Beastmaster

Nærkamp - Initiator - Disabler - Durable - Nuker

Oversikt

16 + 1.90
18 + 1.60
23 + 2.50
41 - 45
305
1.52

Wild Axes

Beastmaster sends his axes flying and calls them home again, slicing through enemy units and trees along their path. Each axe can hit an enemy once, and amplifies subsequent damage from Beastmaster and his units.


Call of the Wild

Beastmaster calls forth beasts to aid in the battlefield.

Level 1: Boar Level 1
Level 2: Boar Level 2
Level 3: Boar Level 3 + Hawk
Level 4: Boar Level 4 + Hawk + Random Neutral


Inner Beast

Untaps the inner fury of allies, passively increasing their attack speed.


Primal Roar

Beastmaster slipper løs et øredøvende brøl som lammer og åpner en vei til målet. Alle enheter i veien for brølet tar skade, mens enheter dyttet til side av brølet får hemmet bevegelses- og angrepshastighet. I tillegg får Beastmaster og hans enheter 30% øket bevegelseshastighet i 3 sekunder. Kan oppgraderes med Aghanim's Scepter.Bio

Karroch ble født et barn av buskapen. Hans mor døde i barselseng; hans far, en hovslager for den gale kongen av Slom, ble trampet i hjel da han var fem. Etterpå ble Karroch bundet til kongens menasjeri, hvor han vokste opp blant alle dyrene på det kongelige hoff: løver, aper, hjort, og mindre kjente saker, saker som man knapt trodde på. Da gutten var sju, brakte en oppdagelsesreisende inn et beist som ingen hadde sett før. Slept inn fremfor kongen i kjettinger, snakket dyret, selv om dens munn ikke beveget seg. Dens ord: en bønn om frihet. Kongen bare lo og beordret beistet til å opptre for hans fornøyelse; og da den nektet, slo han til den med septeret og beordret at den skulle slepes tilbake til buskapen. I de kommende månedene, snek Karroch mat og legemidler til den sårede skapningen, men klarte bare å forsinke forverringen. Uten ord, snakket beistet til gutten, og over tid ble deres bånd styrket inntil gutten fant ut at han kunne holde sin del av en samtale. Nå kunne han faktisk snakke til alle skapningene i kongens menasjeri. Den natten beistet døde, fylte gutten seg med raseri. Han hisset opp alle dyrene til å gjøre opprør og slengte opp alle burene for å få dem til å løpe amok på slottsområdet. Den gale kongen ble skamfert i kaoset. Midt i kaoset bøyde en kongelig hjort seg til gutten som hadde befridd ham, og med Beastmaster overskrevs, hoppet de den høye veggene rundt godset, og rømte. Nå som en mann, har ikke Karroch the Beastmaster mistet sin evne til å konversere med ville skapninger. Han har vokst til en kriger i ett med naturens villskap.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,107
1,252
587
Helse
1,061
554
208
Mana
144-148
99-103
64-68
Skade
10
5
2
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
N/A
Prosjektilhastighet

Evner

Wild Axes

Beastmaster sends his axes flying and calls them home again, slicing through enemy units and trees along their path. Each axe can hit an enemy once, and amplifies subsequent damage from Beastmaster and his units.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 80/85/90/95
Nedkjøling Nedkjøling: 8


EVNE: Punktvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Fysisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
REKKEVIDDE: 1500
DAMAGE AMP PER STACK: 6 / 8 / 10 / 12

While learning to maneuver in nature alone, the Beastmaster also mastered the use of a pair of tomahawks, adept at cutting down trees as well as adversaries.

Call of the Wild

Beastmaster calls forth beasts to aid in the battlefield.

Level 1: Boar Level 1
Level 2: Boar Level 2
Level 3: Boar Level 3 + Hawk
Level 4: Boar Level 4 + Hawk + Random Neutral

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/60/70/80
Nedkjøling Nedkjøling: 60


EVNE: Ingen mål
BOAR HEALTH: 200 / 300 / 400 / 500
BOAR SLOW: 10% / 20% / 30% / 40%
BOAR POISON DURATION: 3

After befriending the strange beast of his childhood, Beastmaster has learned to call to animals in times of need.

Inner Beast

Untaps the inner fury of allies, passively increasing their attack speed.


EVNE: Passiv
PÅVIRKER: Allierte
RADIUS: 900

Beastmaster's ability to incite the innate strength of animals was seen in the mauling of the king of Slom.

Primal Roar

Beastmaster slipper løs et øredøvende brøl som lammer og åpner en vei til målet. Alle enheter i veien for brølet tar skade, mens enheter dyttet til side av brølet får hemmet bevegelses- og angrepshastighet. I tillegg får Beastmaster og hans enheter 30% øket bevegelseshastighet i 3 sekunder. Kan oppgraderes med Aghanim's Scepter.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 150/175/200
Nedkjøling Nedkjøling: 90/80/70


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
LAMMELSESVARIGHET: 3 / 3.5 / 4
SKADE: 150 / 225 / 300
BRØLBREDDE: 300
BEVEGELSESHEMMING: 50% / 50% / 50%
ANGREPSHEMMING: 50 / 50 / 50
HEMMINGSVARIGHET: 2 / 3 / 4
SCEPTER – BRUKSREKKEVIDDE: 950 / 950 / 950
SCEPTER - COOLDOWN: 45 / 45 / 45

The Beastmaster has learned to channel his primal instincts into an animalistic roar, causing devastation in the ranks of enemies.