Batrider

Na dálku - Iniciátoři - Jungleři - Disableři - Escape

Přehled

22 + 2.90
15 + 1.50
28 + 2.90
16 - 20
290
2.1

Sticky Napalm

Batrider zmáčí oblast lepkavým olejem, který zvyšuje poškození od jeho útoků a schopností a snižuje rychlost pohybu a otáčení nepřátel v oblasti. Při vícenásobném použití schopnosti Sticky Napalm se poškození sčítá a dále zvyšuje, a to až 10×. Bonusové poškození je poloviční pro creepy.


Flamebreak

Vrhne výbušný koktejl, který po dosažení cílového místa vybuchne, nepřátele poblíž odhodí a začne jim udělovat průběžné poškození.


Firefly

Batrider vzlétne k oblakům a začne pod sebou zanechávat stopu z plamenů. Oheň udělí poškození každému nepříteli, který se k němu přiblíží, a také ničí stromy pod Batriderem. Zatímco je schopnost aktivní, získává Batrider bonus k dohledu (ve dne i v noci).


Flaming Lasso

Batrider chytne nepřátelskou jednotku do lasa a začne ji za sebou táhnout. Oběť může být tažena i přes nepřekonatelné části terénu. Chycená jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani používat schopnosti. Teleport nebo blink laso přetrhnou.Příběh

Mezi obyvateli džungle Yama Raskav neexistuje něco jako harmonie. I ten nejmenší náznak slabosti znamená okamžitou smrt kousnutím, rozdrápáním, rozpůlením nebo zašlápnutím. Povídá se, že Rider byl ještě chlapec, když ho během čistění pole od plev unesl obrovský netopýr hledající si kořist. Ale tento jinoch dostal nápad – vyšvihl se z pařátů příšery na její záda a svým náčiním ji ovládl. Let sice skončil krvavým pádem, ale hoch pln opojení z letu zjistil, že našel svoje nové poslání. Jak každým rokem rostl, vracel se na pole své rodiny a často vyčkával v keřích, aby znovu prožil vzrušení z blížící se smrti v podobě přilétajících čelistí nebo pádu z velké výšky. Jak léta ubíhala, jeho zapálení sílilo. Procházel ty nejhustší lesy a s každým průzkumem se dostával dále a dále, až konečně v srdci vší nehostinnosti našel cestu do jeskyní. Říká se, že když Rider v předvečer horké letní noci vstupoval dovnitř, neměl nic než kus lana, láhev tekuté kuráže a velkou odhodlanost ještě jednou ucítit svěží vánek...

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,384
1,453
682
Zdraví
1,451
814
286
Mana
128-132
79-83
38-42
Poškození
10
5
2
Brnění
 
1200 / 800
Rozsah vidění
375
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Sticky Napalm

Batrider zmáčí oblast lepkavým olejem, který zvyšuje poškození od jeho útoků a schopností a snižuje rychlost pohybu a otáčení nepřátel v oblasti. Při vícenásobném použití schopnosti Sticky Napalm se poškození sčítá a dále zvyšuje, a to až 10×. Bonusové poškození je poloviční pro creepy.

Spotřeba many Spotřeba many: 20/20/20/20
Cooldown Cooldown: 3


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 375 / 375 / 375 / 375
TRVÁNÍ: 8 / 8 / 8 / 8
ZPOMALENÍ POHYBU: 2% / 4% / 6% / 8%
ZPOMALENÍ OTÁČENÍ: 70% / 70% / 70% / 70%

Není neobvyklé slyšet Riderovo hihňání, zatímco zvyšuje hořlavost svých protivníků.

Flamebreak

Vrhne výbušný koktejl, který po dosažení cílového místa vybuchne, nepřátele poblíž odhodí a začne jim udělovat průběžné poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 18/17/16/15


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ DOPADEM: 30 / 60 / 90 / 120
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 20
CELKOVÉ POŠKOZENÍ: 90 / 155 / 220 / 285
ROZSAH: 500

Když dáte Batriderovi na výběr zbraň, jednoznačně sáhne po molotovu.

Firefly

Batrider vzlétne k oblakům a začne pod sebou zanechávat stopu z plamenů. Oheň udělí poškození každému nepříteli, který se k němu přiblíží, a také ničí stromy pod Batriderem. Zatímco je schopnost aktivní, získává Batrider bonus k dohledu (ve dne i v noci).

Spotřeba many Spotřeba many: 125
Cooldown Cooldown: 40/38/36/34


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 10 / 30 / 50 / 70
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 4% / 7% / 10% / 13%
ROZSAH: 200 / 200 / 200 / 200
BONUS K DOHLEDU: 200 / 400 / 600 / 800

Když pronásledovateli uteče kořist do džungle Yama Raskav, musí si následně prosekat cestu hustým porostem. Batrider džungli jednoduše spálí i se svými nepřáteli.

Flaming Lasso

Batrider chytne nepřátelskou jednotku do lasa a začne ji za sebou táhnout. Oběť může být tažena i přes nepřekonatelné části terénu. Chycená jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani používat schopnosti. Teleport nebo blink laso přetrhnou.

Spotřeba many Spotřeba many: 225
Cooldown Cooldown: 100/90/80


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 3 / 3.5 / 4
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 20 / 40 / 60

Málokdo si troufne požádat o jízdu na netopýrovi, zvlášť poté, co je Batrider sveze proti jejich vůli.