Disruptor

Na dálku - Supporti - Disableři - Nukeři - Iniciátoři

Přehled

20 + 2.90
15 + 1.40
21 + 2.40
29 - 33
295
2.1

Thunder Strike

Opakovaně zasáhne vybranou jednotku blesky. Každý úder udělí poškození i nepřátelským jednotkám v blízkém okolí a na 0.1 sekundy je o 100% zpomalí. Poskytuje dohled na svůj cíl.


Glimpse

Teleportuje vybraného hrdinu zpět na místo, kde se nacházel před 4 sekundami. Okamžitě zabíjí iluze.


Kinetic Field

Po krátké prodlevě vytvoří kruhovou bariéru kinetické energie, skrze kterou nemohou projít nepřátelé.


Static Storm

Vyvolá mrak ničivé statické elektřiny, který uděluje poškození a současně také umlčuje všechny nepřátelské jednotky v okolí. Poškození je zpočátku nízké, ale po dobu trvání schopnosti se postupně zvyšuje.Příběh

Vysoko na větrem ošlehaných pláních Druud žije nadaný mladý vyvolávač bouří zvaný Disruptor, jenž jako první pochopil všechna tajemství letních bouří. Jeho domovem jest vesnice kmenu Oglodi, který již po staletí obývá nekonečné náhorní plošiny. Jedná se o roztříštěné zbytky kdysi velké civilizace, padlého kmene, jehož podivné a nevyzpytatelné znalosti vyvolávání bouří jsou již dnes zapomenuty. Místní obyvatelé jsou také neustále pod útokem obou sezónních bouří a civilizovaných království z jihu. Jejich náboženstvím se stalo počasí, schopné život nejen dávat, ale i brát. Elektrické bouře přinášející životadárný déšť si totiž vybírají svou daň na obyvatelích, a tak lze po bouři nalézt podél cest mnoho zuhelnatělých těl. Disruptor, vzrůstem malý vesničan, však byl již od mala nebojácný a hnaný vpřed svou neukojitelnou zvědavostí. I když byl ještě velmi nezkušený a neměl svého strydera, prozkoumával ruiny starověkých měst, prohledával rozbořené a ztrouchnivělé knihovny, prolézal křížem krážem staré továrny. Při každé své výpravě sebral vše, co potřeboval a vrátil se zpět ke svému kmeni. Přizpůsobením starého návrhu cívky nyní dokáže usměrnit sílu elektřiny a vyvolat bouři, kdykoliv se mu zachce. Zčásti vytvořené magií, zčásti díky zručnosti, uchovávají nyní jeho cívky energii života a smrti — moc využitelnou proti kastám z jihu a jakýmkoliv vetřelcům, kteří vstoupí na území Oglodů.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,023
1,187
549
Zdraví
1,425
788
260
Mana
139-143
90-94
49-53
Poškození
10
5
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
625
Dosah útoku
1200
Rychlost střely

Schopnosti

Thunder Strike

Opakovaně zasáhne vybranou jednotku blesky. Každý úder udělí poškození i nepřátelským jednotkám v blízkém okolí a na 0.1 sekundy je o 100% zpomalí. Poskytuje dohled na svůj cíl.

Spotřeba many Spotřeba many: 130/140/150/160
Cooldown Cooldown: 18/15/12/9


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 240
INTERVAL ÚDERŮ: 2 / 2 / 2 / 2

Disruptorovy nabité cívky se někdy přetíží, výsledkem čehož zbyde z nepřítele jen spálené brnění nebo chomáč srsti.

Glimpse

Teleportuje vybraného hrdinu zpět na místo, kde se nacházel před 4 sekundami. Okamžitě zabíjí iluze.

Spotřeba many Spotřeba many: 100
Cooldown Cooldown: 60/46/32/18


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelští hrdinové
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH SCHOPNOSTI: 600 / 1000 / 1400 / 1800

Hrátky s elektřinou mohou vyprodukovat nečekané výsledky.

Kinetic Field

Po krátké prodlevě vytvoří kruhovou bariéru kinetické energie, skrze kterou nemohou projít nepřátelé.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/70/70/70
Cooldown Cooldown: 19/16/13/10


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 350
PRODLEVA VYTVOŘENÍ: 1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2

Stryder je immuní vůči silnému větru, jenž odnáší jeho protivníky.

Static Storm

Vyvolá mrak ničivé statické elektřiny, který uděluje poškození a současně také umlčuje všechny nepřátelské jednotky v okolí. Poškození je zpočátku nízké, ale po dobu trvání schopnosti se postupně zvyšuje.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/175/225
Cooldown Cooldown: 90/80/70


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 500
MAX. POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 200 / 275 / 350

Letní bouře v Druudu je utrpením, které přežijí pouze Oglodi.