Disruptor

Távolsági - Támogató (Support) - Bénító (Disabler) - Zúzó (Nuker) - Harcindító (Initiator)

Áttekintés

20 + 2.90
15 + 1.40
21 + 2.40
29 - 33
295
2.1

Thunder Strike

Többször lecsap a célzott egységre egy villám. Minden egyes csapás sebzi egy kis körben a közeli ellenségeket, és 0.1 másodpercre 100%-kal lassítja mozgási és támadási sebességüket. Láthatóságot ad a célpontjának.


Glimpse

Visszateleportálja a célhőst oda, ahol 4 másodperccel korábban volt. Azonnal megöli az illúziókat.


Kinetic Field

Rövid létrehozási idő után kinetikus energiából álló körkörös akadályt hoz létre, melyen az ellenségek nem kelhetnek át.


Static Storm

Egy sebző statikuselektromosság-vihart hoz létre, mely elhallgattat minden ellenséges egységet a célterületen az időtartama alatt. A sebzés kezdetben gyenge, de ereje nő az időtartam során.Életrajz

Magasan Druud szél tépázta sztyeppéin, egy Disruptor nevű tehetséges ifjú viharműves volt az első, ki megfejtette a nyári szélviharok titkait. A felföldi oglodik, kiket folyamatosan ostromoltak mind az időszakos viharok, mind a déli civilizált királyságok túlkapásai, évszázadok óta küzdöttek a fennmaradásért a végtelen magasfelföldeken. Egy egykori nagyszerű civilizáció töredékes maradványai ők, egy elbukott törzs a különös és kifürkészhetetlen viharművelés képességével, melyet az elveszett tudás olyan töredékeiből rakosgattak össze, miket már ők sem értenek teljesen. A felföldiek számára az időjárás egyfajta vallássá vált, melyet életet adó és azt elvevő erőként egyaránt imádnak. De az éltető esőt hozó elektromos viharoknak ára van, és számos füstölgő, elszenesedett holttest marad a nyomukban. Bár fajtája közt kicsinek számított, Disruptor rettenthetetlen volt, és kielégíthetetlen kíváncsiság űzte. Még vértelenül és lépkedő nélkül, felderítette az ősi városok maradványait, összedőlt és régóta penészedő könyvtárakban kutakodott, és rozsdás gyárakban keresgélt. Elvette, amire szüksége volt, majd visszatért törzséhez. Egy ősi tervezésű tekercset átalakítva kiaknázta az elektromos potenciálkülönbség erejét, és most oda hív le villámot, ahová csak kíván. Részben mágiával, részben szakértelemmel készült tekercseinek parázsló lemezei közt élet-halál hatalom lapul; pontosan irányított erő, melyet a déli földbirtokos kasztok ellen használ, és bármilyen betolakodó ellen, aki behatol az ősi oglodi területekre.

Statisztikák

25
15
1
Szint
2,023
1,187
549
Életpontok
1,425
788
260
Mana
139-143
90-94
49-53
Sebzés
10
5
2
Páncél
 
1800 / 800
Látótávolság
625
Harctáv
1200
Lövedéksebesség

Képességek

Thunder Strike

Többször lecsap a célzott egységre egy villám. Minden egyes csapás sebzi egy kis körben a közeli ellenségeket, és 0.1 másodpercre 100%-kal lassítja mozgási és támadási sebességüket. Láthatóságot ad a célpontjának.

Manaköltség Manaköltség: 130/140/150/160
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 18/15/12/9


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Ellenséges egységek
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
HATÓSUGÁR: 240
VILLÁMLÁSI IDŐKÖZ: 2 / 2 / 2 / 2

Disruptor feltöltött tekercsei időnként túltöltődnek, melynek eredménye az ellenség megpörkölődött vértje vagy kirojtosodott bundája.

Glimpse

Visszateleportálja a célhőst oda, ahol 4 másodperccel korábban volt. Azonnal megöli az illúziókat.

Manaköltség Manaköltség: 100
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 60/46/32/18


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Ellenséges hősök
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
VARÁZSLÁSI TÁVOLSÁG: 600 / 1000 / 1400 / 1800

Az elektromossággal való játék váratlan eredményeket hozhat.

Kinetic Field

Rövid létrehozási idő után kinetikus energiából álló körkörös akadályt hoz létre, melyen az ellenségek nem kelhetnek át.

Manaköltség Manaköltség: 70/70/70/70
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 19/16/13/10


KÉPESSÉG: Pontot céloz
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
HATÓSUGÁR: 350
LÉTREHOZÁSI KÉSÉS: 1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2

A kósza immunis a viharos erejű szelek ellen, melyek ellenfeleit elemésztik.

Static Storm

Egy sebző statikuselektromosság-vihart hoz létre, mely elhallgattat minden ellenséges egységet a célterületen az időtartama alatt. A sebzés kezdetben gyenge, de ereje nő az időtartam során.

Manaköltség Manaköltség: 125/175/225
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 90/80/70


KÉPESSÉG: Pontot céloz
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
HATÓSUGÁR: 500
MAX. SEBZÉS / MÁSODPERC: 200 / 275 / 350

A druudi nyári vihar olyan megpróbáltatás, melyet csak egy oglodi képes túlélni.