Dragon Knight

Na blízko - Carry - Pusheři - Odolní - Disableři - Iniciátoři - Nukeři

Přehled

18 + 1.70
19 + 2.00
21 + 3.40
31 - 37
310
2.66

Breathe Fire

Vypustí ohnivý dech, který spálí nepřátele a zredukuje poškození jejich následujících útoků.


Dragon Tail

Dragon Knight udeří nepřítele v dosahu útoku svým štítem, omráčí ji a udělí jí malé poškození. Pokud na Dragon Knighta působí jeho ultimátní schopnosti, je dosah omráčení zvýšen na 400 jednotek.


Dragon Blood

Krev draka vylepšuje regeneraci zdraví a zpevňuje brnění.


Fireball

Provided to Elder Dragon Form. Ignites a 450 AoE area for 10 seconds, dealing 80 damage per second to enemies in it.


Elder Dragon Form

Dragon Knight se přemění na jednoho ze tří mocných dračích stařešinů, díky čemuž se zvýší rychlost jeho pohybu, bude moci použít schopnost Dragon Tail na dálku a získá další nové schopnosti. 1. ÚROVEŇ (Zelený drak) – Corrosive Breath: Útoky udělují 20 bodů poškození jedem za sekundu. Trvá 5 sekund a funguje i na budovy. 2. ÚROVEŇ (Červený drak) – Splash Attack: Útoky udělují %splash_damage_percent%% poškození nepřátelům v okolí do 350 jednotek kolem primárního cíle a také na ně aplikují schopnost Corrosive Breath. 3. ÚROVEŇ (Modrý drak) – Frost Breath: Útoky na 3 sekundy snižují rychlost pohybu nepřátel poblíž primárního cíle o %frost_bonus_movement_speed%% a rychlost útoku o %frost_bonus_attack_speed% bodů a také na ně aplikují schopnost Corrosive Breath.Příběh

Po letech hledání bájného draka narazil rytíř Davion na neuspokojivého soka – dříve obávaný Slyrak zestárl, ochabl, jeho křídla byla potrhána, poslední šupiny počínaly hnít a jeho tesáky se změnily na tupé výstupky. Vzato kolem a kolem nebyl více nebezpečný nežli krabička navlhlých sirek. Rytíř, nespatřujíce v jeho zabití žádnou čest, se už chtěl dát na odchod a draka nechat v klidu zemřít, když tu se mu do mysli vloudily jakési myšlenky. To mu Slyrak tiše šeptal svou prosbu, aby jej Davion poctil smrtí v boji. Davion souhlasil a za svůj čin byl posléze odměněn více, než očekával. Jakmile totiž zaklesl svůj meč do Slyrakovy hrudi, probodl drak jeho hrdlo svým drápem. A jak se jejich krev mísila, drak rytířovi předal všechnu svoji sílu a staletí vědomostí. Smrt draka poté pouto zpečetila a na místě se zrodil Dragon Knight, v jehož útrobách dřímá síla draka, kterou svým povelem dokáže vyvolat. Nebo je to drak, který v sobě vyvolává rytíře…

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,479
1,453
549
Zdraví
1,024
543
234
Mana
154-160
100-106
52-58
Poškození
12
7
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Breathe Fire

Vypustí ohnivý dech, který spálí nepřátele a zredukuje poškození jejich následujících útoků.

Spotřeba many Spotřeba many: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 14/13/12/11


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka, Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 90 / 170 / 240 / 300
TRVÁNÍ REDUKCE: 11

Dech rytíře Daviona se promění v dech mocného draka Slyraka, který proslul spálením mnoha jiných rytířů na popel.

Dragon Tail

Dragon Knight udeří nepřítele v dosahu útoku svým štítem, omráčí ji a udělí jí malé poškození. Pokud na Dragon Knighta působí jeho ultimátní schopnosti, je dosah omráčení zvýšen na 400 jednotek.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/100/100/100
Cooldown Cooldown: 12/11/10/9


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 50 / 75 / 100 / 125

Davionova kombinace dračích sil a schopností rytíře jej činí zdatným protivníkem v boji na blízko.

Dragon Blood

Krev draka vylepšuje regeneraci zdraví a zpevňuje brnění.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

V žilách Daviona stále proudí Slyrakova krev a dodává mu tak dvakrát více životní síly, než mají ostatní rytíři.

Fireball

Provided to Elder Dragon Form. Ignites a 450 AoE area for 10 seconds, dealing 80 damage per second to enemies in it.

Spotřeba many Spotřeba many: 100
Cooldown Cooldown: 20


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Elder Dragon Form

Dragon Knight se přemění na jednoho ze tří mocných dračích stařešinů, díky čemuž se zvýší rychlost jeho pohybu, bude moci použít schopnost Dragon Tail na dálku a získá další nové schopnosti. 1. ÚROVEŇ (Zelený drak) – Corrosive Breath: Útoky udělují 20 bodů poškození jedem za sekundu. Trvá 5 sekund a funguje i na budovy. 2. ÚROVEŇ (Červený drak) – Splash Attack: Útoky udělují %splash_damage_percent%% poškození nepřátelům v okolí do 350 jednotek kolem primárního cíle a také na ně aplikují schopnost Corrosive Breath. 3. ÚROVEŇ (Modrý drak) – Frost Breath: Útoky na 3 sekundy snižují rychlost pohybu nepřátel poblíž primárního cíle o %frost_bonus_movement_speed%% a rychlost útoku o %frost_bonus_attack_speed% bodů a také na ně aplikují schopnost Corrosive Breath.

Spotřeba many Spotřeba many: 50/50/50
Cooldown Cooldown: 115


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 60
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 25
BONUS K DOSAHU ÚTOKU: 350 / 350 / 350 / 350

Vyvolá draka dřímajícího uvnitř Daviona a smísí tak jejich těla a schopnosti.