Doom

Nærkamp - Carry - Disabler - Initiator - Durable - Nuker

Oversikt

15 + 2.10
11 + 0.90
24 + 3.70
30 - 46
285
1.54

Devour

Sluker et fiendtlig eller nøytralt kryp, og får eventuelle spesielle evner det besatte. Hvis auto-kast er deaktivert, får ikke Doom krypets evner. Gir ekstra helseregenerasjon under formelens varighet. Varigheten er lik nedkjølingen.


Scorched Earth

Dekker bakken i nærheten med flammer som skader fiender, samtidig som det gir ham økt bevegelseshastighet.


Infernal Blade

Doom svinger det brennende sverdet, og antenner fienden. Lammer i 0.6 sekunder og påfører en brann i 4 sekunder som gjør grunnskade pluss en prosentdel av målets maks helse som skade per sekund.


Doom

Påfører en forbannelse som forhindrer en fiendtlig helt fra å kaste formler eller bruke gjenstander, mens de tar skade over tid. TYPE FORDRIVELSE: GrunnleggendeBio

He that burns and is not consumed, devours and is never sated, kills and is beyond all judgment--Lucifer brings doom to all who would stand against him. Bearing away souls on the tip of a fiery sword, he is the Fallen One, a once-favored general from the realm behind the light, cast out for the sin of defiance: he would not kneel.

Six times his name was tolled from the great bell of Vashundol. Six and sixty times his wings were branded, until only smoking stumps remained. Without wings, he slipped loose from the tethers that bound him within the light and he fell screaming to earth. A crater in the desert, Paradise lost. Now he attacks without mercy, without motive, the only living being able to move freely between the seven dark dominions. Lashed by inescapable needs, twisted by unimaginable talents, Doom carries his own hell with him wherever he goes. Defiant to the last. Eventually, the world will belong to Doom.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,673
1,590
606
Helse
1,110
577
195
Mana
163-179
106-122
54-70
Skade
7
3
2
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
200
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Devour

Sluker et fiendtlig eller nøytralt kryp, og får eventuelle spesielle evner det besatte. Hvis auto-kast er deaktivert, får ikke Doom krypets evner. Gir ekstra helseregenerasjon under formelens varighet. Varigheten er lik nedkjølingen.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 40/50/60/70
Nedkjøling Nedkjøling: 70


EVNE: Auto-kast, Enhetsvalg
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
HELSEREGENERASJON: 1 / 5 / 9 / 13
CREEP MAX LEVEL: 4 / 5 / 6 / 6

Lucifer's appetite and greed are never sated.

Scorched Earth

Dekker bakken i nærheten med flammer som skader fiender, samtidig som det gir ham økt bevegelseshastighet.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 60/70/80/90
Nedkjøling Nedkjøling: 50/45/40/35


EVNE: Ingen mål
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
RADIUS: 600 / 600 / 600 / 600
VARIGHET: 15

The Fallen One spreads destruction in his wake, sparing none from the flame which sustains him.

Infernal Blade

Doom svinger det brennende sverdet, og antenner fienden. Lammer i 0.6 sekunder og påfører en brann i 4 sekunder som gjør grunnskade pluss en prosentdel av målets maks helse som skade per sekund.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 40
Nedkjøling Nedkjøling: 16/12/8/4


EVNE: Auto-kast, Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
GRUNNBRANNSKADE: 16 / 20 / 24 / 28
BRANNVARIGHET: 4
LAMMELSESVARIGHET: 0.6

Lucifer shares the fire branding bestowed upon him at the time of his exile.

Doom

Påfører en forbannelse som forhindrer en fiendtlig helt fra å kaste formler eller bruke gjenstander, mens de tar skade over tid. TYPE FORDRIVELSE: Grunnleggende

Mana-kostnad Mana-kostnad: 150/200/250
Nedkjøling Nedkjøling: 145


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Ren
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0

When a name is tolled from the bell of Vashundol, doom is sure to follow.