Vanliga frågor om uppförandeöversikt och lågprioritet

Q. Vad är en uppförandeöversikt?

Den berättar hur många övergivna matcher, rapporter och beröm du fått dina senaste 25 matcher.

Q. Varför lade ni till uppförandeöverblicken?

Att bättre kunna berätta för spelare hur deras beteende påverkar andra. För de flesta spelare innebär det en bekräftelse på att de gör bra ifrån sig och är en uppmuntran att fortsätta så.

För störande spelare innebär det att låta dem veta hur många som rapporterar dem. Förhoppningsvis kommer detta rätta till två vanliga missförstånd:

  • Många störande spelare inser inte hur mycket deras beteende skiljer sig från resten av gemenskapen. Uppförandeöversikten visar procentandelen för rapporternas frekvens så att du kan jämföra den med resten av gemenskapen.
  • Många spelare som straffas med lågprioritet på grund av en stor mängd rapporter underskattar hur många rapporter de får och hur många som krävs för att straffas. För dessa spelare känns systemet som ett minfält: bara en match där ens lagkamrater gaddar ihop sig för att man spelade dåligt eller valde en hjälte de inte tycker om, så är man i lågprioritet.
Q. Hur ofta uppdateras min uppförandeöversikt?

Vi kommer uppdatera översikten var 10:e match, eller direkt efteråt om du skulle bestraffas med lågprioritet.

Q. Om jag bestraffas med lågprioritet, kommer uppförandeöversikten bara visa matcher som bidrog till straffet?

Nej, uppförandeöversikten kommer alltid visa de senaste 25 matcherna. Det kan finnas händelser i matcher som inte inkluderats i översikten som bidrog till straffet, och det kan ha funnits matcher under den perioden som inte var relevanta till straffet, speciellt om poängkortet inkluderar aktivitet som bidrog till ett tidigare lågprioritetsstraff. Meningen med översikten är att ge dig en överblick om hur ditt beteende påverkar andra, inte att fastställa tröskeln där straffen börjar verka.

Q. Mitt rapportantal visas som "<3". Vad innebär det?

Du har fått 0, 1, eller 2 rapporter. Du klarar dig bra, fortsätt med det!

Q. Hur vet jag om jag har betett mig perfekt utan att ha blivit rapporterad?

Det vet du inte. Vi vet att vissa spelare lämnar in orättvisa rapporter som tillför brus till systemet. Vi har designat systemet med detta brus i åtanke och vi vill vara säkra på att spelare inte blir distraherade av det.

Q. Jag hade en dålig match och en grupp med fyra personer rapporterade mig bara för att vara taskiga. Nu är jag lågprioriterad. Hur är det rättvist?

Det stämmer att spelare ibland lämnar rapporter för att vara taskiga, och ibland gaddar de ihop sig mot andra. Vi har haft dessa problem i åtanke när vi designade vårt system. Vi utvärderar bara lågprioritetsstraff när ett mönster av störande beteende etablerats i rapporter från flera olika parter och matcher. Uppförandeöversikten visar antalet matcher som du blivit rapporterad, antalet distinkta parter (inklusive parter med endast 1) som rapporterat dig och sammanlagda antalet rapporter.

Q. Jag blev frånkopplad på grund av omständigheter jag inte kunde rå för och blev flaggad för att ha övergett matchen. Nu är jag lågprioriterad. Hur är det rättvist?

Vi vet att sådant händer och vi har byggt det så att några enstaka fel ryms. En enskild bortkoppling kommer inte sätta dig i låg prioritet.

Det är väldigt frustrerande när man blir straffad för något som är utanför ens kontroll. Vår nuvarande utformning är ett resultat av två överväganden. För det första måste vi vara rättvisa mot de övriga nio spelarna som fått sin match förstörd, oavsett orsak. För det andra är det extremt svårt att på ett pålitligt sätt avgöra om du kopplade ner avsiktligt eller inte. Vi önskar att vi kunde behandla oavsiktliga frånkopplingar annorlunda än avsiktliga, men tyvärr är resultatet av en sådan policy att spelare skulle lämna matcher genom att dra ur sin nätverkskabel istället för att lämna genom att klicka på knappen.