Brewmaster

Na blízko - Carry - Iniciátoři - Odolní - Disableři - Nukeři

Přehled

15 + 1.60
22 + 2.00
23 + 3.70
29 - 36
305
2.08

Thunder Clap

Udeří do země, čímž udělí poškození a sníží rychlost pohybu a útoku všem nepřátelským jednotkám poblíž.


Cinder Brew

Polije vybranou oblast alkoholem a opije všechny nepřátelské jednotky v ní. Nacamrané jednotky se pohybují pomaleji, a jakmile utrží poškození od schopnosti, vzplanou. Trvání schopnosti je vzplanutím navýšeno o 3 sekundy.


Drunken Brawler

Přivede Brewmastera do stavu opilecké zuřivosti, čímž mu přidá šanci vyhnout se nepřátelským útokům a udělit kritické poškození. Brewmaster se v opilosti pohybuje proměnlivou rychlostí, která může být až o 20% nižší, ale také o 40% vyšší. Trvá 5 sekund.


Primal Split

Rozdělí Brewmastera na elementy, čímž se zformují 3 specializovaní bojovníci s rozdílnými schopnostmi. Pokud alespoň jeden přežije do konce kouzla, Brewmaster se znovu zrodí.Příběh

Hluboko v Horách nářku, v údolí pod Zničeným městem, praktikoval řád Oyo po staletí velké oslavy pití, při kterých jeho členové rozmlouvali s říší duchů. Zde vyrůstal mladík Mangix, kterého jeho smrtelná matka porodila éterickému otci a jenž jako první uměl ovládat schopnosti obou svých rodů. Mangix již od mala trénoval s nejznámějšími estéty řádu a postupně si díky stálé opilosti získával právo na titul Brewmastera, nejuznávanější titul v sektě slad vařícího lidu. Turnaj v pití jest podobný boji na život a na smrt. Mangix při něm po devět dní pil a zároveň bojoval se starým mistrem. Po devět nocí zakopávali, motali se, strkali do sebe, než starý bojovník upadl do opilecké apatie a nový Brewmaster byl jmenován. Nyní mladý Brewmaster vzývá sílu svých předků, aby mu do jeho hole předali svou moc. Jsou to právě jeho předci, ke kterým se obrací pokaždé, když vyvolává svá kouzla. Stejně jako předešlí Brewmasteři, byl i on vyslán do světa s jediným posláním. A tak bloudí zemí a pomocí nápojů se snaží dosáhnout osvícení, a tím i získání odpovědi na starodávné duchovní schizma. To vše v naději, že jediná myšlenka bude schopná znovu sjednotit duchovní a fyzickou rovinu.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,654
1,571
587
Zdraví
954
486
195
Mana
161-168
104-111
52-59
Poškození
12
6
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Thunder Clap

Udeří do země, čímž udělí poškození a sníží rychlost pohybu a útoku všem nepřátelským jednotkám poblíž.

Spotřeba many Spotřeba many: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 13


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 400 / 400 / 400 / 400
POŠKOZENÍ: 90 / 160 / 230 / 300
ZPOMALENÍ POHYBU: 25% / 35% / 45% / 55%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 25 / 35 / 45 / 55

Úderem svého velkého soudku zahájí Mangix slavnost.

Cinder Brew

Polije vybranou oblast alkoholem a opije všechny nepřátelské jednotky v ní. Nacamrané jednotky se pohybují pomaleji, a jakmile utrží poškození od schopnosti, vzplanou. Trvání schopnosti je vzplanutím navýšeno o 3 sekundy.

Spotřeba many Spotřeba many: 50/60/70/80
Cooldown Cooldown: 20/17/14/11


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 5
CELKOVÉ POŠKOZENÍ VZNÍCENÍM: 75 / 150 / 225 / 300
ZPOMALENÍ POHYBU: 24% / 28% / 32% / 36%

Řešení každého problému dle řádu Oyo – další runda!

Drunken Brawler

Přivede Brewmastera do stavu opilecké zuřivosti, čímž mu přidá šanci vyhnout se nepřátelským útokům a udělit kritické poškození. Brewmaster se v opilosti pohybuje proměnlivou rychlostí, která může být až o 20% nižší, ale také o 40% vyšší. Trvá 5 sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 35/40/45/50
Cooldown Cooldown: 23/21/19/17


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ŠANCE NA VYHNUTÍ: 50% / 60% / 70% / 80%
ŠANCE NA KRITICKÝ ZÁSAH: 80%
TRVÁNÍ: 5

Když Mangix získal titul Brewmastera řádu Oyo, zajistil si tím také místo mezi největšími opilci.

Primal Split

Rozdělí Brewmastera na elementy, čímž se zformují 3 specializovaní bojovníci s rozdílnými schopnostmi. Pokud alespoň jeden přežije do konce kouzla, Brewmaster se znovu zrodí.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/150/175
Cooldown Cooldown: 140/130/120


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 16 / 18 / 20

Není jasné, zda si je Mangix vědom svého silného pouta s přírodou, jelikož je s přírodou v kontaktu většinou jen v naprosté opilosti.