Alchemist

Nærkamp - Carry - Support - Durable - Disabler - Initiator - Nuker

Oversikt

25 + 1.80
16 + 1.20
25 + 2.10
24 - 33
290
1.24

Acid Spray

Sprays high-pressure acid across a target area. Enemy units who step across the contaminated terrain take damage per second and have their armor reduced.


Unstable Concoction

Alchemist brews up an unstable concoction that he can throw at an enemy hero, to stun and deal damage in an area around the explosion. The longer the concoction brews, the more damage it deals and the longer the stun. After 5 seconds, the brew reaches its maximum damage and stun time. However, after 5.5 seconds, the concoction will explode on Alchemist himself if not thrown.


Greevil's Greed

Alchemist synthesizes additional gold from his enemies and bounty runes. With each kill, Alchemist earns base bonus gold and extra bonus gold. If Alchemist kills another unit which yields gold within the next 40 seconds, an additional instance of Extra Bonus Gold is added to the total. Additionally, causes bounty runes to yield 3.5 times their normal gold.


Chemical Rage

Alchemist causes his Ogre to enter a chemically induced rage, reducing base attack cooldown and increasing movement speed and regeneration.Bio

Den hellige vitenskapen om kjemi var en Darkbrew-familietradisjon, men ingen Darkbrew hadde noensinne vist en slik type kreativitet, ambisjon og uaktsomhet som unge Razzil. Men når voksenlivet banket på døren dyttet han familienæringen til side for å prøve å skape gull gjennom alkymi. I en handling av dristighet verdig sitt rykte, kunngjorde Razzil at han ville omdanne et helt fjell til gull. Etter to tiår med forskning, utgifter og forberedelser, mislyktes han spektakulært, for så å finne seg selv fengslet for de omfattende ødeleggelsene hans eksperiment hadde gjort. Razzil var ikke en som tok tilbakeslag lett, og søkte flukt for å fortsette sin forskning. Da det viste seg at hans nye cellekamerat var et aggressivt troll, fant han akkurat muligheten han trengte. Etter å ha overbevist trollet til ikke å spise han, begynte Razzil å brygge sammen en heksedrikk til trollet, laget av mugg og mose fra steinveggene i fengselet. Etter en ukes tid virket den klar. Når trollet drakk brygget, havnet han i et ustoppelig berserkraseri, det førte til at han braste gjennom stengslet til cellen og eksploderte både vegger og vakter. Snart hadde de gått seg vill et sted i skogen rundt byen med en sti av vrakgods i bak seg, og uten tegn til forfølgelse. I etterkant virket trollet rolig, glad og til og med ivrig. Etter å ha besluttet å arbeide sammen, gikk paret i vei for å samle materialer som de trengte for å forsøke seg på Razzil sin alykimske forvandling en gang til.

Statistikk

25
15
1
Level
1,963
1,184
625
Helse
1,147
653
325
Mana
119-128
78-87
49-58
Skade
8
4
1
Armor
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Acid Spray

Sprays high-pressure acid across a target area. Enemy units who step across the contaminated terrain take damage per second and have their armor reduced.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 130/140/150/160
Cooldown Cooldown: 22


EVNE: Punktvalg
DAMAGE TYPE: Physical
PIERCES SPELL IMMUNITY: Yes
RADIUS: 400 / 475 / 550 / 625
VARIGHET: 16
DAMAGE PER SECOND: 15 / 20 / 25 / 30

Using traditional Alchemy from the Darkbrew family, Razzil concocts an acid that dissolves even the toughest metals.

Unstable Concoction

Alchemist brews up an unstable concoction that he can throw at an enemy hero, to stun and deal damage in an area around the explosion. The longer the concoction brews, the more damage it deals and the longer the stun. After 5 seconds, the brew reaches its maximum damage and stun time. However, after 5.5 seconds, the concoction will explode on Alchemist himself if not thrown.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 120
Cooldown Cooldown: 22/20/18/16


EVNE: Ingen mål
DAMAGE TYPE: Physical
PIERCES SPELL IMMUNITY: Nei
MAKS SJOKK: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
EXPLOSION RADIUS: 200

A silver lining to the failure of turning a mountain into gold, this volatile solution has destructive potential.

Greevil's Greed

Alchemist synthesizes additional gold from his enemies and bounty runes. With each kill, Alchemist earns base bonus gold and extra bonus gold. If Alchemist kills another unit which yields gold within the next 40 seconds, an additional instance of Extra Bonus Gold is added to the total. Additionally, causes bounty runes to yield 3.5 times their normal gold.


EVNE: Passiv
NYLIG DRAP-VINDU: 40
GRUNNBONUSGULL: 4
EKSTRA BONUSGULL: 4
MAX BONUS GOLD PER KILL: 20 / 24 / 28 / 32
BOUNTY RUNE MULTIPLIER: 3.5

While it is not a mountain, Razzil has mastered the conversion of smaller compounds to line his pockets.

Chemical Rage

Alchemist causes his Ogre to enter a chemically induced rage, reducing base attack cooldown and increasing movement speed and regeneration.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/100/150
Cooldown Cooldown: 55


EVNE: Ingen mål
VARIGHET: 25
BONUS MANA REGEN: 3 / 7.5 / 12
BONUSBEVEGELSESHASTIGHET: 40 / 50 / 60

The brew Razzil gave to the Ogre during their prison bust has become a useful potion in the midst of combat.