Dragon Knight

Na blízko - Carry - Pusheři - Odolní - Disableři - Iniciátoři - Nukeři

Přehled

18 + 1.70
19 + 2.00
19 + 3.60
31 - 37
295
2.66

Breathe Fire

Vypustí ohnivý dech, který spálí nepřátele a zredukuje poškození jejich následujících útoků.


Dragon Tail

Dragon Knight udeří nepřátelskou jednotku v dosahu útoku svým štítem, omráčí ji a udělí jí malé poškození. Pokud je Dragon Knight pod vlivem své ultimátní schopnosti, je dosah omráčení zvýšen na 400.


Dragon Blood

Krev draka vylepšuje regeneraci zdraví a zpevňuje brnění.


Elder Dragon Form

Dragon Knight se promění v jednoho ze tří mocných dračích stařešinů, díky čemuž se zvýší rychlost jeho pohybu, bude moci použít schopnost Dragon Tail na dálku a získá další nové schopnosti. 1. ÚROVEŇ (Zelený drak) – Corrosive Breath: Útoky udělují 20 bodů poškození za sekundu. Trvá 5 sekund a funguje i na budovy. 2. ÚROVEŇ (Červený drak) – Splash Attack: Útoky udělují %splash_damage_percent%% poškození jednotkám v okolí do 300 kolem primárního cíle a také na ně aplikují schopnost Corrosive Breath. 3. ÚROVEŇ (Modrý drak) – Frost Breath: Útoky na 3 sekundy zpomalují rychlost pohybu jednotek poblíž primárního cíle o 30% a rychlost útoku o 30 bodů a na primární cíl působí i schopnost Corrosive Breath.Příběh

Po letech hledání bájného draka narazil rytíř Davion na neuspokojivého soka – dříve obávaný Slyrak zestárl, ochabl, jeho křídla byla potrhána, poslední šupiny počínaly hnít a jeho tesáky se změnily na tupé výstupky. Vzato kolem a kolem nebyl více nebezpečný nežli krabička navlhlých sirek. Rytíř, nespatřujíce v jeho zabití žádnou čest, se už chtěl dát na odchod a draka nechat v klidu zemřít, když tu se mu do mysli vloudily jakési myšlenky. To mu Slyrak tiše šeptal svou prosbu, aby jej Davion poctil smrtí v boji. Davion souhlasil a za svůj čin byl posléze odměněn více, než očekával. Jakmile totiž zaklesl svůj meč do Slyrakovy hrudi, probodl drak jeho hrdlo svým drápem. A jak se jejich krev mísila, drak rytířovi předal všechnu svoji sílu a staletí vědomostí. Smrt draka poté pouto zpečetila a na místě se zrodil Dragon Knight, v jehož útrobách dřímá síla draka, kterou svým povelem dokáže vyvolat. Nebo je to drak, který v sobě vyvolává rytíře…

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,533
1,469
511
Zdraví
1,024
543
234
Mana
156-162
100-106
50-56
Poškození
12
7
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Breathe Fire

Vypustí ohnivý dech, který spálí nepřátele a zredukuje poškození jejich následujících útoků.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 14/13/12/11


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka, Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 90 / 170 / 240 / 300
TRVÁNÍ REDUKCE: 11

Dech rytíře Daviona se promění v dech mocného draka Slyraka, který proslul spálením mnoha jiných rytířů na popel.

Dragon Tail

Dragon Knight udeří nepřátelskou jednotku v dosahu útoku svým štítem, omráčí ji a udělí jí malé poškození. Pokud je Dragon Knight pod vlivem své ultimátní schopnosti, je dosah omráčení zvýšen na 400.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/100/100/100
Cooldown Cooldown: 12/11/10/9


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 25 / 50 / 75 / 100

Davionova kombinace dračích sil a schopností rytíře jej činí zdatným protivníkem v boji na blízko.

Dragon Blood

Krev draka vylepšuje regeneraci zdraví a zpevňuje brnění.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní

V žilách Daviona stále proudí Slyrakova krev a dodává mu tak dvakrát více životní síly, než mají ostatní rytíři.

Elder Dragon Form

Dragon Knight se promění v jednoho ze tří mocných dračích stařešinů, díky čemuž se zvýší rychlost jeho pohybu, bude moci použít schopnost Dragon Tail na dálku a získá další nové schopnosti. 1. ÚROVEŇ (Zelený drak) – Corrosive Breath: Útoky udělují 20 bodů poškození za sekundu. Trvá 5 sekund a funguje i na budovy. 2. ÚROVEŇ (Červený drak) – Splash Attack: Útoky udělují %splash_damage_percent%% poškození jednotkám v okolí do 300 kolem primárního cíle a také na ně aplikují schopnost Corrosive Breath. 3. ÚROVEŇ (Modrý drak) – Frost Breath: Útoky na 3 sekundy zpomalují rychlost pohybu jednotek poblíž primárního cíle o 30% a rychlost útoku o 30 bodů a na primární cíl působí i schopnost Corrosive Breath.

Spotřeba many Spotřeba many: 50/50/50
Cooldown Cooldown: 115


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
TRVÁNÍ: 60
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 30
BONUS K DOSAHU ÚTOKU: 350 / 350 / 350 / 450

Vyvolá draka dřímajícího uvnitř Daviona a smísí tak jejich těla a schopnosti.