Death Prophet

Na dálku - Carry - Pusheři - Nukeři - Disableři

Přehled

24 + 3.50
14 + 1.40
19 + 3.10
27 - 39
310
2.96

Crypt Swarm

Vyšle hejno okřídlených bestií, aby roztrhaly nepřátelské jednotky stojící před Death Prophet.


Silence

Zabraňuje nepřátelským jednotkám v cílové oblasti používat kouzla.


Spirit Siphon

Přízračné spojení, pomocí kterého může Death Prophet z nepřátelské jednotky sát 14 + %damage_pct%% maximálního zdraví za sekundu a krást jí %movement_slow%% rychlosti pohybu.


Exorcism

Vypustí zlé duchy, kteří začnou vysávat život z nepřátelských jednotek a budov poblíž. Na konci trvání kouzla je Death Prophet uzdravena částí způsobeného poškození. Trvá %abilityduration% sekund.Příběh

Krobelus byla prorokem smrti – což je jedna z cest, jak vyložit osud nejbohatším z těch, kdož se chtějí podívat za závoj smrti. Ale po letech vyzvídání životní cesty pro ostatní se rozhodla začít pátrat po stopách vlastního osudu. Když se smrt odmítla vzdát svých tajemství, pokusila si je koupit svým vlastním životem. Ale i tato nejvyšší cena se ukázala jako nedostatečná. Smrt se jí totiž vyhýbala, znovu a znovu, a stále skrývala svá nejhlubší tajemství. Její zášť rostla. Jiní umírají navždy – proč ne ona? Proč se pouze ona vracela zpět ke břehům života s takovou neúnavnou pravidelností? Proč nebyla hodna jediné věci, kterou všechny ostatní živé bytosti považují za samozřejmost? Přesto se nedala odradit. Pokaždé když vstala z hrobu, přivedla část smrti s sebou. Přízraky ji následovaly, stejně tak jako fragmenty její roztříštěné duše, její krev proudila nepatrně a ektoplasmaticky a strašliví tvorové soumraku ji považovali za svou příbuznou… Její život zlehka vyprchával s každým skonem a tak se začalo zdát, že je její konec na obzoru. Jak se její zasvěcení smrti znásobovalo, bez žádného jiného zákazníka kromě ní samé, Krobelus se vrhala stále náruživěji do propasti smrti s úmyslem naplnění proroctví, o nějž usilovala a kterému unikala: aby se jednou Death Prophet již nikdy více nenavrátila ze sevření smrti.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,305
1,336
511
Zdraví
1,664
949
312
Mana
155-167
100-112
51-63
Poškození
10
6
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
600
Dosah útoku
1000
Rychlost střely

Schopnosti

Crypt Swarm

Vyšle hejno okřídlených bestií, aby roztrhaly nepřátelské jednotky stojící před Death Prophet.

Spotřeba many Spotřeba many: 85/110/135/160
Cooldown Cooldown: 8/7/6/5


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka, Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 75 / 150 / 225 / 300
DOSAH SCHOPNOSTI: 810 / 810 / 810 / 810

Při svých cestách do hrobu Krobelus nasbírala hejno zatracených.

Silence

Zabraňuje nepřátelským jednotkám v cílové oblasti používat kouzla.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 15/14/13/12


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 425
TRVÁNÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Za závoji smrti svých protivníků vidí Krobelus jen ticho.

Spirit Siphon

Přízračné spojení, pomocí kterého může Death Prophet z nepřátelské jednotky sát 14 + %damage_pct%% maximálního zdraví za sekundu a krást jí %movement_slow%% rychlosti pohybu.

Spotřeba many Spotřeba many: 80


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ: 14
TRVÁNÍ: 6
UKRADENÁ RYCHLOST: 4% / 6% / 8% / 10%

Krobelus záměrně ukáže ostatním cestu, po které sama nemůže kráčet.

Exorcism

Vypustí zlé duchy, kteří začnou vysávat život z nepřátelských jednotek a budov poblíž. Na konci trvání kouzla je Death Prophet uzdravena částí způsobeného poškození. Trvá %abilityduration% sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 250/350/450
Cooldown Cooldown: 145


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 700 / 700 / 700
SÁNÍ ZDRAVÍ: 25% / 25% / 25%
POŠKOZENÍ DUCHŮ: 61
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 16% / 18% / 20%

Pozůstatky Krobeliných předchozích životů se vrací do současnosti strašit jako přízraky.