Beastmaster

Nærkamp - Initiator - Disabler - Durable - Nuker

Oversikt

16 + 1.90
18 + 1.60
23 + 2.50
41 - 45
310
4.52

Wild Axes

Beastmaster sends his axes flying and calls them home again, slicing through enemy units and trees along their path. Each axe can hit an enemy once, and amplifies subsequent damage from Beastmaster and his units.


Call of the Wild

Beastmaster calls forth beasts to aid in the battlefield.

Level 1: Boar Level 1
Level 2: Boar Level 2
Level 3: Boar Level 3 + Hawk
Level 4: Boar Level 4 + Hawk + Random Neutral


Inner Beast

Untaps the inner fury of allies, passively increasing their attack speed.


Primal Roar

Beastmaster lets loose a deafening roar that stuns, and shoves open a path to its target. All units in the path of the roar are damaged, while units shoved aside by the roar have their movement and attack speed slowed. Additionally, Beastmaster and his units gain 30% movement speed for 3 seconds. Upgradable by Aghanim's Scepter.Bio

Karroch ble født et barn av buskapen. Hans mor døde i barselseng; hans far, en hovslager for den gale kongen av Slom, ble trampet i hjel da han var fem. Etterpå ble Karroch bundet til kongens menasjeri, hvor han vokste opp blant alle dyrene på det kongelige hoff: løver, aper, hjort, og mindre kjente saker, saker som man knapt trodde på. Da gutten var sju, brakte en oppdagelsesreisende inn et beist som ingen hadde sett før. Slept inn fremfor kongen i kjettinger, snakket dyret, selv om dens munn ikke beveget seg. Dens ord: en bønn om frihet. Kongen bare lo og beordret beistet til å opptre for hans fornøyelse; og da den nektet, slo han til den med septeret og beordret at den skulle slepes tilbake til buskapen. I de kommende månedene, snek Karroch mat og legemidler til den sårede skapningen, men klarte bare å forsinke forverringen. Uten ord, snakket beistet til gutten, og over tid ble deres bånd styrket inntil gutten fant ut at han kunne holde sin del av en samtale. Nå kunne han faktisk snakke til alle skapningene i kongens menasjeri. Den natten beistet døde, fylte gutten seg med raseri. Han hisset opp alle dyrene til å gjøre opprør og slengte opp alle burene for å få dem til å løpe amok på slottsområdet. Den gale kongen ble skamfert i kaoset. Midt i kaoset bøyde en kongelig hjort seg til gutten som hadde befridd ham, og med Beastmaster overskrevs, hoppet de den høye veggene rundt godset, og rømte. Nå som en mann, har ikke Karroch the Beastmaster mistet sin evne til å konversere med ville skapninger. Han har vokst til en kriger i ett med naturens villskap.

Statistikk

25
15
1
Level
2,107
1,252
587
Helse
1,061
554
208
Mana
144-148
99-103
64-68
Skade
13
8
5
Armor
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
N/A
Prosjektilhastighet

Evner

Wild Axes

Beastmaster sends his axes flying and calls them home again, slicing through enemy units and trees along their path. Each axe can hit an enemy once, and amplifies subsequent damage from Beastmaster and his units.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 80
Cooldown Cooldown: 8


EVNE: Punktvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
DAMAGE TYPE: Physical
PIERCES SPELL IMMUNITY: Yes
REKKEVIDDE: 1500
DAMAGE AMP PER STACK: 6 / 8 / 10 / 12

While learning to maneuver in nature alone, the Beastmaster also mastered the use of a pair of tomahawks, adept at cutting down trees as well as adversaries.

Call of the Wild

Beastmaster calls forth beasts to aid in the battlefield.

Level 1: Boar Level 1
Level 2: Boar Level 2
Level 3: Boar Level 3 + Hawk
Level 4: Boar Level 4 + Hawk + Random Neutral

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/60/70/80
Cooldown Cooldown: 60


EVNE: Ingen mål
BOAR HEALTH: 200 / 300 / 400 / 500
BOAR SLOW: 10% / 20% / 30% / 40%
BOAR POISON DURATION: 3

After befriending the strange beast of his childhood, Beastmaster has learned to call to animals in times of need.

Inner Beast

Untaps the inner fury of allies, passively increasing their attack speed.


EVNE: Passiv
PÅVIRKER: Allierte
RADIUS: 900

Beastmaster's ability to incite the innate strength of animals was seen in the mauling of the king of Slom.

Primal Roar

Beastmaster lets loose a deafening roar that stuns, and shoves open a path to its target. All units in the path of the roar are damaged, while units shoved aside by the roar have their movement and attack speed slowed. Additionally, Beastmaster and his units gain 30% movement speed for 3 seconds. Upgradable by Aghanim's Scepter.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 150/175/200
Cooldown Cooldown: 80/75/70


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
DAMAGE TYPE: Magisk
PIERCES SPELL IMMUNITY: Yes
SJOKK-VARIGHET: 3 / 3.5 / 4
SKADE: 150 / 225 / 300
SHOUT WIDTH: 300
BEVEGELSESHEMMING: 50% / 50% / 50%
ATTACK SLOW: 50 / 50 / 50
HEMMINGSVARIGHET: 2 / 3 / 4
SCEPTER CAST RANGE: 950 / 950 / 950
SCEPTER - COOLDOWN: 45 / 45 / 45

The Beastmaster has learned to channel his primal instincts into an animalistic roar, causing devastation in the ranks of enemies.