Arc Warden

Távolsági - Végjátékos (Carry) - Menekülő (Escape) - Zúzó (Nuker)

Áttekintés

24 + 2.60
16 + 2.50
25 + 3.00
31 - 41
285
1.24

Flux

Örvénylő, illékony energiával burkol be egy magányos ellenséges egységet, lassítva mozgását és időarányos sebzést okozva neki. Másik ellenséges egység közelsége elfojtja ezt a hatást.


Magnetic Field

Egy körkörös torzítóteret hoz létre mágneses energiából, amely megvédi a benne lévő szövetséges hősöket és épületeket azáltal, hogy eltéríti a mezőn kívüli támadásokat.


Spark Wraith

Megidéz egy Spark Wraith-et, amely lassan anyagi formát ölt és egy célzott területen kísért, míg ellenség nem ér a hatósugarába. Miután célpontot talált, a szellem egyesül azzal, mágikus sebzést okozva és lassítva azt.


Tempest Double

Széthasadt darabjait rövid ideig egybegyűjtve Arc Warden képes önmaga egy tökéletes elektromos másolatát létrehozni. A másolat képes használni Arc Warden összes jelenlegi tárgyát és képességét, kivéve az elfogyaszthatók többségét és azon tárgyakat, melyek halálkor a földre kerülnek. A másolatnak külön tárgy- és képesség-újratöltődése van. A Tempest Double megöléskor aranyjutalmat ad az ellenségnek.Életrajz

A mindenség kezdete előtt létezett egy lény: egy ősi elme, végtelen, elképesztő, rejtélyes szándék vezette. Ahogy az univerzum bedübörgött a létezésbe, ez az elme széthasadt és szétszóródott. Legnagyobb szilánkjai közül kettő - akik később a Radiant és Dire nevet kapták - kegyetlen ellentétbe záródva találták magukat, és elkezdtek minden teremtményt átformálni, hogy viszályukat szolgálják.Ahogy háború és pusztulás fenyegette a születő kozmoszt, egy harmadik szilánk akarata is testet öltött. Önmagának a Zet nevet adva, ez az értelem eltökélte, hogy a diszharmóniát feloldva visszaállítja a mindenség tökéletes egységét. Rokonainak viszálykodó természetén felháborodva Zet minden erejét összegyűjtötte. Egy hirtelen villanással felülkerekedve ragyogó gömbökké olvasztotta harcoló testvéreit, mielőtt a sötétségbe hajította volna őket, hogy egy jellegtelen világ körül keringjenek. A harmónia helyreállt, de Zet erejének csak a leghalványabb töredéke maradt meg. Tekintetét a börtönre vetve Zet úgy döntött, hogy meggyengült erejével éber börtönőrként szolgál majd az idők végezetéig. Megszámlálhatatlan korszakokon keresztül virrasztott.Élet virágzott fel a lenti világon, mit sem tudva a lágyan fénylő holdba bebörtönzött veszélyekről, és Zet erőfeszítéseiről a kordában tartásukra. Ahogy a foglyok örökös harca visszhangot vert odabent, a börtön felszíne megremegett, és idővel hasadozni kezdett. Végül Zet megfogyott ereje már kevésnek bizonyult a nyílás elzárására, és a hold széthasadt. A börtön ősi lakói kiszabadultak, hogy újra elvessék konfliktusukat.A börtön robbanása által messzire hajított Zetet átalakították egykori foglyai disszonáns rezgései. Már nem egyetlen test és elme volt, lénye sok közt oszlott meg: némelyik kisebb volt, mások nagyobbak, és az öntudat illanó szála kötötte össze őket. Harcolva önmaga szétszórtsága ellen, Zet testvérei burjánzó harca felé sietett, széthasadozott akaraterejét egyetlen következtetés felé kényszerítve: az ősi elme részeinek újra egyesülniük kell, vagy mindent el kell pusztítani, nehogy a konfliktus tovább terjedjen...

Statisztikák

25
15
1
Szint
2,373
1,423
625
Életpontok
1,383
785
312
Mana
127-137
82-92
47-57
Sebzés
12
6
1
Páncél
 
1800 / 800
Látótávolság
625
Harctáv
900
Lövedéksebesség

Képességek

Flux

Örvénylő, illékony energiával burkol be egy magányos ellenséges egységet, lassítva mozgását és időarányos sebzést okozva neki. Másik ellenséges egység közelsége elfojtja ezt a hatást.

Manaköltség Manaköltség: 75
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 16


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Ellenséges egységek
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
SEBZÉS / MÁSODPERC: 15 / 30 / 45 / 60
SZÖVETSÉGESKERESÉSI SUGÁR: 225
MOZGÁSISEBESSÉG-LASSÍTÁS: 20% / 30% / 40% / 50%

Elenyésző töredéke az erőnek, ami az Ősöket bebörtönözte.

Magnetic Field

Egy körkörös torzítóteret hoz létre mágneses energiából, amely megvédi a benne lévő szövetséges hősöket és épületeket azáltal, hogy eltéríti a mezőn kívüli támadásokat.

Manaköltség Manaköltség: 50/70/90/110
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 20


KÉPESSÉG: Pontot céloz
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Igen
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
HATÓSUGÁR: 300
IDŐTARTAM: 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
TÁMADÁSI SEBESSÉGBÓNUSZ: 50 / 60 / 70 / 80
KITÉRÉSBÓNUSZ: 100%

Az idő és a tér kevés jelentőséggel bír annak, aki olyan öreg mint Zet.

Spark Wraith

Megidéz egy Spark Wraith-et, amely lassan anyagi formát ölt és egy célzott területen kísért, míg ellenség nem ér a hatósugarába. Miután célpontot talált, a szellem egyesül azzal, mágikus sebzést okozva és lassítva azt.

Manaköltség Manaköltség: 80
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 4


KÉPESSÉG: Pontot céloz
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
KERESÉSI SUGÁR: 375
AKTIVÁLÁSI KÉSLELTETÉS: 2
IDŐTARTAM: 45
WRAITH SEBESSÉGE: 400
LASSÍTÁS IDŐTARTAMA: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
MOZGÁSLASSÍTÁS: 100%

Zet eredeti énjének kisebb töredékei.

Tempest Double

Széthasadt darabjait rövid ideig egybegyűjtve Arc Warden képes önmaga egy tökéletes elektromos másolatát létrehozni. A másolat képes használni Arc Warden összes jelenlegi tárgyát és képességét, kivéve az elfogyaszthatók többségét és azon tárgyakat, melyek halálkor a földre kerülnek. A másolatnak külön tárgy- és képesség-újratöltődése van. A Tempest Double megöléskor aranyjutalmat ad az ellenségnek.

Manaköltség Manaköltség: 0/0/0/0
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 60/50/40


KÉPESSÉG: Nincs célpont
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
IDŐTARTAM: 18 / 22 / 26
ARANYJUTALOM: 180 / 240 / 300

A vele egyenrangúak hatalma által eltorzított Arc Warden azzá válik, amit a legjobban megvet: diszharmóniává.