Chaos Knight

Ръкопашни - Carry - Disabler - Durable - Pusher - Initiator

Обзор

18 + 1.20
14 + 1.40
22 + 3.40
29 - 59
320
2.96

Chaos Bolt

Хвърля мистериозен лъч енергия към избраната единица. Зашеметява с произволно времетраене и нанася случайни щети.


Reality Rift

Телепортира Вас, Вашите копия и целевата единица до място на линията помежду Ви. Намалява бронята на вражеската единица за 6 секунди.


Chaos Strike

Атаките на Chaos Knight нанасят Critical Strike с варираща сила в допълнение към кражбата на здраве за 25% от щетите.


Phantasm

Призовава редица Phantasm копия на Chaos Knight от алтернативни измерения. Phantasm са силни илюзии, които нанасят 40% щети. Разполагат с 25% магическа устойчивост, но поемат 325% щети. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: ОсновноБиография

Ветеран от безчет битки на хиляди светове, Chaos Knight* пристигал от далечна неземна равнина, където фундаменталните закони на вселената са намерили съзнателна форма на изразителност. От всички древни фундаменталисти той е най-старият и безконечно неуморим, търсещ същество, известно му само като „Светлината”. Преди време тя се осмелила да излезе от родното си царство, не зачитайки първия завет. Сега Chaos Knight обикаля от свят на свят, винаги готов да угаси „Светлината”, където и да е тя. Хиляди пъти е погасявал източника и отивал в друг свят, за да продължи търсенето си отново.

Яздейки своя кон, Апокалипсис, той настъпва в битка с маниакална лудост, черпейки сила от безпорядъка на Вселената. Физична манифестация на самия хаос, във време на нужда той призовава свои версии от други реалности и редом с тези тъмни конници препуска в битка. Като една истинска неудържима природна стихия. Едва когато и последната съществуваща „Светлина” бъде затрита от лицето на света, чак тогава търсенето ще достигне своя край. Там, където Chaos Knight препуска, скоро след това иде смъртта.(*Chaos Knight — Рицаря на Хаоса)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,498
1,472
568
Здраве
868
452
234
Мана
153-183
99-129
51-81
Щети
10
6
3
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Chaos Bolt

Хвърля мистериозен лъч енергия към избраната единица. Зашеметява с произволно времетраене и нанася случайни щети.

Нужна мана Нужна мана: 110/120/130/140
Време за изчакване Време за изчакване: 13/12/11/10


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
МИН. ЗАШЕМЕТЯВАНЕ: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2
МИН. ЩЕТИ: 90 / 110 / 130 / 150
МАКСИМУМ ЩЕТИ: 180 / 220 / 260 / 300

Дори Chaos Knight не може да предскаже появата на тази нечиста енергия.

Reality Rift

Телепортира Вас, Вашите копия и целевата единица до място на линията помежду Ви. Намалява бронята на вражеската единица за 6 секунди.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 15/12/9/6


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ОБСЕГ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 550 / 600 / 650 / 700
РАЗСТОЯНИЕ НА ИЗДЪРПВАНЕ: 250 / 300 / 350 / 400
НАМАЛЯВАНЕ НА БРОНЯ: 3 / 4 / 5 / 6

Армагедонът препуска между равнините, пренасяйки Chaos Knight до неговата жертва, където и да се крие тя.

Chaos Strike

Атаките на Chaos Knight нанасят Critical Strike с варираща сила в допълнение към кражбата на здраве за 25% от щетите.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 4


УМЕНИЕ: пасивно
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
МИН. КРИТИЧНИ УДАРИ: 120%
МАКС. КРИТИЧНИ УДАРИ: 140% / 170% / 200% / 230%
КРИТИЧНА КРАЖБА НА ЗДРАВЕ: 25% / 40% / 55% / 70%

Chaos Knight налага с огромната си сила тези, които се изправят срещу него, унищожавайки и най-дебелите брони.

Phantasm

Призовава редица Phantasm копия на Chaos Knight от алтернативни измерения. Phantasm са силни илюзии, които нанасят 40% щети. Разполагат с 25% магическа устойчивост, но поемат 325% щети. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 125/200/275
Време за изчакване Време за изчакване: 125


УМЕНИЕ: няма цел
ЗАСЯГА: съюзнически герои
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БРОЙ НА PHANTASMS: 3
PHANTASM — ЩЕТИ: 40% / 70% / 100%
PHANTASM — ПОЕМАНИ ЩЕТИ: 325%

Черпейки от множеството битки, водени в безчет времена, Phantasms на Chaos Knight се надигат, за да потушат всеки, който му се противопоставя.