Bloodseeker

Na blízko - Carry - Disableři - Jungleři - Nukeři - Iniciátoři

Přehled

21 + 2.00
22 + 3.40
24 + 2.70
35 - 41
300
5.08

Bloodrage

Přivede jednotku do krvežíznivého vzteku, během kterého uděluje i dostává vyšší poškození. Jednotky ovlivněné schopností Bloodrage budou po zabití nepřátelské jednotky vyléčeny procentem jejího maximálního zdraví. Pokud někdo zabije jednotku ovlivněnou schopností Bloodrage, bude vyléčen procentem jejího maximálního zdraví. Poloviční hodnotou (%health_bonus_share_percent%%) je Bloodseeker vyléčen i v případě, že zasaženého hrdinu sám nezabije, ale nachází se při jeho smrti v rozsahu do %health_bonus_aoe% jednotek kolem.


Blood Rite

Bloodseeker pokřtí oblast posvátnou krví. 2.9 sekundy po dokončení rituálu utrží všichni nepřátelé nacházející se v jeho rozsahu poškození a budou umlčeni.


Thirst

Umožní Bloodseekerovi vycítit zraněné nepřátelské hrdiny, jejichž zdraví klesne pod 75%, díky čemuž získá bonus k rychlosti pohybu a útoku, který je tím vyšší, čím méně zdraví nepřítel má. Pokud zdraví nepřátelského hrdiny klesne pod 25%, získá na něj Bloodseeker také dohled a schopnost True Sight. Bonusy se dále sčítají podle toho, kolik nepřátelských hrdinů Bloodseeker cítí. Když na Bloodseekera působí tato schopnost, ignoruje omezení maximální rychlosti pohybu.


Rupture

Roztrhne vybranému nepříteli kůži, takže pokud se pohne, utrží poškození podle uražené vzdálenosti. Poškození je uděleno i skrze imunitu vůči kouzlům.Příběh

Bloodseeker Strygwyr je rituálně posvěcený lovec dvojčat Trhanců, vyslaný z mlhou zahalených vrcholů pohoří Xhacatocatl v honbě po krvi, jíž jeho vladaři Trhanci vyžadují ke svému nasycení takové množství, že kdyby se měli živit obyvateli hor, dávno by je všechny vyhubili. Strygwyr proto na popud krvavých kněží pohoří opouští, aby vyhledal a prolil co nejvíce krve, jejíž energie proudí skrze posvátná znamení na jeho zbraních a zbroji přímo ke dvojčatům. Za léta svojí služby si už při pátrání osvojil vytrvalost nemilosrdného psa a v boji krutost zuřivého šakala. A říká se, že pod jeho maskou lze v návalu krvavého ukájení spatřit rysy Trhanců, přímo ovládajících svého lovce.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,217
1,324
606
Zdraví
1,157
637
273
Mana
159-165
105-111
57-63
Poškození
19
12
5
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Bloodrage

Přivede jednotku do krvežíznivého vzteku, během kterého uděluje i dostává vyšší poškození. Jednotky ovlivněné schopností Bloodrage budou po zabití nepřátelské jednotky vyléčeny procentem jejího maximálního zdraví. Pokud někdo zabije jednotku ovlivněnou schopností Bloodrage, bude vyléčen procentem jejího maximálního zdraví. Poloviční hodnotou (%health_bonus_share_percent%%) je Bloodseeker vyléčen i v případě, že zasaženého hrdinu sám nezabije, ale nachází se při jeho smrti v rozsahu do %health_bonus_aoe% jednotek kolem.

Spotřeba many Spotřeba many: 25
Cooldown Cooldown: 14/12/10/8


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenečtí hrdinové
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 8

Strygwyr sdílí svou zvířecí žízeň po krveprolití.

Blood Rite

Bloodseeker pokřtí oblast posvátnou krví. 2.9 sekundy po dokončení rituálu utrží všichni nepřátelé nacházející se v jeho rozsahu poškození a budou umlčeni.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/80/90/100
Cooldown Cooldown: 12


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
OBLAST RITUÁLU: 600
TRVÁNÍ UMLČENÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Trhanci jsou vždy připraveni pomoci těm, kdo se nebojí prolít krev na bojišti.

Thirst

Umožní Bloodseekerovi vycítit zraněné nepřátelské hrdiny, jejichž zdraví klesne pod 75%, díky čemuž získá bonus k rychlosti pohybu a útoku, který je tím vyšší, čím méně zdraví nepřítel má. Pokud zdraví nepřátelského hrdiny klesne pod 25%, získá na něj Bloodseeker také dohled a schopnost True Sight. Bonusy se dále sčítají podle toho, kolik nepřátelských hrdinů Bloodseeker cítí. Když na Bloodseekera působí tato schopnost, ignoruje omezení maximální rychlosti pohybu.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRÁH ZDRAVÍ PRO SPUŠTĚNÍ: 75%
PRÁH ZDRAVÍ PRO ODHALENÍ: 25%

Pokud je někde prolita krev, stane se Strygwyr ještě zběsilejším.

Rupture

Roztrhne vybranému nepříteli kůži, takže pokud se pohne, utrží poškození podle uražené vzdálenosti. Poškození je uděleno i skrze imunitu vůči kouzlům.

Spotřeba many Spotřeba many: 200/225/250
Cooldown Cooldown: 70


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 10 / 11 / 12

Když tě začne pronásledovat Bloodseeker, stanou se i malá zranění smrtícím problémem.