Batrider

Далекобойни - Initiator - Jungler - Disabler - Escape

Обзор

22 + 2.90
15 + 1.50
28 + 2.90
16 - 20
290
2.1

Sticky Napalm

Накисва дадена площ с лепкаво гориво, увеличавайки щетите от атаките и уменията на Batrider. Също така забавя скоростта на движение и стойност за обръщане на враговете в съответната площ. Допълнителни изпълнявания на Sticky Napalm продължават да увеличават щетите до 10 натрупвания. Допълнителните щети се преполовяват срещу крийпове.


Flamebreak

Хвърля експлозивен коктейл, който избухва при достигане на целевото местоположение, отблъсквайки и нанасяйки щети на враговете в съответната площ.


Firefly

Batrider се понася към небесата, обсипвайки земята с огнена диря от въздуха. Пламъците нараняват всеки враг, който докоснат и унищожават дърветата под Batrider. Batrider разполага с бонус дневна/нощна видимост, докато Firefly е активно.


Flaming Lasso

Batrider хваща враг с ласото си и го издърпва към себе си. Жертвите не могат да бъдат провлечени през непроходим терен. Дърпаните единици не могат да се движат, атакуват или използват умения. Телепортирането или Blinking ще скъсат ласото.Биография

Няма такова нещо като хармония между съществата в джунглата Яма Раскав. От ухапване, лапа, жило, или копито, дори и най-малкият знак на слабост означава бърза смърт. Казват, че Ездачът бил просто човек, режещ слама в семейното поле, когато бил отвлечен от огромен прилеп търсещ жертва. Но това момче имало по-добра идея, изкачило се върху гърба на звяра и го ударило с инструментите си. Измъквайки се от кървавата катастрофа, опиянен от тръпката от полета, детето разбрало призванието си. Момчето пораснало и всяко лято се завръщало в семейното поле, често то навлизало в храсталака, опитвайки се да възвърне тръпката от първата си среща със смъртта в формата на челюсти или фатално падане. Годините минавали, но огънят в сърцето му ставал само по-силен. Той изучавал дивата растителност, навлизайки все по-дълбоко с всяка експедиция, докато най-накрая не открил пътя до пещери изпълнени с опасности. Казват, че на свечеряване в лятната нощ, когато Ездачът влязъл вътре имал само въже, бутилка течен кураж и изгаряща решителност да усети небесата още веднъж…

Статистики

25
15
1
Ниво
2,384
1,453
682
Здраве
1,451
814
286
Мана
128-132
79-83
38-42
Щети
10
5
2
Броня
 
1200 / 800
Обсег на видимост
375
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Sticky Napalm

Накисва дадена площ с лепкаво гориво, увеличавайки щетите от атаките и уменията на Batrider. Също така забавя скоростта на движение и стойност за обръщане на враговете в съответната площ. Допълнителни изпълнявания на Sticky Napalm продължават да увеличават щетите до 10 натрупвания. Допълнителните щети се преполовяват срещу крийпове.

Нужна мана Нужна мана: 20/20/20/20
Време за изчакване Време за изчакване: 3


УМЕНИЕ: целева точка
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАДИУС: 375 / 375 / 375 / 375
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 8 / 8 / 8
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 2% / 4% / 6% / 8%
ЗАБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТТА ЗА ОБРЪЩАНЕ: 70% / 70% / 70% / 70%

Не е необичайно да се чува кикота на Batrider, докато увеличава запалимостта на опонентите му.

Flamebreak

Хвърля експлозивен коктейл, който избухва при достигане на целевото местоположение, отблъсквайки и нанасяйки щети на враговете в съответната площ.

Нужна мана Нужна мана: 110/120/130/140
Време за изчакване Време за изчакване: 18/17/16/15


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ ПРИ СБЛЪСЪК: 30 / 60 / 90 / 120
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 20
ОБЩО ЩЕТИ: 90 / 155 / 220 / 285
РАДИУС: 500

Коктейлът „Молотов“ е любимо оръжие на Batrider.

Firefly

Batrider се понася към небесата, обсипвайки земята с огнена диря от въздуха. Пламъците нараняват всеки враг, който докоснат и унищожават дърветата под Batrider. Batrider разполага с бонус дневна/нощна видимост, докато Firefly е активно.

Нужна мана Нужна мана: 125
Време за изчакване Време за изчакване: 40/38/36/34


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 10 / 30 / 50 / 70
СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 4% / 7% / 10% / 13%
РАДИУС: 200 / 200 / 200 / 200
БОНУС ВИДИМОСТ: 200 / 400 / 600 / 800

Когато враговете се скрият в джунглата Яма Раскав, повечето дори не могат да преминат през храсталаците, за да намерят изпуснатия беглец. Batrider избира просто да разруши цялата джунгла заедно с неприятелите си.

Flaming Lasso

Batrider хваща враг с ласото си и го издърпва към себе си. Жертвите не могат да бъдат провлечени през непроходим терен. Дърпаните единици не могат да се движат, атакуват или използват умения. Телепортирането или Blinking ще скъсат ласото.

Нужна мана Нужна мана: 225
Време за изчакване Време за изчакване: 100/90/80


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 3.5 / 4
ЩЕТИ В СЕКУНДА: 20 / 40 / 60

Малцина дръзват да яздят прилепа, докато Batrider им позволява безплатно.