stejným metrem. Ať už zápas opustíte záměrně nebo ne, pro ostatní jej zkazíte. Za druhé není v našich silách zjistit, zda jste se odpojili schválně nebo Vám například vypadl proud. Strašně rádi bychom opuštění zápasů z podobných důvodů netrestali nebo řešili jinak, ale i kdyby by to bylo možné rozlišit, vedlo by to akorát k tomu, že by hráči záměrně vytahovali ethernetové kabely ze svých počítačů. A tím bychom se nikam nedostali.