Abaddon

Nærkamp - Support - Carry - Durable

Oversikt

18 + 2.00
23 + 1.50
23 + 3.00
28 - 38
325
2.22

Mist Coil

Abaddon slipper ut en spiral av dødelig tåke, som kan skade en fiendtlig enhet eller helbrede en vennlig enhet i bytte mot noe av Abaddons helse.


Aphotic Shield

Tilkaller mørke krefter rundt en alliert enhet og skaper et skjold som absorberer en bestemt mengde skade før det forsvinner. Når skjoldet ødelegges, eksploderer det og gjør skade tilsvarende mengden den absorberte til fiender i nærheten. Fjerner visse negative effekter og lammelser ved bruk. TYPE FORDRIVELSE: Sterk


Curse of Avernus

Abaddon slår en fiende, noe som hemmer målets bevegelseshastighet. Hvis målet treffes 4 ganger, påvirkes de av en kjølig forbannelse som gjør at de stilnes og hemmes, og alle angrep på dem gir en styrket angrepshastighet.


Borrowed Time

Når den aktiveres, vil all skade som tas helbrede i stedet for å skade. De fleste negative effekter fjernes også. Hvis evnen ikke er på nedkjøling, aktiveres den automatisk hvis helsen går under 400. TYPE FORDRIVELSE: SterkBio

The Font of Avernus is the source of a family's strength, a crack in primal stones from which vapors of prophetic power have issued for generations. Each newborn of the cavernous House Avernus is bathed in the black mist, and by this baptism they are given an innate connection to the mystic energies of the land. They grow up believing themselves fierce protectors of their lineal traditions, the customs of the realm--but what they really are protecting is the Font itself. And the motives of the mist are unclear.

When the infant Abaddon was bathed in the Font, they say something went awry. In the child's eyes there flared a light of comprehension that startled all present and set the sacerdotes to whispering. He was raised with every expectation of following the path all scions of Avernus took--to train in war, that in times of need he might lead the family's army in defense of the ancestral lands. But Abaddon was always one apart. Where others trained with weapons, he bent himself to meditation in the presence of the mist. He drank deep from the vapors that welled from the Font, learning to blend his spirit with the potency that flowed from far beneath the House; he became a creature of the black mist.

There was bitterness within the House Avernus--elders and young alike accusing him of neglecting his responsibilities. But all such accusations stopped when Abaddon rode into battle, and they saw how the powers of the mist had given him mastery over life and death beyond those of any lord the House had ever known.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,335
1,385
587
Helse
1,118
598
234
Mana
143-153
93-103
51-61
Skade
10
5
2
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Mist Coil

Abaddon slipper ut en spiral av dødelig tåke, som kan skade en fiendtlig enhet eller helbrede en vennlig enhet i bytte mot noe av Abaddons helse.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50
Nedkjøling Nedkjøling: 5.50


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Helter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0

En mystisk damp fra Avernus' kilde fyller Abbadons ånde, som han fritt kan slippe ut.

Aphotic Shield

Tilkaller mørke krefter rundt en alliert enhet og skaper et skjold som absorberer en bestemt mengde skade før det forsvinner. Når skjoldet ødelegges, eksploderer det og gjør skade tilsvarende mengden den absorberte til fiender i nærheten. Fjerner visse negative effekter og lammelser ved bruk. TYPE FORDRIVELSE: Sterk

Mana-kostnad Mana-kostnad: 100/105/110/115
Nedkjøling Nedkjøling: 12/10/8/6


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Allierte enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
VARIGHET: 15
EKSPLOSJONSRADIUS: 675

Den svarte tåkens kraft stiger for å absorbere angrep, slik som den svarte tåken absorberer lys.

Curse of Avernus

Abaddon slår en fiende, noe som hemmer målets bevegelseshastighet. Hvis målet treffes 4 ganger, påvirkes de av en kjølig forbannelse som gjør at de stilnes og hemmes, og alle angrep på dem gir en styrket angrepshastighet.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 0


EVNE: Passiv
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
GRUNNVARIGHET: 5
GRUNNHEMMING: 10% / 15% / 20% / 25%
FORBANNELSESVARIGHET: 4.5
FORBANNELSESHEMMING: 15% / 30% / 45% / 60%

Selv om de døpte skaffer seg styrke fra kilden, er Avernus' gaver svekkende for de uinnvidde.

Borrowed Time

Når den aktiveres, vil all skade som tas helbrede i stedet for å skade. De fleste negative effekter fjernes også. Hvis evnen ikke er på nedkjøling, aktiveres den automatisk hvis helsen går under 400. TYPE FORDRIVELSE: Sterk

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 60/50/40


EVNE: Ingen mål
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
HELSETERSKEL: 400
VARIGHET: 4 / 5 / 6

Det mest unaturlige av alle miraklene fra Avernus' kilde, en kraft som trosser de dødeliges forståelse. Det som burde skade, helbreder; og det som burde drepe, gir ny styrke.