Chaos Knight

Nærkamp - Carry - Disabler - Durable - Pusher - Initiator

Oversikt

18 + 1.20
14 + 1.40
22 + 3.40
29 - 59
320
2.96

Chaos Bolt

Kaster et mystisk lyn på en valgt enhet. Det lammer i en tilfeldig periode og gjør tilfeldig skade.


Reality Rift

Teleporterer deg, eventuelle illusjoner du har og den valgte enheten til et punkt på linjen mellom dere to. Reduserer rustningen til den fiendtlige enheten i 6 sekunder.


Chaos Strike

Chaos Knights angrep gjør kritisk skade med varierende styrke, i tillegg til et helseran for 25% av skaden.


Phantasm

Tilkaller flere fantomkopier av Chaos Knight fra andre dimensjoner. Fantomene gjør 40% skade, men tar 325% skade. TYPE FORDRIVELSE: GrunnleggendeBio

The veteran of countless battles on a thousand worlds, Chaos Knight hails from a far upstream plane where the fundamental laws of the universe have found sentient expression. Of all the ancient Fundamentals, he is the oldest and most tireless, endlessly searching out a being he knows only as "The Light." Long ago the Light ventured out from the progenitor realm, in defiance of the first covenant. Now Chaos Knight shifts from plane to plane, always on the hunt to extinguish the Light wherever he finds it. A thousand times he has snuffed out the source, and always he slides into another plane to continue his search anew.

Upon his steed Armageddon he rides, wading into battle with maniacal frenzy, drawing strength from the disorder of the universe. A physical manifestation of chaos itself, in times of need he calls upon other versions of himself from other planes, and together these dark horsemen ride into battle, as unstoppable as any force of nature. Only when the last Light of the world is scoured from existence will the search be ended. Where rides the Chaos Knight, death soon follows.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,498
1,472
568
Helse
868
452
234
Mana
153-183
99-129
51-81
Skade
10
6
3
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Chaos Bolt

Kaster et mystisk lyn på en valgt enhet. Det lammer i en tilfeldig periode og gjør tilfeldig skade.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 110/120/130/140
Nedkjøling Nedkjøling: 13/12/11/10


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. LAMMELSE: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2
MIN. SKADE: 90 / 110 / 130 / 150
MAKS SKADE: 180 / 220 / 260 / 300

Even Chaos Knight cannot predict this manifest of unholy energy.

Reality Rift

Teleporterer deg, eventuelle illusjoner du har og den valgte enheten til et punkt på linjen mellom dere to. Reduserer rustningen til den fiendtlige enheten i 6 sekunder.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50
Nedkjøling Nedkjøling: 15/12/9/6


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
BRUKSREKKEVIDDE: 550 / 600 / 650 / 700
TILTREKNINGSAVSTAND: 250 / 300 / 350 / 400
RUSTNINGSREDUKSJON: 3 / 4 / 5 / 6

Armageddon rides between the planes, bringing Chaos Knight to his victim wherever he may hide.

Chaos Strike

Chaos Knights angrep gjør kritisk skade med varierende styrke, i tillegg til et helseran for 25% av skaden.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 4


EVNE: Passiv
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. KRITISK SKADE: 120%
MAKS KRITISK SKADE: 140% / 170% / 200% / 230%
KRITISK HELSERAN: 25% / 40% / 55% / 70%

Chaos Knight's unwieldy power bludgeons those who stand before him, crushing the thickest of armors.

Phantasm

Tilkaller flere fantomkopier av Chaos Knight fra andre dimensjoner. Fantomene gjør 40% skade, men tar 325% skade. TYPE FORDRIVELSE: Grunnleggende

Mana-kostnad Mana-kostnad: 125/200/275
Nedkjøling Nedkjøling: 145/135/125


EVNE: Ingen mål
PÅVIRKER: Allierte helter
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
ANTALL FANTOM: 3
FANTOMSKADE: 40% / 70% / 100%
FANTOMSKADE TATT: 325%
ILLUSION MAGIC RESISTANCE: 25%

Drawing on his battles fought across many worlds and many times, phantasms of the Chaos Knight rise up to quell all who oppose him.