Alchemist

Nærkamp - Carry - Support - Durable - Disabler - Initiator - Nuker

Oversikt

25 + 1.80
22 + 1.50
25 + 2.70
24 - 33
305
2.08

Acid Spray

Sprøyter syre utover et valgt område. Fiendtlige enheter som går over det forurensede terrenget tar skade per sekund og deres rustning reduseres.


Unstable Concoction

Alchemist brygger et ustabilt brygg som han kan kaste på en fiendtlig helt for å lamme og gjøre skade i området rundt eksplosjonen. Jo lenger tid det brygges, desto mer skader den og desto lenger varer lammelsen. Brygget når maks skade og lammelsestid etter 5 sekunder. Men om brygget ikke kastes innen 5.5 sekunder, så eksploderer det på Alchemist selv.


Greevil's Greed

Alchemist syntetiserer ekstra gull fra fiender og dusørruner. Med hvert drap får Alchemist grunnbonusgull og ekstra bonusgull. Hvis Alchemist dreper en annen enhet som gir gull innen de neste 40 sekundene, legges det til en ny forekomst av ekstra bonusgull i summen. I tillegg gir dusørruner mer gull enn vanlig.


Chemical Rage

Alchemist får trollet sitt til å bryte ut i et kjemisk indusert raseriutbrudd som reduserer grunnangrepsnedkjøling, og øker bevegelseshastighet og helseregenerasjon. TYPE FORDRIVELSE: GrunnleggendeBio

Den hellige vitenskapen om kjemi var en Darkbrew-familietradisjon, men ingen Darkbrew hadde noensinne vist en slik type kreativitet, ambisjon og uaktsomhet som unge Razzil. Men når voksenlivet banket på døren dyttet han familienæringen til side for å prøve å skape gull gjennom alkymi. I en handling av dristighet verdig sitt rykte, kunngjorde Razzil at han ville omdanne et helt fjell til gull. Etter to tiår med forskning, utgifter og forberedelser, mislyktes han spektakulært, for så å finne seg selv fengslet for de omfattende ødeleggelsene hans eksperiment hadde gjort. Razzil var ikke en som tok tilbakeslag lett, og søkte flukt for å fortsette sin forskning. Da det viste seg at hans nye cellekamerat var et aggressivt troll, fant han akkurat muligheten han trengte. Etter å ha overbevist trollet til ikke å spise han, begynte Razzil å brygge sammen en heksedrikk til trollet, laget av mugg og mose fra steinveggene i fengselet. Etter en ukes tid virket den klar. Når trollet drakk brygget, havnet han i et ustoppelig berserkraseri, det førte til at han braste gjennom stengslet til cellen og eksploderte både vegger og vakter. Snart hadde de gått seg vill et sted i skogen rundt byen med en sti av vrakgods i bak seg, og uten tegn til forfølgelse. I etterkant virket trollet rolig, glad og til og med ivrig. Etter å ha besluttet å arbeide sammen, gikk paret i vei for å samle materialer som de trengte for å forsøke seg på Razzil sin alykimske forvandling en gang til.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,236
1,343
625
Helse
1,147
653
325
Mana
134-143
87-96
49-58
Skade
10
5
2
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Acid Spray

Sprøyter syre utover et valgt område. Fiendtlige enheter som går over det forurensede terrenget tar skade per sekund og deres rustning reduseres.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 130/140/150/160
Nedkjøling Nedkjøling: 22


EVNE: Punktvalg
SKADETYPE: Fysisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
RADIUS: 475 / 525 / 575 / 625
VARIGHET: 16
SKADE PER SEKUND: 15 / 20 / 25 / 30

Ved å bruke tradisjonell alkymi fra Mørkbrygg-familien, koker Razzil opp en syre som løser opp selv de hardeste metallene.

Unstable Concoction

Alchemist brygger et ustabilt brygg som han kan kaste på en fiendtlig helt for å lamme og gjøre skade i området rundt eksplosjonen. Jo lenger tid det brygges, desto mer skader den og desto lenger varer lammelsen. Brygget når maks skade og lammelsestid etter 5 sekunder. Men om brygget ikke kastes innen 5.5 sekunder, så eksploderer det på Alchemist selv.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 120
Nedkjøling Nedkjøling: 22/20/18/16


EVNE: Ingen mål
SKADETYPE: Fysisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
MAKS LAMMELSE: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4
EKSPLOSJONSRADIUS: 200

Denne eksplosive blandingen kan dessverre ikke gjøre om fjell til gull, men på den lyse siden har den allikevel et ødeleggende potensial.

Greevil's Greed

Alchemist syntetiserer ekstra gull fra fiender og dusørruner. Med hvert drap får Alchemist grunnbonusgull og ekstra bonusgull. Hvis Alchemist dreper en annen enhet som gir gull innen de neste 40 sekundene, legges det til en ny forekomst av ekstra bonusgull i summen. I tillegg gir dusørruner mer gull enn vanlig.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 0


EVNE: Passiv
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
TIDSVINDU FOR DRAP: 40
GRUNNBONUSGULL: 3
EKSTRA BONUSGULL: 3
MAKS BONUSGULL PER DRAP: 18 / 22 / 26 / 30
DUSØRRUNE-MULTIPLIKATOR: 1.5 / 2 / 2.5 / 3

Selv om det ikke er et fjell, så har Razzil mestret omdannelsen av mindre forbindelser for å fylle lommene sine.

Chemical Rage

Alchemist får trollet sitt til å bryte ut i et kjemisk indusert raseriutbrudd som reduserer grunnangrepsnedkjøling, og øker bevegelseshastighet og helseregenerasjon. TYPE FORDRIVELSE: Grunnleggende

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/100/150
Nedkjøling Nedkjøling: 55


EVNE: Ingen mål
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
VARIGHET: 25

Brygget som Razzil ga til trollet under flukten fra fengselet, er blitt en nyttig trylledrikk i kampens hete.