Abaddon

Ръкопашни - Support - Carry - Durable

Обзор

18 + 2.00
23 + 1.50
23 + 3.00
28 - 38
325
2.22

Mist Coil

Abaddon отприщва спирала от смъртоносна мъгла, която може да нанесе щети върху вражеска единица или излекува приятелска такава за сметка на малко здраве от Abaddon.


Aphotic Shield

Призовава тъмни енергии около приятелска единица, създавайки щит, който абсорбира определена стойност щети, преди да изтече. След като щитът бъде унищожен, ще се разпръсне и нанесе щети, равни на възможните за абсорбиране, на площта около него. Премахва определени типове негативни бъфове и зашеметявания при изпълнение. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно


Curse of Avernus

Abaddon удря враг, забавяйки скоростта на целта. Ако бъде ударена 4 пъти, целта става повлияна от смразяващо проклятие, причиняващо ѝ заглушаване и забавяне. Всички нападения срещу целта придобиват подсилване на атаките.


Borrowed Time

Когато бъде активирано, всички поети от Вас щети, ще Ви лекуват, вместо да нанасят наранявания. Повечето негативни бъфове също ще бъдат премахнати. Ако умението не е във време за изчакване, ще се активира автоматично, когато здравето Ви падне под 400. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: СилноБиография

Свещеният извор на Авернус е източникът, от който техния род черпел своята сила. Една пукнатина в първичните камъни, където нетленната пророческа мощ се извличала от поколения наред. Всички новородени от дълбините на династията Авернус бивали облени в черната мъгла и чрез това кръщение им се давала присъщата връзка с мистичните земни енергии. Те израствали вярвайки, че са пламенни защитници на своите родови традиции и обичаите на царството, но всъщност това, което действително бранели, било самият свещен извор. А подбудите на мъглата били неясни.

Говори се, че когато новороденият Abaddon* бил облян в свещения извор, ритуалът не протекъл правилно. В очите на детето блеснали искрици на възприятие, които стреснали всички присъстващи и принудило жреците да зашепнат.

Той е бил отгледан с пълното очакване, че ще последва стъпките на всички потомци от Авернус — да се обучава в изкуството на войната. Така че, ако се наложи, когато настъпи времето да поведе семейната армия в защита на фамилните земи, той щял да бъде подготвен. Докато другите се обучавали с оръжия, той следвал влечението си към медитацията в присъствието на мъглата. Отпивал дълбоко нетленните пари, които струели от свещения извор, учейки се да слива своя дух с могъществото, който бликали далеч изпод семейните покои. Той се превърнал в създание на черната мъгла.

Имало язвителност в династията Авернус — стари и млади поравно го обвинявали, че пренебрегвал своите задължения. Но всички тези обвинения спрели, когато Abaddon препуснал в битка, а те видели как мощта на мъглата му позволила да властва над живота и смъртта, отвъд познанията на всеки високопоставен член от династията.*(Abaddon — еврейската дума за „разрушение“)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,335
1,385
587
Здраве
1,118
598
234
Мана
143-153
93-103
51-61
Щети
10
5
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Mist Coil

Abaddon отприщва спирала от смъртоносна мъгла, която може да нанесе щети върху вражеска единица или излекува приятелска такава за сметка на малко здраве от Abaddon.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 5.50


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: герои
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Мистериозното изпарение от Font of Avernus вече изпълва диханието на Abaddon, който го освобождава своеволно.

Aphotic Shield

Призовава тъмни енергии около приятелска единица, създавайки щит, който абсорбира определена стойност щети, преди да изтече. След като щитът бъде унищожен, ще се разпръсне и нанесе щети, равни на възможните за абсорбиране, на площта около него. Премахва определени типове негативни бъфове и зашеметявания при изпълнение. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Нужна мана Нужна мана: 100/105/110/115
Време за изчакване Време за изчакване: 12/10/8/6


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 15
РАДИУС НА РАЗПРЪСКВАНЕ: 675

Мощта на черната мъгла се възнасят, за да абсорбират атаки както черната мъгла поглъща светлината.

Curse of Avernus

Abaddon удря враг, забавяйки скоростта на целта. Ако бъде ударена 4 пъти, целта става повлияна от смразяващо проклятие, причиняващо ѝ заглушаване и забавяне. Всички нападения срещу целта придобиват подсилване на атаките.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БАЗОВО ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5
ОСНОВНО ЗАБАВЯНЕ: 10% / 15% / 20% / 25%
CURSE — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4.5
CURSE — ЗАБАВЯНЕ: 15% / 30% / 45% / 60%

Докато покръстените черпят сили от свещения извор на Авернус, даровете на Авернус са изтощителни за непосветените.

Borrowed Time

Когато бъде активирано, всички поети от Вас щети, ще Ви лекуват, вместо да нанасят наранявания. Повечето негативни бъфове също ще бъдат премахнати. Ако умението не е във време за изчакване, ще се активира автоматично, когато здравето Ви падне под 400. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Силно

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 60/50/40


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ПРАГ НА ЗДРАВЕТО: 400
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 / 5 / 6

Най-неестественият от всички дарове на свещения извор Авернус, тази сила е непонятна за простосмъртния разум. Туй що би трябвало да наранява, наместо това лекува. А туй що би трябвало да убива, дарява подновени сили.