Abaddon

Na blízko - Supporti - Carry - Odolní

Přehled

18 + 2.00
23 + 1.50
23 + 3.00
28 - 38
325
2.22

Mist Coil

Abaddon vypustí vír smrtící mlhy, který může udělit poškození nepříteli, nebo vyléčit spřátelenou jednotku za cenu Abaddonova zdraví.


Aphotic Shield

Přivolá na spřátelenou jednotku temnou energii, která během svého působení vytvoří štít vstřebávající určité množství poškození. Pokud je štít zničen, vybuchne a v oblasti kolem sebe udělí poškození odpovídající hodnotě poškození, kterou dokázal vstřebat. Po vyvolání odstraní určité typy negativních buffů a omráčení. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO


Curse of Avernus

Abaddon každým zásahem nepřítele snižuje rychlost jeho pohybu. Pokud jednoho nepřítele zasáhne celkem 4×, uvalí na něj mrazivou kletbu přinášející umlčení, zpomalení a navýšení rychlosti příchozích útoků.


Borrowed Time

Po aktivování je každé poškození, které utržíš, přeměněno na zdraví. Je také odstraněna většina negativních buffů. Pokud nemá schopnost cooldown, spustí se automaticky vždy, když tvé zdraví klesne pod 400 bodů. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLOPříběh

Tajemná studna, vzniklá trhlinou v prvotních kamenech, je již po generace zdrojem síly rodu Avernů. Každý novorozenec z rozvětveného rodu je vykoupán v temné mlze, jež z ní vyvěrá a tímto křtem se jeho tělo spojí s mystickými energiemi země. Jak pokračovatelé rodu rostou, věří, že se stanou ochránci dlouho udržovaných tradic a zvyklostí říše, ale ve skutečnosti svými skutky pouze chrání samotnou studnu. A úmysly mlhy jsou nejasné.

Říká se, že když v mlze koupali malého Abaddona, něco se pokazilo. V očích dítěte vzplál plamen pochopení, který překvapil všechny přítomné a rozproudil debaty mezi kněžími. Nicméně to nic nezměnilo na tom, že chlapec byl vychováván jako každý jiný potomek rodu – k tomu, aby se z něj stal dobrý válečník, který bude schopný v nepříznivé době vést armádu a ochránit říši. Avšak Abaddon byl jiný. Zatímco ostatní trénovali se zbraněmi, meditoval v přítomnosti mlhy a požíval výpary ze studny, které ho naučily, jak spojit svoji duši se silou z jiného světa. Stal se tvorem temné mlhy.

Uvnitř rodu Avernů se však k Abaddonovu chování ostatní stavěli zády, staří i mladí ho vinili z toho, že zanedbává své povinnosti. Ale všechna obvinění byla zapomenuta, když Abaddon vyjel do bitvy a všichni uzřeli, jakou silou ho obdařila mlha. Silou umožňující mu vládnout nad životem a smrtí tak, jak se o tom žádnému jinému lordovi z rodu Avernů ani nesnilo.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,335
1,385
587
Zdraví
1,118
598
234
Mana
143-153
93-103
51-61
Poškození
10
5
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Mist Coil

Abaddon vypustí vír smrtící mlhy, který může udělit poškození nepříteli, nebo vyléčit spřátelenou jednotku za cenu Abaddonova zdraví.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 5.50


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Hrdinové
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Tajemné výpary ze studny rodu Avernů naplňují Abaddonův dech a mohou jím být kdykoli použity.

Aphotic Shield

Přivolá na spřátelenou jednotku temnou energii, která během svého působení vytvoří štít vstřebávající určité množství poškození. Pokud je štít zničen, vybuchne a v oblasti kolem sebe udělí poškození odpovídající hodnotě poškození, kterou dokázal vstřebat. Po vyvolání odstraní určité typy negativních buffů a omráčení. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 100/105/110/115
Cooldown Cooldown: 12/10/8/6


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 15
ROZSAH VÝBUCHU: 675

Temná mlha absorbuje útoky stejně dobře jako světlo.

Curse of Avernus

Abaddon každým zásahem nepřítele snižuje rychlost jeho pohybu. Pokud jednoho nepřítele zasáhne celkem 4×, uvalí na něj mrazivou kletbu přinášející umlčení, zpomalení a navýšení rychlosti příchozích útoků.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZÁKLADNÍ TRVÁNÍ: 5
ZÁKLADNÍ ZPOMALENÍ: 10% / 15% / 20% / 25%
TRVÁNÍ KLETBY: 4.5
ZPOMALENÍ KLETBOU: 15% / 30% / 45% / 60%

Ačkoli pokřtění ze studny čerpají sílu, pro nezasvěcené jde o zdroj bolesti a utrpení.

Borrowed Time

Po aktivování je každé poškození, které utržíš, přeměněno na zdraví. Je také odstraněna většina negativních buffů. Pokud nemá schopnost cooldown, spustí se automaticky vždy, když tvé zdraví klesne pod 400 bodů. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0
Cooldown Cooldown: 60/50/40


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRÁH ZDRAVÍ: 400
TRVÁNÍ: 4 / 5 / 6

Nejzvláštnější z darů studny rodu Avernů, který popírá obvyklé zákony světa. To, co by mělo bolet, léčí, a to, co by mělo zabít, dodává novou sílu.