Alchemist

Nærkamp - Carry - Support - Durable - Disabler - Initiator - Nuker

Oversikt

25 + 1.80
16 + 1.20
25 + 2.10
24 - 33
290
1.24

Acid Spray

Sprøyter syre utover et valgt område. Fiendtlige enheter som går over det forurensede terrenget tar skade per sekund og deres armor reduseres.


Unstable Concoction

Alchemist brews up an unstable concoction that he can throw at an enemy hero, to stun and deal damage in an area around the explosion. The longer the concoction brews, the more damage it deals and the longer the stun. After 5 seconds, the brew reaches its maximum damage and stun time. However, after 5.5 seconds, the concoction will explode on Alchemist himself if not thrown.


Greevil's Greed

Alchemist syntetiserer ekstra gull fra fiender og dusørruner. Med hvert drap får Alchemist grunnbonusgull og ekstra bonusgull. Hvis Alchemist dreper en annen enhet som gir gull innen de neste 40 sekundene, legges det til en forekomst av ekstra bonusgull i summen. I tillegg gir dusørruner %bounty_multiplier_tooltip% ganger så mye gull som vanlig.


Chemical Rage

Alchemist får trollet sitt til å bryte ut i et kjemisk indusert raseriutbrudd som reduserer grunnangrepsnedkjøling, og øker bevegelseshastighet og regenerasjon. TYPE FORDRIVELSE: GrunnleggendeBio

Den hellige vitenskapen om kjemi var en Darkbrew-familietradisjon, men ingen Darkbrew hadde noensinne vist en slik type kreativitet, ambisjon og uaktsomhet som unge Razzil. Men når voksenlivet banket på døren dyttet han familienæringen til side for å prøve å skape gull gjennom alkymi. I en handling av dristighet verdig sitt rykte, kunngjorde Razzil at han ville omdanne et helt fjell til gull. Etter to tiår med forskning, utgifter og forberedelser, mislyktes han spektakulært, for så å finne seg selv fengslet for de omfattende ødeleggelsene hans eksperiment hadde gjort. Razzil var ikke en som tok tilbakeslag lett, og søkte flukt for å fortsette sin forskning. Da det viste seg at hans nye cellekamerat var et aggressivt troll, fant han akkurat muligheten han trengte. Etter å ha overbevist trollet til ikke å spise han, begynte Razzil å brygge sammen en heksedrikk til trollet, laget av mugg og mose fra steinveggene i fengselet. Etter en ukes tid virket den klar. Når trollet drakk brygget, havnet han i et ustoppelig berserkraseri, det førte til at han braste gjennom stengslet til cellen og eksploderte både vegger og vakter. Snart hadde de gått seg vill et sted i skogen rundt byen med en sti av vrakgods i bak seg, og uten tegn til forfølgelse. I etterkant virket trollet rolig, glad og til og med ivrig. Etter å ha besluttet å arbeide sammen, gikk paret i vei for å samle materialer som de trengte for å forsøke seg på Razzil sin alykimske forvandling en gang til.

Statistikk

25
15
1
Nivå
1,963
1,184
625
Helse
1,147
653
325
Mana
119-128
78-87
49-58
Skade
8
4
1
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Acid Spray

Sprøyter syre utover et valgt område. Fiendtlige enheter som går over det forurensede terrenget tar skade per sekund og deres armor reduseres.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 130/140/150/160
Nedkjøling Nedkjøling: 22


EVNE: Punktvalg
SKADETYPE: Fysisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
RADIUS: 400 / 475 / 550 / 625
VARIGHET: 16
SKADE PER SEKUND: 15 / 20 / 25 / 30

Using traditional Alchemy from the Darkbrew family, Razzil concocts an acid that dissolves even the toughest metals.

Unstable Concoction

Alchemist brews up an unstable concoction that he can throw at an enemy hero, to stun and deal damage in an area around the explosion. The longer the concoction brews, the more damage it deals and the longer the stun. After 5 seconds, the brew reaches its maximum damage and stun time. However, after 5.5 seconds, the concoction will explode on Alchemist himself if not thrown.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 120
Nedkjøling Nedkjøling: 22/20/18/16


EVNE: Ingen mål
SKADETYPE: Fysisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
MAKS LAMMELSE: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
EKSPLOSJONSRADIUS: 200

A silver lining to the failure of turning a mountain into gold, this volatile solution has destructive potential.

Greevil's Greed

Alchemist syntetiserer ekstra gull fra fiender og dusørruner. Med hvert drap får Alchemist grunnbonusgull og ekstra bonusgull. Hvis Alchemist dreper en annen enhet som gir gull innen de neste 40 sekundene, legges det til en forekomst av ekstra bonusgull i summen. I tillegg gir dusørruner %bounty_multiplier_tooltip% ganger så mye gull som vanlig.


EVNE: Passiv
TIDSVINDU FOR DRAP: 40
GRUNNBONUSGULL: 4
EKSTRA BONUSGULL: 4
MAKS BONUSGULL PER DRAP: 20 / 24 / 28 / 32

While it is not a mountain, Razzil has mastered the conversion of smaller compounds to line his pockets.

Chemical Rage

Alchemist får trollet sitt til å bryte ut i et kjemisk indusert raseriutbrudd som reduserer grunnangrepsnedkjøling, og øker bevegelseshastighet og regenerasjon. TYPE FORDRIVELSE: Grunnleggende

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/100/150
Nedkjøling Nedkjøling: 55


EVNE: Ingen mål
VARIGHET: 25
EKSTRA MANA-REGENERASJON: 3 / 7.5 / 12
EKSTRA BEVEGELSESHASTIGHET: 40 / 50 / 60

The brew Razzil gave to the Ogre during their prison bust has become a useful potion in the midst of combat.