Chaos Knight

Yakın Dövüşçü - Sırtlayıcı - Engelleyici - Dayanıklı - İttirici - Tetikleyici

GENEL BAKIŞ

18 + 1.20
14 + 1.40
22 + 3.40
29 - 59
320
2.96

Chaos Bolt

Hedeflenen birime gizemli bir enerji yıldırımı fırlatır. Rastgele bir süre için sersemletir ve rastgele hasar verir.


Reality Rift

Seni, sahip olduğun illüzyonları ve hedeflenen birimi, ikiniz arasındaki doğruda bir noktaya ışınlar. Düşmanın zırhını 6 saniye azaltır.


Chaos Strike

Chaos Knight'ın saldırıları, hasara oranla %25 can çalmanın yanı sıra farklı kuvvetlerde kritik vuruş yapar.


Phantasm

Alternatif boyutlardan Chaos Knight'ın birkaç siluetini çağırır. Güçlü illüzyon olan bu siluetler %40 hasar verir ve %25 büyü direncine sahiptir ancak %325 hasar alır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit EtkisizleştirmeBİYOGRAFİ

Sayısız savaşların muharibi Kaos Şovalyesi evrenin temel kanunlarının duyusal anlam bulduğu uzak bir nehir akıntısı aleminden selamlıyor. Tüm kadim temellerin en eskilerinden biri olan Şovalye tükenmez kudreti ile durmaksızın “Işık” olarak adlandırdığı varlığı aramaktadır. Uzunca bir süre önce Işık ilk anlaşmaya meydan okuyarak tarihi alemden kendisini açığa çıkardı. Bunun üzerine Kaos Şovalyesi durmaksızın alemden aleme geçerek Işığı bulduğu yerde yok etmeyi kendine görev edindi. Binlerce kez Işığın izini yakalamasına rağmen halen arayışını sürdüren Şovalye, mahşer kısrağının üzerinde gücünü evrenin kargaşasından alarak savaş alanına delice akın eder. Kaos şovalyesinin fiziksel tezahüre ihtiyaç duyduğu zamanlar da kendisinin farklı kopyaları diğer alemlerden yardımına koşar, beraberce bu kara atlılar doğanın durdurulamaz bir gücü gibi savaşa atılırlar. Ancak yeryüzünden son ışık parçası silinip atıldığın da Şovalyenin arayışı sona erecektir. Kaos Şovalyesi'nin atını sürdüğü yerde ölüm de beraberinde gelecektir.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
2,498
1,472
568
SAĞLIK PUANI
868
452
234
MANA
153-183
99-129
51-81
HASAR
10
6
3
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
150
SALDIRI MENZİLİ
900
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Chaos Bolt

Hedeflenen birime gizemli bir enerji yıldırımı fırlatır. Rastgele bir süre için sersemletir ve rastgele hasar verir.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 110/120/130/140
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 13/12/11/10


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Düşman Birimleri
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
MİNİMUM SERSEMLETME: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2
MİNİMUM HASAR: 90 / 110 / 130 / 150
MAKSİMUM HASAR: 180 / 220 / 260 / 300

Chaos Knight bile şeytani enerjinin ortaya çıkışını önceden tahmin edemez.

Reality Rift

Seni, sahip olduğun illüzyonları ve hedeflenen birimi, ikiniz arasındaki doğruda bir noktaya ışınlar. Düşmanın zırhını 6 saniye azaltır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 50
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 15/12/9/6


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Düşman Birimleri
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
KULLANMA MENZİLİ: 550 / 600 / 650 / 700
ÇEKME MESAFESİ: 250 / 300 / 350 / 400
ZIRH AZALTMA: 3 / 4 / 5 / 6

Armageddon boyutlar arasında gezinir ve Chaos Knight'ı kurbanı her nereye saklanırsa oraya götürür.

Chaos Strike

Chaos Knight'ın saldırıları, hasara oranla %25 can çalmanın yanı sıra farklı kuvvetlerde kritik vuruş yapar.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 0/0/0/0
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 4


YETENEK: Pasif
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
KRİTİK MİN.: 120%
KRİTİK MAKS.: 140% / 170% / 200% / 230%
KRİTİK CAN ÇALMA: 25% / 40% / 55% / 70%

Chaos Knight'ın hantal kuvveti onun karşısında duranları alt ederek zırhların en kalınını bile ufalar.

Phantasm

Alternatif boyutlardan Chaos Knight'ın birkaç siluetini çağırır. Güçlü illüzyon olan bu siluetler %40 hasar verir ve %25 büyü direncine sahiptir ancak %325 hasar alır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 125/200/275
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 125


YETENEK: Hedefsiz
ETKİLER: Dost Kahramanlar
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
PHANTASM SAYISI: 3
PHANTASM HASARI: 40% / 70% / 100%
PHANTASM'IN ALDIĞI HASAR: 325%

Birçok mekan ve zamanda cenk etmiş Kaos Şovalyesi'nin hayaletleri ona karşı gelen tüm düşmanlara boyun eğdirmeye hazır.