Doom

Ръкопашни - Carry - Disabler - Initiator - Durable - Nuker

Обзор

15 + 2.10
11 + 0.90
24 + 3.70
30 - 46
285
1.54

Devour

Консумира враг или неутрален крийп, придобивайки всички специални умения, които притежава. Ако авт. изпълняване е деактивирано, Doom няма да придобие уменията на крийпа. Предоставя бонус регенерация на здраве за времетраенето на заклинанието. Времетраенето е еквивалентно на времето за изчакване.


Scorched Earth

Покрива земята наоколо с пламъци, които нараняват враговете, докато същевременно с това му предоставят увеличена скорост на движение.


Infernal Blade

Doom размахва горящия си меч, възпламенявайки врага. Зашеметява за 0.6 секунди. Прилага 4 секундно изгаряне, което нанася базови щети плюс процент от макс. здраве на целта, като щети в секунда.


Doom

Навлича проклятие, което не позволява на вражески герои да изпълняват заклинания или използват предмети, като същевременно им нанася щети през време. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: ОсновноБиография

Онзи, който пламти, но не изгаря, поглъща без насита, убива и е напълно безнаказан — Луцифер носи гибел на всеки, който му се изпречи. Отнасяйки души връз върха на огнен меч, той бил Падналия. Нявга облагодетелстваният генерал от царството отвъд светлината бил прокуден заради прегрешение изразяващо се в неподчинение — не склонил да коленичи. Шест пъти името му било известявано от върховната камбана на Вашъндол. Шестдесет и шест пъти крилата му били жигосвани, докато накрая останали само пушещи угарки. Обезкрилен, той се измъкнал от оковите, които го обвързвали към светлината и крещейки паднал на земята. Кратер в пустинята, а раят бил изгубен блян. Сега той атакува без пощада и мотив. Единственото живо същество, което преминава свободно измежду седемте тъмни владения. Doom* предвожда свой собствен ад навред. Непокорен до самия край. Рано или късно светът ще му принадлежи.(*Doom — Носителя на гибелта)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,673
1,590
606
Здраве
1,110
577
195
Мана
163-179
106-122
54-70
Щети
7
3
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
200
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Devour

Консумира враг или неутрален крийп, придобивайки всички специални умения, които притежава. Ако авт. изпълняване е деактивирано, Doom няма да придобие уменията на крийпа. Предоставя бонус регенерация на здраве за времетраенето на заклинанието. Времетраенето е еквивалентно на времето за изчакване.

Нужна мана Нужна мана: 40/50/60/70
Време за изчакване Време за изчакване: 70


УМЕНИЕ: автоматично изпълнение, целева единица
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 1 / 5 / 9 / 13
МАКС. НИВО (КРИЙП): 4 / 5 / 6 / 6

Гладът и алчността на Луцифер никога не се насищат.

Scorched Earth

Покрива земята наоколо с пламъци, които нараняват враговете, докато същевременно с това му предоставят увеличена скорост на движение.

Нужна мана Нужна мана: 60/70/80/90
Време за изчакване Време за изчакване: 50/45/40/35


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАДИУС: 600 / 600 / 600 / 600
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 15

Падналият сее разруха по пътя след себе си, не пестейки нищо от огъня, който го поддържа.

Infernal Blade

Doom размахва горящия си меч, възпламенявайки врага. Зашеметява за 0.6 секунди. Прилага 4 секундно изгаряне, което нанася базови щети плюс процент от макс. здраве на целта, като щети в секунда.

Нужна мана Нужна мана: 40
Време за изчакване Време за изчакване: 16/12/8/4


УМЕНИЕ: автоматично изпълнение, целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БАЗОВИ ЩЕТИ (ИЗГАРЯНЕ): 16 / 20 / 24 / 28
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО: 4
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 0.6

Луцифер споделя заклеймения с огън върху него дар през времето на изгнанието му.

Doom

Навлича проклятие, което не позволява на вражески герои да изпълняват заклинания или използват предмети, като същевременно им нанася щети през време. ТИП НА РАЗСЕЙВАНЕ: Основно

Нужна мана Нужна мана: 150/200/250
Време за изчакване Време за изчакване: 145


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: същински
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0

Когато от камбаната на Вашундол се чуе име, предстои само неизбежна гибел.