Arc Warden

Fjernkamp - Carry - Escape - Nuker

Oversikt

24 + 2.60
16 + 2.50
25 + 3.00
31 - 41
285
1.24

Flux

Fyller en enslig fiendtlig enhet med virvlende, flyktig energi, som hemmer bevegelseshastigheten og gjør skade over tid. Evnen har ingen effekt om en annen fiendtlig enhet er i nærheten av målet.


Magnetic Field

Genererer et rundt felt av magnetisk energi, som gjør at allierte helter og bygninger innenfor unnviker angrep som kommer fra utsiden av feltet.


Spark Wraith

Tilkaller en gnistrende ånd som sakte materialiserer seg og patruljerer et valgt område, frem til en fiende kommer innen rekkevidde. Når den har funnet et mål, smelter ånden sammen med dem, noe som gjør magisk skade og hemmer enheten.


Tempest Double

Gjennom å raskt omforme bruddstykkene sine til en enkelt skikkelse, kan Arc Warden skape en perfekt, elektrisk kopi av seg selv. Kopien kan bruke alle Arc Wardens nåværende gjenstander og formler, unntatt forbruksvarer og gjenstander som droppes når man dør. Kopien har egne nedkjølinger for gjenstander og evner. Den gir også en gulldusør til fiender når den drepes.Bio

Before the beginning of all, there existed a presence: a primordial mind, infinite, awesome, and set to inscrutable purpose. As the universe thundered into being, this mind was fragmented and scattered. Two among its greater fragments--who would come to be named Radiant and Dire--found themselves locked in vicious opposition, and began twisting all of creation to serve their conflict.As war and cataclysm threatened the nascent cosmos, the will of a third fragment made itself known. Naming itself Zet, this intellect sought to resolve the disharmony and return all to perfect unity. Appalled by its kin's conflicting nature, Zet gathered the sum of its power. In a sudden flash, it overwhelmed its siblings, and fused the warring aspects into a stellar sphere before hurling them into the darkness to orbit a nondescript world. Harmony was restored, though only the barest fraction of Zet's strength remained. Setting its gaze on the prison, Zet chose to use its weakened power to serve as watchful warden until time's end. For uncounted aeons, this vigil stood.Life flourished upon the world below, oblivious to the dangers imprisoned within the softly glowing moon, or of Zet's struggles to contain them. As the captives' eternal clash reverberated within, the surface of the prison shuddered, over time beginning to crack. Ultimately, Zet's depleted power proved insufficient to contain the breach, and at last the moon was shattered. The prison's ancient inhabitants had escaped to sow their conflict anew.Flung to the farthest reaches by the prison's explosion, Zet was transformed by the dissonant energies of its former captives. No longer of single form and thought, its presence had become split among many--some lesser, some greater--each connected by a fleeting arc of consciousness. Struggling to suppress its own disunity, Zet sped toward the burgeoning conflict of its siblings, bending its fractured wills toward a singular conclusion: the aspects of the primordial mind must be made to reunite, or all must be destroyed lest the conflict spread further...

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,373
1,423
625
Helse
1,383
785
312
Mana
127-137
82-92
47-57
Skade
12
6
1
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
625
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Flux

Fyller en enslig fiendtlig enhet med virvlende, flyktig energi, som hemmer bevegelseshastigheten og gjør skade over tid. Evnen har ingen effekt om en annen fiendtlig enhet er i nærheten av målet.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 75
Nedkjøling Nedkjøling: 16


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
SKADE PER SEKUND: 15 / 30 / 45 / 60
ALLIERT SØKERADIUS: 225
BEVEGELSESHEMMING: 20% / 30% / 40% / 50%

En ørliten del av kraften som holdt de eldgamle fanget.

Magnetic Field

Genererer et rundt felt av magnetisk energi, som gjør at allierte helter og bygninger innenfor unnviker angrep som kommer fra utsiden av feltet.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/70/90/110
Nedkjøling Nedkjøling: 20


EVNE: Punktvalg
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
RADIUS: 300
VARIGHET: 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
EKSTRA ANGREPSHASTIGHET: 50 / 60 / 70 / 80
EKSTRA UNNVIKELSE: 100%

Tid og rom har liten betydning for en på Zets alder.

Spark Wraith

Tilkaller en gnistrende ånd som sakte materialiserer seg og patruljerer et valgt område, frem til en fiende kommer innen rekkevidde. Når den har funnet et mål, smelter ånden sammen med dem, noe som gjør magisk skade og hemmer enheten.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 80
Nedkjøling Nedkjøling: 4


EVNE: Punktvalg
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
SØKERADIUS: 375
AKTIVERINGSFORSINKELSE: 2
VARIGHET: 45
ÅNDSHASTIGHET: 400
HEMMINGSVARIGHET: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
MOVEMENT SLOW: 100%

Mindre fragmenter av Zets opprinnelige jeg.

Tempest Double

Gjennom å raskt omforme bruddstykkene sine til en enkelt skikkelse, kan Arc Warden skape en perfekt, elektrisk kopi av seg selv. Kopien kan bruke alle Arc Wardens nåværende gjenstander og formler, unntatt forbruksvarer og gjenstander som droppes når man dør. Kopien har egne nedkjølinger for gjenstander og evner. Den gir også en gulldusør til fiender når den drepes.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 60/50/40


EVNE: Ingen mål
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
VARIGHET: 18 / 22 / 26
GULLDUSØR: 180 / 240 / 300

Forvrengt av sine likesinnedes kraft, havner Arc Warden i det som den forakter mest: disharmoni.