Beastmaster

Na blízko - Iniciátoři - Disableři - Odolní - Nukeři

Přehled

16 + 1.90
18 + 1.60
23 + 2.50
41 - 45
305
1.52

Wild Axes

Beastmaster před sebe hodí své sekery, které posléze přivolá zpět. Sekery v letu udělí poškození všem jednotkám, které zasáhnou, a setnou stromy, jež jim stály v cestě. Každá sekera dokáže zasáhnout nepřítele jen jednou. Nepřátelé zasažení touto schopností utrží od následných útoků Beastmastera a jeho jednotek zvýšené poškození.


Call of the Wild Hawk

Beastmaster sends an invisible Hawk to scout an area.


Inner Beast

Nechá spojence ze sebe vypustit zuřivost, čímž jim pasivně zvýší jejich rychlost útoků.


Primal Roar

Beastmaster mocně zařve, čímž omráčí cílovou jednotku a otevře k ní Beastmasterovi cestu. Všechny jednotky v cestě řevu utrží poškození, zatímco jednotkám, které byly řevem odstrčeny, se sníží rychlost pohybu a útoku. Beastmaster a jeho jednotky navíc získají po dobu 3 sekund 30% bonus k rychlosti pohybu. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Karroch se narodil do venkovské rodiny. Matka mu zemřela při porodu a jeho otec, kovář posledního krále Slomu, byl ušlapán k smrti, když bylo hochovi pět let. Karroch se poté zavázal sloužit v královském zvěřinci, vyrůstaje mezi veškerou zvěří královského dvora: lvi, opicemi, vysokou zvěří a také méně známými stvořeními, která byla sotva uvěřitelná. Když bylo chlapci sedm let, jeden průzkumník přivedl bestii, jakou ještě nikdo předtím nespatřil. Přitaženo před krále v řetězech, zvíře promluvilo, i když se jeho ústa ani nepohnula. Jeho slova zněla: „Prosím o svobodu.“ Král se jen pousmál a nařídil, aby bestie vystupovala pro jeho pobavení. Když však stvoření odmítlo, udeřil ho Žezlem šílenství a nařídil odvléci ho zpět do stájí. V následujících měsících mladý Karroch pašoval zraněnému stvoření potraviny a léčivé ampulky, avšak podařilo se mu pouze zpomalit jeho zánik. Zvíře beze slov promlouvalo k chlapci a časem jejich pouto zesílilo natolik, až chlapec zjistil, že dokáže zvířeti odpovídat. A nejen to, dokonce zvládl promlouvat ke všem stvořením královského zvěřince. V noc, kdy zvíře zemřelo, se chlapec rozzuřil. Podnítil zvířata ve zvěřinci k povstání, rozrazil závory jejich klecí a rozpoutal tak v paláci běsnění. Poslední král byl ve všem tom chaosu roztrhán a chlapec z panství unikl na hřbetu jelena, kterého předtím osvobodil. Nyní je Karroch dospělý, avšak o svou schopnost komunikovat se zvířaty nepřišel a stal se z něj Beastmaster, válečník spjatý s divokostí přírody.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,107
1,252
587
Zdraví
1,061
554
208
Mana
144-148
99-103
64-68
Poškození
10
5
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
N/A
Rychlost střely

Schopnosti

Wild Axes

Beastmaster před sebe hodí své sekery, které posléze přivolá zpět. Sekery v letu udělí poškození všem jednotkám, které zasáhnou, a setnou stromy, jež jim stály v cestě. Každá sekera dokáže zasáhnout nepřítele jen jednou. Nepřátelé zasažení touto schopností utrží od následných útoků Beastmastera a jeho jednotek zvýšené poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/85/90/95
Cooldown Cooldown: 8


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
DOSAH: 1500
ZVÝŠENÍ POŠKOZENÍ ZA SEČTENÍ: 6% / 8% / 10% / 12%

Když se Beastmaster učil, jak přebývat osamocen v přírodě, naučil se také mistrovsky ovládat pár tomahavků, užitečných jak pro kácení stromů, tak protivníků.

Call of the Wild Hawk

Beastmaster sends an invisible Hawk to scout an area.

Spotřeba many Spotřeba many: 30
Cooldown Cooldown: 60/50/40/30


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
DÉLKA ŽIVOTA TVORŮ: 60
HAWK HEALTH: 300 / 450 / 600 / 750
HAWK VISION: 600 / 700 / 800 / 900

After befriending the strange beast of his childhood, Beastmaster has learned to call to animals in times of need.

Inner Beast

Nechá spojence ze sebe vypustit zuřivost, čímž jim pasivně zvýší jejich rychlost útoků.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PŮSOBÍ NA: Spojenci
DOSAH: 1200

Beastmasterova schopnost podněcovat vrozené síly zvířat byla již předvedena při porážce krále Slomu.

Primal Roar

Beastmaster mocně zařve, čímž omráčí cílovou jednotku a otevře k ní Beastmasterovi cestu. Všechny jednotky v cestě řevu utrží poškození, zatímco jednotkám, které byly řevem odstrčeny, se sníží rychlost pohybu a útoku. Beastmaster a jeho jednotky navíc získají po dobu 3 sekund 30% bonus k rychlosti pohybu. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 150/175/200
Cooldown Cooldown: 90/80/70


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
DOBA OMRÁČENÍ: 3 / 3.5 / 4
POŠKOZENÍ: 150 / 225 / 300
ROZSAH: 300
ZPOMALENÍ POHYBU: 60%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 60
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 3 / 3.5 / 4
DOSAH SCHOPNOSTI S AGHANIMEM: 950 / 950 / 950
COOLDOWN S AGHANIMEM: 45 / 45 / 45

Beastmaster se naučil usměrnit své primární instinkty do zvířecího řevu, který v řadách nepřátel zanechává nevýslovné škody.