Arc Warden

Avstånd - Bärande - Smitare - Bombare

Överblick

24 + 2.60
16 + 2.50
25 + 3.00
31 - 41
285
1.24

Flux

Ingjuter en ensam fiende med virvlande och flyktig energi, vilket saktar ned dennes förflyttningshastighet och gör skada över tid. Har ingen effekt om det finns en fiende nära målet.


Magnetic Field

Skapar ett cirkulärt fält av magnetisk energi som gör att allierade hjältar och byggnader i den undviker attacker som kommer från utsidan av fältet.


Spark Wraith

Framkallar en Spark Wraith som sakta tar form och hemsöker målområdet tills en fiende kommer inom dess räckhåll. När ett mål hittas, smälter vålnaden samman med denne, vilket gör magisk skada och saktar ned enheten.


Tempest Double

Briefly refocusing its fractured elements into a single form, the Arc Warden is able to create a perfect electrical duplication of itself. The duplicate can use all of Arc Warden's current items and spells, except most consumables and items that drop on death. The duplicate has separate item and ability cooldowns. The Tempest Double gives bounty gold to enemies when killed.Biografi

Före början av allt fanns det en närvaro: ett ursprungligt sinne, oändligt, storslaget och inställt på ett outgrundligt syfte. Medan universumet dundrade till stånd var detta sinne splittrat och skingrat. Två av de största fragmenten--som skulle komma att kallas Radiant and Dire--befann sig låsta i en ond kamp och började förvränga hela skapelsen för att tjäna deras konflikt.Medan krig och katastrof hotade de begynnande kosmos gjorde viljan från ett tredje fragment sig känt. Genom namnet Zet sökte detta intellekt efter lösningen på disharmonin och återinförandet av fullkomlig enighet. Bestört av sin släkts stridande natur samlade Zet all sin kraft. I en plötslig blixt överrumplade han sina syskon och fogade samman de stridande sidorna till en stjärnglob innan de kastades in i mörkret, in i omloppsbana, runt en obestämd värld. Harmonin var återställd, men bara en minsta bråkdel av Zets styrka återstod. Tittandes på fängelset valde Zet att använda sina försvagade krafter att tjäna som en vaksam väktare till tidens ände. I oräkneliga eoner stod väktaren vaken.Livet blomstrade på världen nedan, omedvetna om farorna som fängslats i deras mjukt lysande måne, eller Zets kamp att hålla dem där. Allt eftersom fångarnas kamp ekade på insidan började fängelset skälva och med tiden började de spricka. Tillslut, när Zets utarmade krafter inte längre räckt till att hålla ihop sprickan, splittrades månen. Fängelsets uråldriga invånare hade flytt för att bestå sin konflikt på nytt.Ivägkastad, så långt man kan nå, av fängelsets explosion blev Zet förvandlad av de dissonanta energierna från hans tidigare fångar. Inte längre av en enda form eller tanke hade han blivit delad till många--vissa mindre, andra större--men ändå ihopkopplad av en flyende båge av medvetande. I kampen mot sin egen oenighet rusade Zet mot den spirande konflikten av sina syskon, böjandes sina splittrade viljor mot en enda slutsats: alla delar av de ursprungliga sinnet måste gå att återförena, annars måste allt förstöras så att inte konflikten sprids vidare...

Statistik

25
15
1
Nivå
2,373
1,423
625
Hälsa
1,383
785
312
Mana
127-137
82-92
47-57
Skada
12
6
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
625
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Flux

Ingjuter en ensam fiende med virvlande och flyktig energi, vilket saktar ned dennes förflyttningshastighet och gör skada över tid. Har ingen effekt om det finns en fiende nära målet.

Manakostnad Manakostnad: 75
Cooldown Cooldown: 16


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADA PER SEKUND: 15 / 30 / 45 / 60
ALLIERAD SÖKRADIE: 225
SAKTAR NED: 20% / 30% / 40% / 50%

En oändligt liten del av den kraft som fängslade The Ancients.

Magnetic Field

Skapar ett cirkulärt fält av magnetisk energi som gör att allierade hjältar och byggnader i den undviker attacker som kommer från utsidan av fältet.

Manakostnad Manakostnad: 50/70/90/110
Cooldown Cooldown: 20


FÖRMÅGA: Punktmarkering
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 300
VARAKTIGHET: 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
EXTRA ATTACKHASTIGHET: 50 / 60 / 70 / 80
EXTRA UNDVIKANDE: 100%

Tid och rum är av liten betydelse för någon så gammal som Zet.

Spark Wraith

Framkallar en Spark Wraith som sakta tar form och hemsöker målområdet tills en fiende kommer inom dess räckhåll. När ett mål hittas, smälter vålnaden samman med denne, vilket gör magisk skada och saktar ned enheten.

Manakostnad Manakostnad: 80
Cooldown Cooldown: 4


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SÖKRADIE: 375
AKTIVERINGSFÖRDRÖJNING: 2
VARAKTIGHET: 45
WRAITH - HASTIGHET: 400
SAKTAR NED I: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
MOVEMENT SLOW: 100%

Mindre fragment av Zets ursprungliga jag.

Tempest Double

Briefly refocusing its fractured elements into a single form, the Arc Warden is able to create a perfect electrical duplication of itself. The duplicate can use all of Arc Warden's current items and spells, except most consumables and items that drop on death. The duplicate has separate item and ability cooldowns. The Tempest Double gives bounty gold to enemies when killed.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 60/50/40


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 18 / 22 / 26
BOUNTY GOLD: 180 / 240 / 300

Förvrängd av kraften från sina jämlikar, blir Arc Warden det som han avskyr mest: disharmoni.