Beastmaster

Na blízko - Iniciátoři - Disableři - Odolní - Nukeři

Přehled

16 + 1.90
18 + 1.60
23 + 2.50
41 - 45
305
1.52

Wild Axes

Beastmaster před sebe hodí své sekery, které posléze přivolá zpět. Sekery v letu udělí poškození všem jednotkám, které zasáhnou, a setnou stromy, jež jim stály v cestě. Každá sekera dokáže zasáhnout nepřítele jen jednou. Nepřátelé zasažení touto schopností utrží od následných útoků Beastmastera a jeho jednotek zvýšené poškození.


Call of the Wild

Beastmaster si přivolá na pomoc spřátelené tvory.

1. úroveň: Boar na 1. úrovni
2. úroveň: Boar na 2. úrovni
3. úroveň: Boar na 3. úrovni + Hawk
4. úroveň: Boar na 4. úrovni + Hawk + náhodný neutrální creep


Inner Beast

Nechá spojence ze sebe vypustit zuřivost, čímž jim pasivně zvýší jejich rychlost útoků.


Primal Roar

Beastmaster mocně zařve, čímž omráčí cílovou jednotku a otevře k ní Beastmasterovi cestu. Všechny jednotky v cestě řevu utrží poškození, zatímco jednotkám, které byly řevem odstrčeny, se sníží rychlost pohybu a útoku. Beastmaster a jeho jednotky navíc získají po dobu 3 sekund 30% bonus k rychlosti pohybu. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Karroch se narodil do venkovské rodiny. Matka mu zemřela při porodu a jeho otec, kovář posledního krále Slomu, byl ušlapán k smrti, když bylo hochovi pět let. Karroch se poté zavázal sloužit v královském zvěřinci, vyrůstaje mezi veškerou zvěří královského dvora: lvi, opicemi, vysokou zvěří a také méně známými stvořeními, která byla sotva uvěřitelná. Když bylo chlapci sedm let, jeden průzkumník přivedl bestii, jakou ještě nikdo předtím nespatřil. Přitaženo před krále v řetězech, zvíře promluvilo, i když se jeho ústa ani nepohnula. Jeho slova zněla: „Prosím o svobodu.“ Král se jen pousmál a nařídil, aby bestie vystupovala pro jeho pobavení. Když však stvoření odmítlo, udeřil ho Žezlem šílenství a nařídil odvléci ho zpět do stájí. V následujících měsících mladý Karroch pašoval zraněnému stvoření potraviny a léčivé ampulky, avšak podařilo se mu pouze zpomalit jeho zánik. Zvíře beze slov promlouvalo k chlapci a časem jejich pouto zesílilo natolik, až chlapec zjistil, že dokáže zvířeti odpovídat. A nejen to, dokonce zvládl promlouvat ke všem stvořením královského zvěřince. V noc, kdy zvíře zemřelo, se chlapec rozzuřil. Podnítil zvířata ve zvěřinci k povstání, rozrazil závory jejich klecí a rozpoutal tak v paláci běsnění. Poslední král byl ve všem tom chaosu roztrhán a chlapec z panství unikl na hřbetu jelena, kterého předtím osvobodil. Nyní je Karroch dospělý, avšak o svou schopnost komunikovat se zvířaty nepřišel a stal se z něj Beastmaster, válečník spjatý s divokostí přírody.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,107
1,252
587
Zdraví
1,061
554
208
Mana
144-148
99-103
64-68
Poškození
10
5
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
N/A
Rychlost střely

Schopnosti

Wild Axes

Beastmaster před sebe hodí své sekery, které posléze přivolá zpět. Sekery v letu udělí poškození všem jednotkám, které zasáhnou, a setnou stromy, jež jim stály v cestě. Každá sekera dokáže zasáhnout nepřítele jen jednou. Nepřátelé zasažení touto schopností utrží od následných útoků Beastmastera a jeho jednotek zvýšené poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/85/90/95
Cooldown Cooldown: 8


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
DOSAH: 1500
ZVÝŠENÍ POŠKOZENÍ ZA SEČTENÍ: 6% / 8% / 10% / 12%

Když se Beastmaster učil, jak přebývat osamocen v přírodě, naučil se také mistrovsky ovládat pár tomahavků, užitečných jak pro kácení stromů, tak protivníků.

Call of the Wild

Beastmaster si přivolá na pomoc spřátelené tvory.

1. úroveň: Boar na 1. úrovni
2. úroveň: Boar na 2. úrovni
3. úroveň: Boar na 3. úrovni + Hawk
4. úroveň: Boar na 4. úrovni + Hawk + náhodný neutrální creep

Spotřeba many Spotřeba many: 50/60/70/80
Cooldown Cooldown: 60


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
ZDRAVÍ BOARA: 200 / 300 / 400 / 500
ZPOMALENÍ BOARA: 10% / 20% / 30% / 40%
TRVÁNÍ POISONU BOARA: 3

Beastmaster umí se zvířaty nejen rozmlouvat, ale také je v případě nouze povolat na pomoc.

Inner Beast

Nechá spojence ze sebe vypustit zuřivost, čímž jim pasivně zvýší jejich rychlost útoků.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PŮSOBÍ NA: Spojenci
DOSAH: 900

Beastmasterova schopnost podněcovat vrozené síly zvířat byla již předvedena při porážce krále Slomu.

Primal Roar

Beastmaster mocně zařve, čímž omráčí cílovou jednotku a otevře k ní Beastmasterovi cestu. Všechny jednotky v cestě řevu utrží poškození, zatímco jednotkám, které byly řevem odstrčeny, se sníží rychlost pohybu a útoku. Beastmaster a jeho jednotky navíc získají po dobu 3 sekund 30% bonus k rychlosti pohybu. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 150/175/200
Cooldown Cooldown: 90/80/70


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
DOBA OMRÁČENÍ: 3 / 3.5 / 4
POŠKOZENÍ: 150 / 225 / 300
ROZSAH: 300
ZPOMALENÍ POHYBU: 50% / 50% / 50%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 50 / 50 / 50
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 2 / 3 / 4
DOSAH SCHOPNOSTI S AGHANIMEM: 950 / 950 / 950
COOLDOWN S AGHANIMEM: 45 / 45 / 45

Beastmaster se naučil usměrnit své primární instinkty do zvířecího řevu, který v řadách nepřátel zanechává nevýslovné škody.