Bloodseeker

Närkamp - Bärande - Disabler - Djunglare - Bombare - Initierare

Överblick

21 + 2.00
22 + 3.40
24 + 2.70
35 - 41
300
5.08

Bloodrage

Driver en målenhet till ett blodtörstigt raseri, under vilket den gör och tar mer skada. Enheter påverkade av Bloodrage helas med en andel av maximalt HP hos enheter de dödar. Enheter påverkade av Bloodrage kommer vid dödsfall att hela den som dödade dem med en andel av sin maximala HP. Om du inte får den dödande träffen men befinner dig inom ett avstånd på %health_bonus_aoe% av den dödade hjälten, helas du med %health_bonus_share_percent%% av värdet.


Blood Rite

Bloodseeker täcker ett område i heligt blod. Efter 2.9 sekunder slutförs ritualen, vilket skadar och tystar fiender som befinner sig i området.


Thirst

Bloodseeker stärks av sina fienders sår, vilket ger honom extra attackhastighet och förflyttningshastighet när en fiendehjältes HP är under 75%. Bonusarna ökar ju lägre fiendehjältars HP är. Om en fiendehjältes HP är under 25%, kommer Bloodseeker även få uppsyn och True Sight över den hjälten. Bonusar stackar per hjälte. Låser upp maximal förflyttningshastighet för Bloodseeker.


Rupture

Får en fiendeenhets hud att brista och gör att den tar skada vid förflyttning. Skadan går igenom förmågeimmunitet.Biografi

Strygwyr Blodsökaren är en rituellt sanktionerad jägare, de Flådda Tvillingarnas Stövare, nedskickad från Xhacatocatls dimhöljda toppar på jakt efter blod. De Flådda kräver enorma mängder blod för att hålla dem mätta och lugna, och kommer snart börja ta av deras bergsimperiums befolkning om de höga platåernas präster inte blidkar dem. Strygwyr går därför ut på jakt efter blodbad. Livsenergin från blodet han spiller flödar till Tvillingarna genom heliga markeringar på hans vapen och rustningen han bär. Under åren har han kommit att förkroppsliga energin av en ond hund; i strid är han vild som en schakal. Bakom Blodsökarmasken, under släckandet av den outtömliga blodstörsten, sägs det att man ibland kan se tecken på att De Flådda tar sin jakthund i direkt besittning.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,217
1,324
606
Hälsa
1,157
637
273
Mana
159-165
105-111
57-63
Skada
19
12
5
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Bloodrage

Driver en målenhet till ett blodtörstigt raseri, under vilket den gör och tar mer skada. Enheter påverkade av Bloodrage helas med en andel av maximalt HP hos enheter de dödar. Enheter påverkade av Bloodrage kommer vid dödsfall att hela den som dödade dem med en andel av sin maximala HP. Om du inte får den dödande träffen men befinner dig inom ett avstånd på %health_bonus_aoe% av den dödade hjälten, helas du med %health_bonus_share_percent%% av värdet.

Manakostnad Manakostnad: 25
Cooldown Cooldown: 14/12/10/8


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade hjältar
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 8

Strygwyr delar med sig av hans animaliska törst för blodspillan.

Blood Rite

Bloodseeker täcker ett område i heligt blod. Efter 2.9 sekunder slutförs ritualen, vilket skadar och tystar fiender som befinner sig i området.

Manakostnad Manakostnad: 70/80/90/100
Cooldown Cooldown: 12


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 600
VARAKTIGHET PÅ TYSTNAD: 3 / 4 / 5 / 6

De Flådda Tvillingarna är alltid villiga att hjälpa de som spiller blod på slagfältet.

Thirst

Bloodseeker stärks av sina fienders sår, vilket ger honom extra attackhastighet och förflyttningshastighet när en fiendehjältes HP är under 75%. Bonusarna ökar ju lägre fiendehjältars HP är. Om en fiendehjältes HP är under 25%, kommer Bloodseeker även få uppsyn och True Sight över den hjälten. Bonusar stackar per hjälte. Låser upp maximal förflyttningshastighet för Bloodseeker.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HÄLSOTRÖSKEL: 75%
HÄLSA FÖR SYNLIGHET: 25%

Strygwyr blir rasande när blod spills.

Rupture

Får en fiendeenhets hud att brista och gör att den tar skada vid förflyttning. Skadan går igenom förmågeimmunitet.

Manakostnad Manakostnad: 200/225/250
Cooldown Cooldown: 70


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 10 / 11 / 12

När Bloodseeker jagar dig, blir skador fatala.