Doom

Na blízko - Carry - Disableři - Iniciátoři - Odolní - Nukeři

Přehled

15 + 2.10
11 + 0.90
24 + 3.70
30 - 46
285
1.54

Devour

Doom sní nepřátelského nebo neutrálního creepa a získá tak všechny jeho speciální schopnosti. Pokud je vypnuto automatické seslání, Doom nezíská creepovy schopnosti. Po dobu trávení poskytuje schopnost bonus k regeneraci zdraví. Doba trávení je rovna cooldownu.


Scorched Earth

Pokryje zem kolem Dooma ohněm, který uděluje poškození nepřátelům a samotnému Doomovi poskytuje vyšší rychlost pohybu.


Infernal Blade

Doom švihne svým hořícím mečem a zapálí nepřítele. Krom toho, že jej tím na 0.6 sekundy omráčí, tak na něj také uvalí hoření trvající 4 sekundy, které každou sekundu uděluje základní poškození navýšené procentem nepřítelova maximálního zdraví.


Doom

Sešle na nepřátelského hrdinu mocnou kletbu, která udílí průběžné poškození a znemožňuje používání schopností a předmětů. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLOPříběh

Lucifer. Ten, který hoří, ale není pohlcen plameny. Ten, který požírá, ale není nasycen. Ten, který zabíjí svým hořícím mečem s dušemi na špičce a přináší zkázu všem, kteří se mu odváží postavit. Kdysi oblíbený generál z říše za hranicí světla je nyní Padlým, který se provinil hříchem vzdoru: odmítl se podvolit. Za tento hřích bylo jeho jméno šestkrát odzvoněno na velkém zvonu ve Vashundolu a jeho křídla byla šest a šedesátkrát propálena. Nemajíc křídla, vypadl s rozzuřeným řevem Lucifer z pout, která ho držela ve světle, a spadl na zem. Byl vyhoštěn z ráje a octil se v kráteru na poušti. Nyní útočí bez smilování, bez motivu, jako jediný tvor schopný volně přecházet mezi všemi sedmi temnými dimenzemi. Doom, spoutaný nevyhnutelnými potřebami a posilněný nepředstavitelnými schopnostmi, si s sebou nese vlastní peklo všude, kam se pohne. A díky jeho odhodlání mu jednou bude patřit celý svět.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,673
1,590
606
Zdraví
1,110
577
195
Mana
163-179
106-122
54-70
Poškození
7
3
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
200
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Devour

Doom sní nepřátelského nebo neutrálního creepa a získá tak všechny jeho speciální schopnosti. Pokud je vypnuto automatické seslání, Doom nezíská creepovy schopnosti. Po dobu trávení poskytuje schopnost bonus k regeneraci zdraví. Doba trávení je rovna cooldownu.

Spotřeba many Spotřeba many: 40/50/60/70
Cooldown Cooldown: 70


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
REGENERACE ZDRAVÍ: 1 / 5 / 9 / 13
MAX. ÚROVEŇ CREEPA: 4 / 5 / 6 / 6

Luciferova chuť a chamtivost není nikdy nasycena.

Scorched Earth

Pokryje zem kolem Dooma ohněm, který uděluje poškození nepřátelům a samotnému Doomovi poskytuje vyšší rychlost pohybu.

Spotřeba many Spotřeba many: 60/70/80/90
Cooldown Cooldown: 50/45/40/35


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 600 / 600 / 600 / 600
TRVÁNÍ: 15

Padlý ve svém okolí rozsévá zkázu – plameny jej obklopující nikoho neušetří.

Infernal Blade

Doom švihne svým hořícím mečem a zapálí nepřítele. Krom toho, že jej tím na 0.6 sekundy omráčí, tak na něj také uvalí hoření trvající 4 sekundy, které každou sekundu uděluje základní poškození navýšené procentem nepřítelova maximálního zdraví.

Spotřeba many Spotřeba many: 40
Cooldown Cooldown: 16/12/8/4


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZÁKLADNÍ POŠK. HOŘENÍM: 16 / 20 / 24 / 28
DOBA HOŘENÍ: 4
DOBA OMRÁČENÍ: 0.6

Lucifer sdílí ohnivé znamení, které mu bylo uděleno v době jeho vyhnanství.

Doom

Sešle na nepřátelského hrdinu mocnou kletbu, která udílí průběžné poškození a znemožňuje používání schopností a předmětů. STANDARDNÍ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 150/200/250
Cooldown Cooldown: 145


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Pokud je něčí jméno vyzvoněno na Vashundolský zvon, brzy se dočká nevyhnutelné zkázy.