Skywrath Mage

Na dálku - Supporti - Nukeři - Disableři

Přehled

25 + 4.10
13 + 0.80
21 + 2.00
14 - 24
325
-0.18

Arcane Bolt

Skywrath Mage vystřelí pomalu letící blesk tajemné energie, který nepřátelům uděluje poškození podle Skywrathovy inteligence.


Concussive Shot

Skywrath Mage připraví střelu dlouhého doletu, která zasáhne nejbližšího hrdinu v širokém okolí. Po nárazu udělí v oblasti působení poškození a zpomalení.


Ancient Seal

Skywrath Mage uvalí na cílovou jednotku starobylou runu. Jednotka je umlčena a kouzla jí udílí dodatečné poškození.


Mystic Flare

Skywrath Mage použije své vrcholné magické schopnosti k vytvoření přesného mystického pole, které sešle zkázu na jeho protivníky. Po 2.4 sekundy uděluje masivní poškození rovnoměrně rozložené mezi všechny hrdiny v rozsahu schopnosti.Příběh

Dragonus, vysoce postavený mág soudu Hrůzného hnízda, žije ustaraný život. Po narození přísahal chránit kohokoliv, kdo bude sedět na Ostnatém trůnu, avšak současnou Skywrathskou královnu nesnáší celým svým srdcem. Jako urozený mladík se kdysi přátelil a doprovázel nejstarší Skywrathskou princeznu, Shendelzare, která, jakožto nejstarší pokračovatelka rodu, měla právo vládnout jako další hnízdu. Jeho láska pro ni byla vřelá a neotřesitelná, ale jak se ponořil do studia, obrátila se jeho mysl k učení a ovládnutí tajemné Skywrathské magie. Posedlý éterickými záležitostmi si nevšiml známek připravované zrady, která byla součástí velkého spiknutí proti Shendelzare. Nestihl včas zakročit. Poté, co byl soud otřesen z rychlého a násilného puče, odložil Dragonus své knihy, jen aby zjistil, že jeho nejstarší a nejlepší přítelkyně již nadále nebyla. Ostnatý trůn nyní patřil Shendelzařině mladší, nemilosrdné sestře a Dragonus s tím nemohl nic udělat. Skywrathská magie slouží pouze čestnému ochránci potomka královské rodiny, takže kdyby se obrátil proti hnízdu, byl by bezmocný. Zůstal tedy na svém místě, doufajíc, že jednoho dne dosadí svoji pravou lásku na její právoplatné místo. Tehdy jeho tajemství znala pouze bohyně Scree'auk, jejíž magie přeměnila Shendelzaru ze zmrzačeného tvora na ztělesnění čiré, pomstychtivé energie. Ačkoli Dragonus sní o tom, jak navrátí vládu Hrůzného hnízda do rukou své milované královny, mnohem radši by navrátil Shendelzaře její původní, fyzickou podobu. Dualita jeho role u soudu ho mučí, protože ve svém nitru je ušlechtilým a dobrosrdečným stvořením. I přesto mu však největší muka způsobuje pomyšlení na to, kolik nenávisti má v srdci Vengeful Spirit přichystáno pro něj.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,841
1,081
549
Zdraví
1,864
1,071
325
Mana
157-167
96-106
39-49
Poškození
5
1
-0
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
625
Dosah útoku
1000
Rychlost střely

Schopnosti

Arcane Bolt

Skywrath Mage vystřelí pomalu letící blesk tajemné energie, který nepřátelům uděluje poškození podle Skywrathovy inteligence.

Spotřeba many Spotřeba many: 90
Cooldown Cooldown: 5/4/3/2


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 60 / 80 / 100 / 120

V Hrůzném hnízdě plném intrik a lží přežijí pouze ti nejchytřejší a nejvytrvalejší.

Concussive Shot

Skywrath Mage připraví střelu dlouhého doletu, která zasáhne nejbližšího hrdinu v širokém okolí. Po nárazu udělí v oblasti působení poškození a zpomalení.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/85/90/95
Cooldown Cooldown: 18/16/14/12


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH STŘELY: 1600
ROZSAH POŠKOZENÍ: 250
POŠKOZENÍ: 100 / 160 / 220 / 280
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 4
ZPOMALENÍ: 30% / 35% / 40% / 45%

Ti, kteří slouží soudu Hrůzného hnízda, jsou neustále ve válce. Proto je důležité vědět, kde číhá nejbližší nebezpečí.

Ancient Seal

Skywrath Mage uvalí na cílovou jednotku starobylou runu. Jednotka je umlčena a kouzla jí udílí dodatečné poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 14


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Každý, na koho byla uvalena svatá runa Avilliva, musí trpět naprosto potichu.

Mystic Flare

Skywrath Mage použije své vrcholné magické schopnosti k vytvoření přesného mystického pole, které sešle zkázu na jeho protivníky. Po 2.4 sekundy uděluje masivní poškození rovnoměrně rozložené mezi všechny hrdiny v rozsahu schopnosti.

Spotřeba many Spotřeba many: 300/550/800
Cooldown Cooldown: 60/40/20


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 170
TRVÁNÍ: 2.4

I ti nejzkušenější Skywrathové si mohou nechat zdát o tom, že by přinutili nebesa k podobné bouři.