Earthshaker

Na blízko - Supporti - Iniciátoři - Disableři - Nukeři

Přehled

16 + 1.80
12 + 1.40
22 + 3.20
27 - 37
310
1.68

Fissure

Bouchne o zem mocným totemem takovou silou, až se země rozštípne a vytvoří nepřekonatelnou kamennou překážku, která omráčí a udělí poškození všem nepřátelům stojícím jí v cestě.


Enchant Totem

Earthshaker očaruje svůj totem, aby při dalším zásahu udělil větší poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.


Aftershock

Zem pod Earthshakerem se zachvěje a jeho následující schopnosti udělí bonusové poškození a omráčí okolní nepřátelské jednotky.


Echo Slam

Skrze zemi se začnou šířit nárazové vlny udělující poškození nepřátelům. Každý zásah do nepřátelské jednotky vyvolá v jejím okolí ozvěnu, která rozšíří poškození na další jednotky. Skuteční hrdinové vyvolají dvě ozvěny.Příběh

Earthshaker byl, podobně jako golem či gargoyle, také kdysi součástí země, po níž nyní svobodně kráčí. Avšak na rozdíl od zmíněných bytostí byl stvořen z vlastní vůle a není ničím sluhou. Dávno tomu, co neklidně dřímal hluboko pod povrchem, zabalen vrstvou kamene, dokud si nevšiml života volně plynoucího nad ním. Vyklíčila v něm zvědavost. A poté, po skončení období zemětřesení, při nichž se v pohoří Nishai působením lavin změnily proudy říčních toků a z mělkých údolí vznikly hluboké propasti, vystoupil z oblaku usedajícího prachu Earthshaker, odhazujíc kolem sebe překážející balvany, jako by to byly pouhé kamínky. Vzal na sebe podobu smrtelného zvířete a pojmenoval se Raigor Stonehoof. Jelikož nyní dýchá a proudí v něm krev, může zemřít. Nicméně jeho duše je stále zajedno se zemí, jejíž sílu nosí spoutanou ve svém obrovském totemu, a tak, až se jednou obrátí v prach, země jej přivítá jako svého ztraceného syna.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,407
1,419
568
Zdraví
1,030
536
208
Mana
146-156
94-104
49-59
Poškození
9
4
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
N/A
Rychlost střely

Schopnosti

Fissure

Bouchne o zem mocným totemem takovou silou, až se země rozštípne a vytvoří nepřekonatelnou kamennou překážku, která omráčí a udělí poškození všem nepřátelům stojícím jí v cestě.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/140/155/170
Cooldown Cooldown: 18/17/16/15


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 110 / 160 / 210 / 260
TRVÁNÍ FISSURE: 8
DOBA OMRÁČENÍ: 1 / 1.25 / 1.5 / 1.75

Nishianský totem svojí tektonickou silou rozdělí svět až k samotnému jádru.

Enchant Totem

Earthshaker očaruje svůj totem, aby při dalším zásahu udělil větší poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 35/40/45/50
Cooldown Cooldown: 5


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS: 100% / 200% / 300% / 400%
TRVÁNÍ: 14 / 14 / 14 / 14
DOSAH SKOKU S AGHANIMEM: 1100

Raigorova gorilí síla dokáže ničit hory.

Aftershock

Zem pod Earthshakerem se zachvěje a jeho následující schopnosti udělí bonusové poškození a omráčí okolní nepřátelské jednotky.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 75 / 100 / 125 / 150
ROZSAH: 300
TRVÁNÍ: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5

Zem se chvěje pod mocnými kroky Raigora.

Echo Slam

Skrze zemi se začnou šířit nárazové vlny udělující poškození nepřátelům. Každý zásah do nepřátelské jednotky vyvolá v jejím okolí ozvěnu, která rozšíří poškození na další jednotky. Skuteční hrdinové vyvolají dvě ozvěny.

Spotřeba many Spotřeba many: 145/205/265
Cooldown Cooldown: 150/130/110


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
ROZSAH: 600
POČÁTEČNÍ POŠKOZENÍ: 100

Tektonické desky se trhají, hory se ohýbají a nepřátelé jsou drceni Echo Slamem.