Earthshaker

Ръкопашни - Support - Initiator - Disabler - Nuker

Обзор

16 + 1.80
12 + 1.40
22 + 3.20
27 - 37
310
2.68

Fissure

Удря земята с могъщ тотем, създавайки непроходим хребет, като в същото време зашеметява и нанася щети върху вражеските единици по неговото протежение.


Enchant Totem

Подсилва тотема на Earthshaker, причинявайки нанасянето на допълните щети при следващата атака. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.


Aftershock

Разтърсва земята, нанасяйки щети и зашеметявайки близките вражески единици, когато Earthshaker използва уменията си.


Echo Slam

През земята преминават ударни вълни, нанасяйки щети върху вражески единици. Всеки ударен враг предизвиква ехо, което нанася щети върху единиците наблизо. Истинските герои предизвикват два ехтежа.Биография

Като голем или гаргойл, Earthshaker преди бил част от земята, но сега върви свободно по нея. За разлика от другите същества, той се създал сам чрез своята воля, и не служи никому. В неравните му покои, обвит с тънък слой от камъни, той научил за живота над него. Любопитството му нараснало. По време на сезон от земетресения, върховете на Нишай се разтресли и образували лавини, измествайки реки и превръщайки плитки долини в бездънни пропасти. Когато земята най-накрая спряла да се тресе, Earthshaker излязъл от прахта, хвърляйки настрана огромни камъни, сякаш отмятал леко одеяло. Той се е оформил по образ и подобие на смъртен звяр. Нарекъл се — Райгор Стоунхуф. Сега той кърви и диша, а следователно — може да умре. Но духът му все още е този на земята, той носи силата ѝ в магическия тотем, който никога не изоставя. А в деня, когато се върне в прахта, земята ще го посрещне като блуден син.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,407
1,419
568
Здраве
1,030
536
208
Мана
146-156
94-104
49-59
Щети
10
5
3
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
N/A
Скорост на снаряда

Умения

Fissure

Удря земята с могъщ тотем, създавайки непроходим хребет, като в същото време зашеметява и нанася щети върху вражеските единици по неговото протежение.

Нужна мана Нужна мана: 125/140/155/170
Време за изчакване Време за изчакване: 18/17/16/15


УМЕНИЕ: целева точка
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 110 / 160 / 210 / 260
FISSURE — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1 / 1.25 / 1.5 / 1.75

С тектонична сила, Нишиамският тотем разцепва света до самото му ядро.

Enchant Totem

Подсилва тотема на Earthshaker, причинявайки нанасянето на допълните щети при следващата атака. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Нужна мана Нужна мана: 35/40/45/50
Време за изчакване Време за изчакване: 5


УМЕНИЕ: няма цел
ЗАСЯГА: вражески единици
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БОНУС: 100% / 200% / 300% / 400%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 14 / 14 / 14 / 14
РАЗТОЯНИЕ ЗА СКОК СЪС СКИПТЪР: 1100

Горилската сила на Райгор може да разруши планини.

Aftershock

Разтърсва земята, нанасяйки щети и зашеметявайки близките вражески единици, когато Earthshaker използва уменията си.


УМЕНИЕ: пасивно
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 75 / 100 / 125 / 150
РАДИУС: 300
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5

Земята трепери под могъщите стъпки на Райгор.

Echo Slam

През земята преминават ударни вълни, нанасяйки щети върху вражески единици. Всеки ударен враг предизвиква ехо, което нанася щети върху единиците наблизо. Истинските герои предизвикват два ехтежа.

Нужна мана Нужна мана: 145/205/265
Време за изчакване Време за изчакване: 150/130/110


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
РАДИУС: 600
НАЧАЛНИ ЩЕТИ: 100

Тектонски плочи се пречупват, планини се разпукват и неприятелите биват смазани от Echo Slam.