Bane

โจมตีระยะไกล - ตัวซัพพอร์ต - ตัวหยุด - ตัวนูค - ตัวยืน

ภาพรวม

23 + 2.60
23 + 2.60
23 + 2.60
35 - 41
305
4.22

Nightmare

ทำให้ฮีโร่ศัตรูหรือฮีโร่ฝ่ายเดียวกันหลับลง ยูนิตที่หลับจะถูกปลุกเมื่อได้รับความเสียหาย หากยูนิตถูกโจมตีโดยตรงจะทำให้ยูนิตที่โจมตีใส่หลับแทน ยกเว้น Bane สามารถโจมตียูนิตที่หลับได้อย่างอิสระ


Brain Sap

ดูดพลังชีวิตของศัตรูเป้าหมาย รักษา Bane และสร้างความเสียหาย


Enfeeble

สกิลของ Bane ทำให้เป้าหมายของเขาอ่อนแอลง ลดความต้านทานเวทมนตร์ และลดความต้านทานสถานะของยูนิตดังกล่าว


Fiend's Grip

สกิลยืนร่าย - จับยูนิตศัตรูหนึ่งตัว ทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้ และได้รับความเสียหายรุนแรงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับดูดมานาในทุก 0.5 วินาที ขึ้นอยู่กับมานาสูงสุดของยูนิตนั้นประวัติ

เมื่อเหล่าเทพฝันร้าย มันคือ Bane Elemental ที่นำพาฝันร้ายมาให้ หรือรู้จักกันดีในชื่อ Atropos Bane เกิดจากความหวาดกลัวในยามค่ำคืนของเทพธิดา Nyctasha ความหวาดกลัวนั้นทรงพลังเกินกว่าจะกักเก็บไว้เมื่อยามหลับ มันออกมาจากฝันร้ายของเธอ สูบความเป็นอมตะของเธอ และเลียนแบบรูปร่างเหมือนหมอกควันจากเลือดสีดำของเธอ เขาคือแก่นแท้แห่งความกลัว มนุษย์ได้ยินเสียงของเขาดั่งเสียงแห่งความลับดำมืดในใจมากระซิบอยู่ข้างหู เขาปลุกความหวาดกลัวจากก้นบึ้งของจิตใจผู้กล้าทุกคน การตื่นไม่อาจป้องกันได้ เลือดสีดำของ Bane ที่หยดลงคือกับดักจับศัตรูของเขาสู่ห้วงฝันร้าย เมื่อ Bane ปรากฏกาย ผู้กล้าทุกคนจะเรียนรู้ที่จะกลัวความมืด

สถิติ

25
15
1
เลเวล
2,153
1,279
587
พลังชีวิต
1,370
772
299
มานา
140-146
94-100
58-64
พลังโจมตี
16
9
4
เกราะป้องกัน
 
1800 / 800
ระยะการมองเห็น
400
ระยะการโจมตี
900
ความเร็วกระสุนการโจมตี

สกิล

Nightmare

ทำให้ฮีโร่ศัตรูหรือฮีโร่ฝ่ายเดียวกันหลับลง ยูนิตที่หลับจะถูกปลุกเมื่อได้รับความเสียหาย หากยูนิตถูกโจมตีโดยตรงจะทำให้ยูนิตที่โจมตีใส่หลับแทน ยกเว้น Bane สามารถโจมตียูนิตที่หลับได้อย่างอิสระ

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 165/165/165/165
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 22/19/16/13


ประเภทสกิล: ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: ฮีโร่
: ไม่ได้
: 0 / 0 / 0 / 0
ระยะเวลา: 4 / 5 / 6 / 7

ความสามารถที่ขโมยมาจากเทพธิดา Nyctasha เพียงแค่ภาวนาก็นำสู่นิทรานิรันดร์

Brain Sap

ดูดพลังชีวิตของศัตรูเป้าหมาย รักษา Bane และสร้างความเสียหาย

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 90/115/140/165
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 14/13/12/11


ประเภทสกิล: ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: ยูนิตฝ่ายศัตรู
ประเภทความเสียหาย: เวทมนตร์
: ไม่ได้
: 0 / 0 / 0 / 0

Atropos พบว่าไม่มีสิ่งใดน่าปิติยินดียิ่งไปกว่าการเก็บเกี่ยวความหวาดกลัวที่เขาสร้างขึ้นมาเอง

Enfeeble

สกิลของ Bane ทำให้เป้าหมายของเขาอ่อนแอลง ลดความต้านทานเวทมนตร์ และลดความต้านทานสถานะของยูนิตดังกล่าว

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 0/0/0/0
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 0


ประเภทสกิล: ติดตัว
ส่งผลต่อ: ยูนิตฝ่ายศัตรู
: ไม่ได้
: 0 / 0 / 0 / 0
ลดความต้านทานสถานะ: 15% / 20% / 25% / 30%
ลดความต้านทานเวทมนตร์: 4% / 8% / 12% / 16%
ระยะเวลา: 8

กิ่งก้านแห่งความหวาดกลัวแต่ละกิ่งที่ Atropos ถักทอนั้นเพิ่มความอ่อนแอเหยื่อของเขาต่อพลังลี้ลับและศิลปะอันมิอาจหยั่งถึงได้

Fiend's Grip

สกิลยืนร่าย - จับยูนิตศัตรูหนึ่งตัว ทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้ และได้รับความเสียหายรุนแรงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับดูดมานาในทุก 0.5 วินาที ขึ้นอยู่กับมานาสูงสุดของยูนิตนั้น

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 200/300/400
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 120/110/100


ประเภทสกิล: ยืนร่าย, ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: ยูนิตฝ่ายศัตรู
ประเภทความเสียหาย: เวทมนตร์
: ได้
: 0 / 0 / 0 / 0
ดูดมานา: 5%
ความเสียหาย: 100 / 155 / 215

เหยื่อของ Atropos มักจะถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆ ด้วยเวทมนตร์ดำในฝันร้ายอันเจิดจ้าของพวกมัน