Clinkz

Na dálku - Carry - Escape - Pusheři

Přehled

18 + 1.70
22 + 2.70
14 + 2.20
15 - 21
290
3.08

Death Pact

Clinkz pozře kostlivce nebo zacílenou nepřátelskou jednotku, čímž získá bonus k maximálnímu zdraví a redukci brnění ke svým útokům. Pokud pod vlivem debuffu této schopnosti zemře nepřátelský hrdina, Clinkz získá permanentní bonus k poškození a bude obnoven cooldown schopnosti Death Pact.


Searing Arrows

Vylepší Clinkzovy šípy ohněm pro poškození navíc.


Skeleton Walk

Clinkz se stane neviditelným a může se pohybovat skrze jednotky až do té doby, než zaútočí nebo použije schopnost. Jakmile Clinkz přeruší neviditelnost, získá bonus k rychlosti útoku.


Burning Army

Clinkz přivolá skupinu nemrtvých lučištníků, kteří se nemohou hýbat a zemřou po dvou útocích od nepřátelských hrdinů. Lučištníci udílejí procento Clinkzova poškození, disponují schopností Searing Arrows na momentální úrovni a útočí pouze na hrdiny. Dosah útoku lučištníků se rovná dosahu útoku Clinkze.Příběh

Na úpatí Krvácejících kopců se rozprostírají obrovské lesy – místo zvané Haven. Zde, v krajině dehtových jezírek, která shromažďují černou krev hor, vládne benevolentní rukou král-kouzelník Sutherex. A žil zde i ochránce Havenu Clinkz, který si svou reputaci vydobyl díky svému mistrnému zacházení s lukem. Po třech stech letech vlády Sutherexe však z šestého pekla povstal démon Maraxiform a začal si lesy přivlastňovat. Na to král reagoval vyřčením neporušitelného kouzla, které mělo zajistit tomu, kdo démona zabije, nekonečný život. Nevědom kouzla se Clinkz pustil do boje, aby bránil svoji zem před útokem ohnivého démona. Podařilo se mu Maraxiforma zatlačit až k samotné bráně šestého pekla, aby na jejím ohnivém prahu oba svedli svůj rozhodující souboj. Když těžce raněný démon z posledních sil nechal vybuchnout pekelné ohně kolem, vystřelil Clinkz svůj poslední šíp a démona zabil. Oheň však pohltil celou krajinu, zapálil dehtová jezírka a začal spalovat Clinkze zaživa. Než ale stihl shořet úplně, začalo působit královo kouzlo, a nebohý lučištník tak byl zachován ve svém bezbožném stavu, odsouzen neustále prožívat svoji smrt. Stala se z něj bytost z kostí slepených nenávistí, jež na své věčné cestě neustále provází dech pekla.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,799
1,001
416
Zdraví
1,024
543
234
Mana
122-128
75-81
37-43
Poškození
15
8
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
625
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Death Pact

Clinkz pozře kostlivce nebo zacílenou nepřátelskou jednotku, čímž získá bonus k maximálnímu zdraví a redukci brnění ke svým útokům. Pokud pod vlivem debuffu této schopnosti zemře nepřátelský hrdina, Clinkz získá permanentní bonus k poškození a bude obnoven cooldown schopnosti Death Pact.

Spotřeba many Spotřeba many: 60
Cooldown Cooldown: 90


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 55
PERMANENTNÍ BONUS K POŠKOZENÍ: 5
REDUKCE BRNĚNÍ: 2 / 3 / 4 / 5

Sutherexovo pouto života a smrti se stalo součástí Clinkze a jeho staré kosti jsou nyní opakovaně obnovovány výměnou za nižší bytosti.

Searing Arrows

Vylepší Clinkzovy šípy ohněm pro poškození navíc.

Spotřeba many Spotřeba many: 9/10/11/12
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Pro dosažení zničujícího účinku Clinkzovi úplně stačí, aby svojí planoucí podstatou prodchl také používané šípy.

Skeleton Walk

Clinkz se stane neviditelným a může se pohybovat skrze jednotky až do té doby, než zaútočí nebo použije schopnost. Jakmile Clinkz přeruší neviditelnost, získá bonus k rychlosti útoku.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 20/19/18/17


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 20 / 25 / 30 / 35
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 15% / 25% / 35% / 45%
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 70 / 100 / 130 / 160

Výbuch ohně, oblak prachu a Clinkz není nikde k nalezení.

Burning Army

Clinkz přivolá skupinu nemrtvých lučištníků, kteří se nemohou hýbat a zemřou po dvou útocích od nepřátelských hrdinů. Lučištníci udílejí procento Clinkzova poškození, disponují schopností Searing Arrows na momentální úrovni a útočí pouze na hrdiny. Dosah útoku lučištníků se rovná dosahu útoku Clinkze.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/175/225
Cooldown Cooldown: 110


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH: 1300
TRVÁNÍ: 20
POČET LUČIŠTNÍKŮ: 4 / 5 / 6
FREKVENCE ÚTOKŮ: 1.6
POŠKOZENÍ: 30%
INTERVAL PŘIVOLÁNÍ: 0.7

Clinkz, existujíc na hraně života a smrti, se naučil tyto dva světy dočasně propojit.