Dragon Knight

Närkamp - Bärande - Pushare - Tålig - Disabler - Initierare - Bombare

Överblick

15 + 1.70
19 + 2.00
19 + 3.10
31 - 37
280
2.66

Breathe Fire

Släpper lös ett brinnande andetag framför Dragon Knight som bränner fiender och reducerar skadan som deras attacker gör.


Dragon Tail

Dragon Knight slår en fiendeenhet inom närstridsräckvidd med sin sköld, vilket bedövar den och åsamkar mindre skada. När han är i Elder Dragon-skepnad ökas kasträckvidden till 400.


Dragon Blood

Drakens livsblod förbättrar hälsoregeneration och förstärker skydd.


Elder Dragon Form

Dragon Knight kan ta sig an formen av tre kraftfulla äldredrakar, vilket ökar hans förflyttningshastighet och räckvidden för Dragon Tail, samt ger honom nya krafter. NIVÅ 1 Grön Drake - Corrosive Breath: attacker gör 20 giftskada i 5 sekunder. Fungerar på byggnader. NIVÅ 2 Röd Drake - Splash Attack: attacker skadar alla fiender inom en radie på 300, och applicerar Corrosive Breath på målen. NIVÅ 3 Blå Drake - Frost Breath: attacker saktar ned förflyttningshastigheten med 30% och attackhastigheten med 30 hos fiender inom Splash Attacks radie i 3 sekunder, samt applicerar Corrosive Breath på målen.Biografi

Efter år på spåret efter en legendarisk Eldwurm, fann riddaren Davion sig själv möta en besvikelse till fiende: den fruktade Slyrak hade växt sig uråldrig och skör, dess vingar trasiga, dess kvarvarande fjäll präglat av ruttnad, dess käftar malda till knölar, och dess eldsprutning inte mer hotande än ett par våta tändstickor. Eftersom han inte såg någon ära i att mörda drakar, förberedde sig riddare Davion för att ge sig iväg och lämna sin gamla fiende att dö ifred. Men en röst kröp in i hans tankar, och Slyrak gav en viskande vädjan om att Davion kunde ära honom med död i strid. Davion gick med på det, och fann sig själv belönad över förväntningar för sitt nådiga agerande: När han sänkte sitt svärd i Slyraks bröst, genomborrade draken Davions strupe med en klo. Medan deras blod beblandades, skickade Slyrak sin kraft längs Blodsvägen, och skickade all sin styrka och århundraden av vishet till riddaren. Drakens död slöt deras blodspakt och Dragon Knight föddes. Den uråldriga kraften sover i Drakriddaren Davion, och vaknar upp när han tillkallar den. Eller kanske är det så att draken kallar på riddaren...

Statistik

25
15
1
Nivå
2,305
1,336
511
Hälsa
985
504
195
Mana
144-150
93-99
50-56
Skada
12
7
3
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Breathe Fire

Släpper lös ett brinnande andetag framför Dragon Knight som bränner fiender och reducerar skadan som deras attacker gör.

Manakostnad Manakostnad: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 14/13/12/11


FÖRMÅGA: Inriktad enhet, Punktmarkering
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 90 / 170 / 240 / 300
SKADEREDUCERINGSTID: 11

Riddare Davions andedräkt har blivit samma som den av mäktiga Eldwurm Slyrak, ihågkommen för att ha förkolnat många andra riddare.

Dragon Tail

Dragon Knight slår en fiendeenhet inom närstridsräckvidd med sin sköld, vilket bedövar den och åsamkar mindre skada. När han är i Elder Dragon-skepnad ökas kasträckvidden till 400.

Manakostnad Manakostnad: 100/100/100/100
Cooldown Cooldown: 12/11/10/9


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 25 / 50 / 75 / 100

Davions kombination av draktalanger och riddarfärdigheter gör honom till en vildsint motståndare i närstrid.

Dragon Blood

Drakens livsblod förbättrar hälsoregeneration och förstärker skydd.


FÖRMÅGA: Passiv

Slyraks blod rinner fortfarande genom Davions ådror, vilket gör honom dubbelt så härdig som en vanlig riddare.

Elder Dragon Form

Dragon Knight kan ta sig an formen av tre kraftfulla äldredrakar, vilket ökar hans förflyttningshastighet och räckvidden för Dragon Tail, samt ger honom nya krafter. NIVÅ 1 Grön Drake - Corrosive Breath: attacker gör 20 giftskada i 5 sekunder. Fungerar på byggnader. NIVÅ 2 Röd Drake - Splash Attack: attacker skadar alla fiender inom en radie på 300, och applicerar Corrosive Breath på målen. NIVÅ 3 Blå Drake - Frost Breath: attacker saktar ned förflyttningshastigheten med 30% och attackhastigheten med 30 hos fiender inom Splash Attacks radie i 3 sekunder, samt applicerar Corrosive Breath på målen.

Manakostnad Manakostnad: 50/50/50
Cooldown Cooldown: 115


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
VARAKTIGHET: 60
EXTRA FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET: 30
BONUS - ATTACKRÄCKVIDD: 350

Den slumrande drakkraften väcks till liv i Davions inre och kombinerar krafterna av en legendarisk riddare med en legendarisk Eldwurm.