Elder Titan

Ръкопашни - Initiator - Disabler - Nuker - Durable

Обзор

23 + 1.60
14 + 1.80
24 + 2.60
23 - 33
310
1.96

Echo Stomp

Elder Titan и неговият Astral Spirit разтърсват земята около себе си, наранявайки и събаряйки в несвяст вражеските единици около тяхното местоположение. Тропотът на Elder Titan нанася физически, докато този от Astral Spirit — магически щети.


Astral Spirit

Elder Titan изпраща напред своя Astral Spirit, нанасяйки щети на всякакви единици, през които той премине. Когато Astral Spirit отново се присъедини към Elder Titan, той му предоставя бонус щети и скорост на движение за всяка наранена единица. Astral Spirit владее уменията Echo Stomp, Return Spirit и Natural Order.


Natural Order

Разлага всички елементи до основи, премахвайки базовата броня и устойчивостта срещу магически щети на близки вражески единици. Намаляването на бронята е центрирано около героя. А устойчивостта срещу магически щети е центрирана около Astral Spirit.


Earth Splitter

Създава назъбена пукнатина пред Elder Titan. След 3 секунди тя пропада, забавяйки движението, докато същевременно с това нанася щети на всички единици, спрямо максималното им здраве. Половината нанесени щети са магически, а другите са физически. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.Биография

Е, може би ще запитате: „Как е бил сформиран този свят?“ Защо от всички сътворени светове, този притежава своите странни отличителни качества разнообразна и пъстра колекция от създания, култури и фолклор? „Отговорът“, ще прошепне някой, „се крие в титаните.“

Тези първични предшественици съществували от самото начало на времето, а може би са били свидетели и на сътворението му, но дори след раждането си тези събития все още отекват в съзнанията им. Белязани с най-ранните вселенски енергии, жадуващи за нищо друго, освен те самите да продължат като творци. И тъй, те се нагърбили със задачата да оформят материята по своята воля: изковавали и нагрявали, огъвали и разбивали. А когато материята ги изправяла пред по-малко предизвикателство, отколкото би им се искало, те се обръщали своите инструментите към себе си. Променяли умовете си и изковавали изново своята духовност, докато не станали изключително могъщи създания. Самата реалност се превърнала в крайната цел на техните наковални. И все пак, с течение на времето, понякога допускали грешки. Но както се случва, при много възвишените амбиции, грешките са неизбежни.

Този, когото познаваме като Elder Titan* бил голям иноватор, такъв, който добил знанията си при самото скрояване на сътворението. Докато усъвършенствал уменията си, той разбил нещо, което никога не можело да бъде поправено, само захвърлено настрана. Попаднал в собствения си разбит свят, като самия той бил една разпокъсана душа. Там той заживял насред назъбените късове и пропуканите равнини, редом с други изгубени фрагменти, които прониквали надолу през пукнатините в ранната вселена. Ето защо светът, който познаваме наподобява корабокрушенски остров изпълнен с оцелели от останките, отдавна обречени на забвение. Но забравени от всички, освен онзи, който все още се самообвинява. Той прекарва времето си навеки търсейки начин да постигне бленуваната поправка, така би могъл да възвърне частиците от разпокъсаната си душа. По този начин редът както в света, така и у нас може би ще бъде възвърнат. Това е онзи, когото зовем Elder Titan.*(Elder Titan — Титанът старейшина)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,172
1,298
606
Здраве
1,058
590
299
Мана
129-139
83-93
47-57
Щети
11
5
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Echo Stomp

Elder Titan и неговият Astral Spirit разтърсват земята около себе си, наранявайки и събаряйки в несвяст вражеските единици около тяхното местоположение. Тропотът на Elder Titan нанася физически, докато този от Astral Spirit — магически щети.

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 14/13/12/11


УМЕНИЕ: няма цел, изпълняващо се
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 1.7
РАДИУС: 500
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СПАНЕТО: 2 / 3 / 4 / 5
ПРАГ НА ЩЕТИТЕ ЗА СЪБУЖДАНЕ: 50 / 100 / 150 / 200

Силата на сътворението все още отеква в тропота на Elder Titan.

Astral Spirit

Elder Titan изпраща напред своя Astral Spirit, нанасяйки щети на всякакви единици, през които той премине. Когато Astral Spirit отново се присъедини към Elder Titan, той му предоставя бонус щети и скорост на движение за всяка наранена единица. Astral Spirit владее уменията Echo Stomp, Return Spirit и Natural Order.

Нужна мана Нужна мана: 80/90/100/110
Време за изчакване Време за изчакване: 16


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
РАДИУС: 275
ЩЕТИ: 60 / 90 / 120 / 150
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА БЪФА: 9
БОНУС СКОРОСТ (КРИЙПОВЕ): 1%
БОНУС СКОРОСТ (ГЕРОИ): 5%

Подобно на четирите фундаменталиста, Elder Titan съществува едновременно насред всички реалности и може да привлича свои привидения, които ще му се притекат на помощ, ако е нужно.

Natural Order

Разлага всички елементи до основи, премахвайки базовата броня и устойчивостта срещу магически щети на близки вражески единици. Намаляването на бронята е центрирано около героя. А устойчивостта срещу магически щети е центрирана около Astral Spirit.


УМЕНИЕ: пасивно, аура
ЗАСЯГА: вражески единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
РАДИУС: 350
НАМАЛЯВАНЕ НА БАЗОВАТА БРОНЯ: 40% / 60% / 80% / 100%
НАМАЛЯВАНЕ НА БАЗОВАТА УСТОЙЧИВОСТ: 40% / 60% / 80% / 100%

Elder Titan привежда всичко до първоначалното му състояние.

Earth Splitter

Създава назъбена пукнатина пред Elder Titan. След 3 секунди тя пропада, забавяйки движението, докато същевременно с това нанася щети на всички единици, спрямо максималното им здраве. Половината нанесени щети са магически, а другите са физически. Подобрява се чрез Aghanim's Scepter.

Нужна мана Нужна мана: 125/175/225
Време за изчакване Време за изчакване: 100


УМЕНИЕ: целева точка
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
ОТЛАГАНЕ НА ИМПЛОЗИЯТА: 3.14
ШИРОЧИНА НА ПУКНАТИНАТА: 315
ДЪЛЖИНА НА ПУКНАТИНАТА: 2400
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 30% / 40% / 50%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 3 / 4 / 5
МАКС. ЗДРАВЕ КАТО ЩЕТИ: 30% / 40% / 50%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО/ОБЕЗОРЪЖАВАНЕТО СЪС СКИПТЪР: 4 / 5 / 6

Туй що е създал, Elder Titan разкъсва на парчета.