Veelgestelde vragen over de gedragssamenvatting en lage prioriteit

V. Wat is een gedragssamenvatting?

Het vertelt je hoeveel keer je een spel hebt verlaten en hoeveel keer je bent gerapporteerd of gewaardeerd in je laatste 25 spellen.

V. Waarom hebben jullie gedragssamenvattingen toegevoegd?

Om beter met spelers te kunnen communiceren over hoe hun gedrag anderen beïnvloedt. Voor de meeste spelers betekent dit dat we bevestigen dat ze het geweldig doen en dat we ze aanmoedigen om zo door te gaan.

Voor storende spelers betekent dit dat we ze laten weten hoeveel keer ze gerapporteerd zijn. Hopelijk zal dit twee vaak voorkomende misvattingen uit de wereld helpen:

  • Veel storende spelers realiseren zich niet hoe erg hun gedrag afwijkt van de rest van de community. De gedragssamenvatting geeft het percentiel van het aantal rapportages aan, zodat je het kunt vergelijken met de rest van de community.
  • Veel spelers die lageprioriteitsstraffen ontvangen vanwege buitensporige hoeveelheden rapportages, onderschatten hoeveel keer ze gerapporteerd zijn en hoe vaak dat moet gebeuren om gestraft te worden. Voor deze spelers komt het systeem over als een mijnenveld: er is slechts één spel nodig waar je teamgenoten zich tegen je keren omdat je slecht speelde of een held koos die zij niet goedkeurden en je hebt lage prioriteit.
V. Hoe vaak krijg ik een nieuwe gedragssamenvatting?

We zullen je gedragssamenvatting na elke 10 spellen bijwerken of direct nadat je een lageprioriteitsstraf krijgt.

V. Als ik een lageprioriteitsstraf ontvang, zal de gedragssamenvatting dan enkel de spellen tonen die aan die straf hebben bijgedragen?

Nee, de gedragssamenvatting toont altijd de laatste 25 spellen. Het kan voorkomen dat sommige gebeurtenissen in spellen die bijgedragen hebben aan de straf niet in de gedragssamenvatting zijn inbegrepen. Er kunnen ook spellen in dat bereik zijn geweest die niet relevant voor de straf waren, vooral als de scorekaart activiteiten bevat die bijgedragen hebben aan eerdere lageprioriteitsstraf. Het doel van het verslag is om je een algemeen idee te geven hoe je gedrag anderen beïnvloedt en niet om de drempel aan te geven waar de straffen worden uitgedeeld.

V. Bij het aantal keer dat ik gerapporteerd ben staat "<3". Wat betekent dat?

Je bent 0, 1 of 2 keer gerapporteerd. Je doet het geweldig. Ga zo door!

V. Hoe kan ik zien of ik het perfect heb gedaan zonder te zijn gerapporteerd?

Dat kun je niet zien. We weten dat sommige spelers anderen oneerlijk rapporteren en daarmee een ruis aan het systeem toevoegen. We hebben ons systeem ontworpen met deze ruis in het achterhoofd en we willen ervoor zorgen dat spelers er niet door worden afgeleid.

V. Het ging bij een spel niet zo lekker en een groep van vier heeft me gerapporteerd om vervelend te doen. Nu zit ik in lage prioriteit. Dat is toch oneerlijk?

Het klopt dat spelers soms anderen rapporteren om vervelend te doen en dat spelers in een groep zich soms tegen buitenstaanders keren. We hebben deze problemen in ons achterhoofd gehouden bij het ontwerpen van het systeem. We stellen enkel een lageprioriteitsstraf vast wanneer een patroon van storend gedrag wordt waargenomen door rapportages van meerdere partijen gedurende meerdere spellen. De gedragssamenvatting toont het aantal spellen waarin je gerapporteerd bent, het aantal verschillende partijen (waaronder partijen van één persoon) die je hebben gerapporteerd en het totale aantal rapportages.

V. Mijn verbinding werd verbroken door omstandigheden waar ik niets aan kon doen. Dit is vermeld als het verlaten van een spel. Nu zit ik in lage prioriteit. Dat is toch oneerlijk?

We weten dat dit kan gebeuren en we zijn tolerant tegenover zulke incidenten. Als je een spel een enkele keer verlaat, kom je niet in lage prioriteit.

Het is ongelooflijk frustrerend om te worden gestraft voor iets waar je niets aan kunt doen. Ons huidige ontwerp is het resultaat van twee overwegingen. Ten eerste moeten we eerlijk zijn tegenover de andere negen spelers waarvan het spel is verpest, ongeacht de oorzaak. Daarnaast is het erg moeilijk om betrouwbaar vast te stellen of je expres de verbinding hebt verbroken of niet. We zouden willen dat we onbedoelde verbrekingen met het spel anders konden behandelen dan de keren dat het niet zo is, maar helaas zou het resultaat van zo'n beleid zijn dat spelers die het spel willen verlaten simpelweg hun netwerkkabel eruit trekken in plaats van op de knop 'Spel verlaten' klikken.