Arc Warden

Na dálku - Carry - Escape - Nukeři

Přehled

24 + 2.60
16 + 2.50
25 + 3.00
31 - 41
285
1.24

Flux

Prodchne osamělou nepřátelskou jednotku těkavou energií, která sníží rychlost jejího pohybu a začne jí udělovat průběžné poškození. Efekt schopnosti je utišen, pokud se poblíž nepřítele nachází další nepřátelská jednotka.


Magnetic Field

Vytvoří kupoli magnetické energie, která chrání spojenecké hrdiny a jednotky uvnitř tím, že jim dává schopnost se vyhnout všem útokům přicházejícím zvenčí.


Spark Wraith

Vyvolá Spark Wraitha, který se pomalu zhmotní a začne strážit vybranou oblast, dokud se k němu na určitou vzdálenost nepřiblíží nepřítel. Jakmile se tak stane, Wraith se s ním spojí, a udělí mu tím magické poškození a zpomalí jej.


Tempest Double

Rychlým přeskupením svých roztříštěných elementů je Arc Warden schopen vytvořit dokonalou elektrickou kopii sebe sama. Ta může používat všechny jeho momentální předměty (s výjimkou těch, které lze spotřebovat nebo vypadnou po smrti) a schopnosti. Kopie má vlastní cooldowny schopností a předmětů a po zabití udělí nepřátelům odměnou v podobě zlaťáků.Příběh

Před začátkem všeho existovalo pouze jedno, prvotní mysl. Nekonečná, bezchybná a stvořená k neznámému účelu. Jak se však počal formovat vesmír, byla mysl rozdělena a rozptýlena po nově vzniklém prostoru. Dva z jejích největších fragmentů, později nazvané Radiant a Dire, však k sobě po oddělení pocítily nevraživost a začaly přetvářet vesmír pro své nemírové potřeby.Když však jejich válka přerostla do bující pohromy vznikajícího vesmíru, objevil se na scéně třetí velký fragment prvotní mysli. Sám se pojmenoval Zet a jeho úkolem se stalo zajištění rovnováhy a navrácení všeho do neporušené jednoty. Zděšen konfliktem svých bratří proto neváhal a shromáždil své veškeré dostupné síly, pomocí kterých soupeřící fragmenty v kratičkém záblesku spojil v jeden a uzavřel je do koule hmoty obíhající kolem neznámého světa. Bylo dosaženo rovnováhy. Zet však přišel o valnou většinu svých sil. I přesto se rozhodl, že začne strážit výsledek svého snažení. A po tisíciletí tak neúnavně činil.Na světě pod ním mezitím vzkvétal život neuvědomující si nebezpečí uvězněné uvnitř slabě zářícího měsíce či Zetovu námahu jej v tomto stavu udržet. Bohužel pro něj však souboj znesvářených fragmentů uvnitř neustával a jeho výsledkem byly zprvu pukliny a následně rozsáhlé trhliny, na jejichž zalátování ve svojí momentální podobě Zet zdaleka nestačil. Jedné noci tak došlo k nevyhnutelnému, měsíc se roztříštil a jeho vězni prchli, stále plni nesnášenlivosti a připraveni pokračovat ve svojí válce.Zet, odhozený roztříštěním měsíce kamsi do vzdáleného koutu galaxie, byl uniklými neharmonickými energiemi svých bratří změněn k nepoznání. Již se nejednalo o jednu celistvou mysl, jeho nynější podoba byla rozdělena na slabší a silnější části, spojené pouze oblouky vědomí. Ač v boji se svojí vlastní nejednotou, vydal se Zet urychleně na místo narůstajícího konfliktu svých sourozenců. Protože i když jeho mysl není pospolitá, cíl má stále pouze jeden. Usmířit aspekty prvotní mysli, nebo je zničit. Pokud se totiž jejich konflikt rozšíří dále, už jej nikdy nikdo nezastaví...

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,373
1,423
625
Zdraví
1,383
785
312
Mana
127-137
82-92
47-57
Poškození
12
6
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
625
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Flux

Prodchne osamělou nepřátelskou jednotku těkavou energií, která sníží rychlost jejího pohybu a začne jí udělovat průběžné poškození. Efekt schopnosti je utišen, pokud se poblíž nepřítele nachází další nepřátelská jednotka.

Spotřeba many Spotřeba many: 75
Cooldown Cooldown: 16


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 15 / 30 / 45 / 60
OBLAST HLEDÁNÍ DALŠÍHO NEPŘÍTELE: 225
ZPOMALENÍ POHYBU: 20% / 30% / 40% / 50%

Nekonečně malý zlomek síly, která uvěznila Ancienty.

Magnetic Field

Vytvoří kupoli magnetické energie, která chrání spojenecké hrdiny a jednotky uvnitř tím, že jim dává schopnost se vyhnout všem útokům přicházejícím zvenčí.

Spotřeba many Spotřeba many: 50/70/90/110
Cooldown Cooldown: 20


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 300
TRVÁNÍ: 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 50 / 60 / 70 / 80
BONUS K UHÝBÁNÍ: 100%

Čas a prostor na někoho tak starého jako je Zet působí pouze okrajově.

Spark Wraith

Vyvolá Spark Wraitha, který se pomalu zhmotní a začne strážit vybranou oblast, dokud se k němu na určitou vzdálenost nepřiblíží nepřítel. Jakmile se tak stane, Wraith se s ním spojí, a udělí mu tím magické poškození a zpomalí jej.

Spotřeba many Spotřeba many: 80
Cooldown Cooldown: 4


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
VZDÁLENOST OD WRAITHA: 375
PRODLEVA ZHMOTNĚNÍ: 2
TRVÁNÍ: 45
RYCHLOST WRAITHA: 400
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
ZPOMALENÍ POHYBU: 100%

Drobné fragmenty Zetovy původní podoby.

Tempest Double

Rychlým přeskupením svých roztříštěných elementů je Arc Warden schopen vytvořit dokonalou elektrickou kopii sebe sama. Ta může používat všechny jeho momentální předměty (s výjimkou těch, které lze spotřebovat nebo vypadnou po smrti) a schopnosti. Kopie má vlastní cooldowny schopností a předmětů a po zabití udělí nepřátelům odměnou v podobě zlaťáků.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 60/50/40


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 18 / 22 / 26
ODMĚNA ZA ZABITÍ VE ZLAŤÁCÍCH: 180 / 240 / 300

Arc Warden se občas v zájmu zvýšení své účinnosti musí stát tím, čím nejvíce pohrdá... disharmonií.