Disruptor

Avstånd - Understöd - Disabler - Bombare - Initierare

Överblick

20 + 2.90
15 + 1.40
21 + 2.40
29 - 33
295
2.1

Thunder Strike

Träffar målet upprepade gånger med blixtar. Varje nedslag skadar fiender inom ett litet område och saktar ned fienders förflyttningshastighet och attackhastighet med 100 % i 0.1 sekunder. Ger sikt över målet.


Glimpse

Teleporterar den inriktade hjälten tillbaka till platsen den var vid för 4 sekunder sedan. Dödar genast illusioner.


Kinetic Field

Efter en kort formationstid, skapas en cirkulär barriär av kinetisk energi som fiender inte kan gå igenom.


Static Storm

Skapar en statisk storm som skadar och tystar alla fiender i området under dess varaktighet. Skadan är svag i början, men blir kraftfullare över tid.Biografi

Högt upp på Druuds vindhärjade stäpper var en begåvad ung stormmakare kallad Disruptor den första att avslöja sommarstormbyarnas hemligheter. Under konstant anfall från både årstidsstormar och inkräktare från civiliserade kungadömen i Söder har höglänta Oglodi i århundraden kämpat för att kunna existera på de ändlösa platåerna. De är dem splittrade resterna av en en gång stor civilisation, en fallen stam, med märkligt och outgrundligt stormmakeri, som är hopsytt av resterna av förlorad kunskap som inte ens de själva helt förstår längre. För folket på de höga slätterna har väder blivit en sorts religion, som dyrkas som något som både ger och tar liv. Men de elektriska stormarna som ger livsuppehållande regn kommer med ett pris, och många är de brända och rykande liken som lämnas i dess kölvatten. Även om han var liten för sin sort var Disruptor orädd och driven av en omättlig nyfikenhet. Medan han fortfarande var oblodad och utan ett riddjur utforskade han ruinerna av förfädernas städer. Han sökte genom kollapsade och sedan länge mögliga bibliotek och rotade genom rostande fabriker. Han tog vad han behövde och återvände till sin stam. Han anpassade en spole av uråldrig utformning och utnyttjade kraften hos elektrisk differential och kallar nu ner åskan när han så önskar. Som delvis magi och delvis hantverk håller hans spolar makten över liv och död i sina glödande plattor—en makt som utövas med precision mot de besuttna kasterna i Söder, och alla inkräktare som går in i uråldriga Oglodimarker.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,023
1,187
549
Hälsa
1,425
788
260
Mana
139-143
90-94
49-53
Skada
10
5
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
625
Attackräckvidd
1200
Projektilhastighet

Förmågor

Thunder Strike

Träffar målet upprepade gånger med blixtar. Varje nedslag skadar fiender inom ett litet område och saktar ned fienders förflyttningshastighet och attackhastighet med 100 % i 0.1 sekunder. Ger sikt över målet.

Manakostnad Manakostnad: 130/140/150/160
Cooldown Cooldown: 18/15/12/9


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 240
NEDSLAGSINTERVALL: 2 / 2 / 2 / 2

Disruptors laddade spolar överbelastas ibland. En svedd rustning eller pälstofs är ofta resultatet för fienden.

Glimpse

Teleporterar den inriktade hjälten tillbaka till platsen den var vid för 4 sekunder sedan. Dödar genast illusioner.

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 60/46/32/18


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendehjältar
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RÄCKVIDD: 600 / 1000 / 1400 / 1800

Att leka med elektricitet kan få oväntade resultat.

Kinetic Field

Efter en kort formationstid, skapas en cirkulär barriär av kinetisk energi som fiender inte kan gå igenom.

Manakostnad Manakostnad: 70/70/70/70
Cooldown Cooldown: 19/16/13/10


FÖRMÅGA: Punktmarkering
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 350
BILDNINGSTID: 1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2

Strydern är immun mot de kulingvindar som kommer att sluka dess motståndare.

Static Storm

Skapar en statisk storm som skadar och tystar alla fiender i området under dess varaktighet. Skadan är svag i början, men blir kraftfullare över tid.

Manakostnad Manakostnad: 125/175/225
Cooldown Cooldown: 90/80/70


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 500
MAX. SKADA PER SEKUND: 200 / 275 / 350

En sommarstormby i Druud är en påfrestning som bara en Oglodi kan överleva.