Chaos Knight

Närkamp - Bärande - Disabler - Tålig - Pushare - Initierare

Överblick

18 + 1.20
14 + 1.40
22 + 3.40
29 - 59
320
2.96

Chaos Bolt

Slänger en mystisk blixt av energi mot en enhet. Den bedövar under en slumpmässig period och utdelar slumpmässig skada.


Reality Rift

Teleports you, any images you have and the target unit to a point along the line between the two of you. Reduces armor of the enemy unit for 6 seconds.


Chaos Strike

Chaos Knight gör ett kritiskt slag av varierande styrka, som dessutom stjäl HP som motsvarar 25% av skadan.


Phantasm

Summons several phantasmal copies of the Chaos Knight from alternate dimensions. The phantasms are strong illusions that deal 40% damage, have 25% magic resistance, but take 325% damage. DISPEL TYPE: Basic DispelBiografi

Chaos Knight är veteran till otaliga strider över tusentals världar och härör långt ovanifrån ett existensplan där universums grundläggande lagar tagit levande uttryck. Utav alla dessa uråldriga fundamentala existenserna, är han den äldste och den mest outtröttlige, i jakt efter ett väsen han endast känner vid namnet "Ljuset". För längesedan vandrade ljuset ut från dess ursprungliga rike, i trots mot det första avtalet. Nu förflyttar Chaos Knight sig mellan olika plan i ständig strävan att släcka ljuset, var det än befinner sig. Flera tusen gånger har han stillat ljuskällor, men han träder alltid in i en ny värld för att påbörja sin jakt på nytt. Han rider på sin häst Armageddon in i strid med maniskt ursinne, och drar styrka från universums oordning. Denna fysiska manifestation av kaos själv kan i nödens tid kalla på andra versioner av sig själv från andra plan, och tillsammans rider dessa mörka ryttare in i strid, lika ostoppbar som en naturlag. Endast när det sista av världens Ljus har rensats bort från världen kan sökandet avslutas. Dit Chaos Knight rider följer snart döden.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,498
1,472
568
Hälsa
868
452
234
Mana
153-183
99-129
51-81
Skada
10
6
3
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Chaos Bolt

Slänger en mystisk blixt av energi mot en enhet. Den bedövar under en slumpmässig period och utdelar slumpmässig skada.

Manakostnad Manakostnad: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 13/12/11/10


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. BEDÖVNING: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2
MINSTA SKADA: 90 / 110 / 130 / 150
MAX. SKADA: 180 / 220 / 260 / 300

Inte ens Chaos Knight kan förutse denna manifest av ohelig energi.

Reality Rift

Teleports you, any images you have and the target unit to a point along the line between the two of you. Reduces armor of the enemy unit for 6 seconds.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 15/12/9/6


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
CAST RANGE: 550 / 600 / 650 / 700
PULL DISTANCE: 250 / 300 / 350 / 400
SKYDDSREDUCERING: 3 / 4 / 5 / 6

Armageddon rider mellan planen, och för Chaos Knight till sitt offer var de än må gömma sig.

Chaos Strike

Chaos Knight gör ett kritiskt slag av varierande styrka, som dessutom stjäl HP som motsvarar 25% av skadan.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 4


FÖRMÅGA: Passiv
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
CRITICAL MIN: 120%
CRITICAL MAX: 140% / 170% / 200% / 230%
KRITISK LIVSTJÄLANDE: 25% / 40% / 55% / 70%

Chaos Knights ohanterliga kraft klubbar till dem som står framför honom, och krossar de tjockaste av rustningar.

Phantasm

Summons several phantasmal copies of the Chaos Knight from alternate dimensions. The phantasms are strong illusions that deal 40% damage, have 25% magic resistance, but take 325% damage. DISPEL TYPE: Basic Dispel

Manakostnad Manakostnad: 125/200/275
Cooldown Cooldown: 125


FÖRMÅGA: Inget mål
PÅVERKAR: Allierade hjältar
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
ANTAL SKEPNADER: 3
PHANTASM - SKADA: 40% / 70% / 100%
PHANTASM - SKADA TAGEN: 325%

Chaos Knight drar från sina tidigare strider som utkämpats över många världar och tider. Skenbilder av Chaos Knight stiger upp för att kväsa alla som motsätter sig honom.