Dragon Knight

Nærkamp - Carry - Pusher - Durable - Disabler - Initiator - Nuker

Oversikt

18 + 1.70
19 + 2.00
21 + 3.40
31 - 37
310
2.66

Breathe Fire

Spyr ut en ånde av ild foran Dragon Knight, som brenner fiender og reduserer skaden fra deres angrep.


Dragon Tail

Dragon Knight hugger til en fiendtlig enhet med skjoldet, noe som lammer den og gjør liten skade. I drageform økes bruksrekkevidden til 400.


Dragon Blood

Dragens livsblod øker helseregenerasjonen og styrker rustningen.


Fireball

Provided to Elder Dragon Form. Ignites a 450 AoE area for 10 seconds, dealing 80 damage per second to enemies in it.


Elder Dragon Form

Dragon Knight skaper seg om til én av tre kraftige drager, noe som øker bevegelseshastigheten og rekkevidden til Dragon Tail, mens det gir ham nye krefter. NIVÅ 1 Grønn drage – Corrosive Breath: Angrep gjør 20 giftskade per sekund i 5 sekunder. Fungerer på bygninger. NIVÅ 2 Rød drage – Splash Attack: Angrep skader alle fiendtlige enheter innen en radius på 350, med %splash_damage_percent%% skade, og påfører Corrosive Breath. NIVÅ 3 Blå drage – Frost Breath: Hemmer bevegelseshastighet med %frost_bonus_movement_speed%% og angrepshastighet med %frost_bonus_attack_speed% for fiendtlige enheter innen rekkevidden til Splash Attack i 3 sekunder, og påfører Corrosive Breath.Bio

After years on the trail of a legendary Eldwurm, the Knight Davion found himself facing a disappointing foe: the dreaded Slyrak had grown ancient and frail, its wings tattered, its few remaining scales stricken with scale-rot, its fangs ground to nubs, and its fire-gouts no more threatening than a pack of wet matchsticks. Seeing no honor to be gained in dragon-murder, Knight Davion prepared to turn away and leave his old foe to die in peace. But a voice crept into his thoughts, and Slyrak gave a whispered plea that Davion might honor him with death in combat. Davion agreed, and found himself rewarded beyond expectation for his act of mercy: As he sank his blade in Slyrak's breast, the dragon pierced Davion's throat with a talon. As their blood mingled, Slyrak sent his power out along the Blood Route, sending all its strength and centuries of wisdom to the knight. The dragon's death sealed their bond and Dragon Knight was born. The ancient power slumbers in the Dragon Knight Davion, waking when he calls it. Or perhaps it is the Dragon that calls the Knight...

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,479
1,453
549
Helse
1,024
543
234
Mana
154-160
100-106
52-58
Skade
12
7
3
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
150
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Breathe Fire

Spyr ut en ånde av ild foran Dragon Knight, som brenner fiender og reduserer skaden fra deres angrep.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 90/100/110/120
Nedkjøling Nedkjøling: 14/13/12/11


EVNE: Enhetsvalg, Punktvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 90 / 170 / 240 / 300
REDUKSJONSVARIGHET: 11

Knight Davion's breath has become that of the mighty Eldwurm Slyrak, remembered for burning numerous other knights to a crisp.

Dragon Tail

Dragon Knight hugger til en fiendtlig enhet med skjoldet, noe som lammer den og gjør liten skade. I drageform økes bruksrekkevidden til 400.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 100/100/100/100
Nedkjøling Nedkjøling: 12/11/10/9


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 50 / 75 / 100 / 125

Davion's combination of dragon talents and knightly skills makes him a vicious opponent in melee combat.

Dragon Blood

Dragens livsblod øker helseregenerasjonen og styrker rustningen.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 0/0/0/0
Nedkjøling Nedkjøling: 0


EVNE: Passiv
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0

Slyrak's blood still courses through Davion's veins, giving him twice the vitality of an ordinary knight.

Fireball

Provided to Elder Dragon Form. Ignites a 450 AoE area for 10 seconds, dealing 80 damage per second to enemies in it.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 100
Nedkjøling Nedkjøling: 20


EVNE: Punktvalg
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0

Elder Dragon Form

Dragon Knight skaper seg om til én av tre kraftige drager, noe som øker bevegelseshastigheten og rekkevidden til Dragon Tail, mens det gir ham nye krefter. NIVÅ 1 Grønn drage – Corrosive Breath: Angrep gjør 20 giftskade per sekund i 5 sekunder. Fungerer på bygninger. NIVÅ 2 Rød drage – Splash Attack: Angrep skader alle fiendtlige enheter innen en radius på 350, med %splash_damage_percent%% skade, og påfører Corrosive Breath. NIVÅ 3 Blå drage – Frost Breath: Hemmer bevegelseshastighet med %frost_bonus_movement_speed%% og angrepshastighet med %frost_bonus_attack_speed% for fiendtlige enheter innen rekkevidden til Splash Attack i 3 sekunder, og påfører Corrosive Breath.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 50/50/50
Nedkjøling Nedkjøling: 115


EVNE: Ingen mål
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
VARIGHET: 60
EKSTRA BEVEGELSESHASTIGHET: 25
EKSTRA ANGREPSREKKEVIDDE: 350 / 350 / 350 / 350

The dormant dragon power springs forth from within Davion, combining the powers of a legendary knight with a legendary Eldwurm.