Elder Titan

Närkamp - Initierare - Disabler - Bombare - Tålig

Överblick

23 + 1.60
14 + 1.80
24 + 2.60
23 - 33
310
1.96

Echo Stomp

Elder Titan och hans Astral Spirit stampar i marken, vilket skadar och knockar ut fiender i deras närhet. Elder Titans stamp gör fysisk skada, medan Astral Spirits stamp gör magisk skada.


Astral Spirit

Elder Titan skickar fram sin Astral Spirit, en aspekt från sig själv, framkallad från gömda plan. Själen skadar alla enheter som den går igenom. När den återgår till Titan, ger den extra skada och rörelsehastighet för varje enhet den skadade. Astral Spirit har förmågorna Echo Stomp, Return Spirit och Natural Order.


Natural Order

Reducerar alla element till sina grundläggande nivåer, vilket sänker grundskydd och magiresistans på fiender i närheten. Skyddsreduceringen centreras runt hjälten, medan magiresistansminskningen centreras runt Astral Spirit.


Earth Splitter

Framkallar en hackig skåra framför Elder Titan. Efter 3 sekunder imploderar skåran och saktar ned samt skadar alla fiender i området baserat på deras maximala hälsa. Hälften av den åsamkade skadan är magisk skada, medan den andra halvan är fysisk skada. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.Biografi

Du kanske undrar, "Hur tog denna värld sin form?" Varför av alla skapade världar, har denna så konstiga proportioner, skiftande och brokiga samlingar av varelser, kulturer och vetande? "Svaret," viskar någon, "ligger hos Titanerna."

Dessa stamfäder var där nära begynnelsen--om inte till och med vittnen till skapelsen, sedan födda med det fortfarande ekande i öronen. Stämplade med de tidigaste energierna av universum, önskade dem inget hellre än att fortsätta som skapare själva. Så de vigde sig till uppgiften att forma materia till sin vilja: Hammrandes och upphettandes, böjandes och blästrandes. När materia visade sig mindre utmanande än de gillade, vände dem sina verktyg mot sig själva, återformade sina sinnen och smidde om sina själar tills de blev skapelser av otrolig uthållighet. Verkligheten själv blev det ultimata objektet av deras smide. Men, på vägen dit, felade dem ibland. I fall av storslagen ambition, är misstag oundvikliga.

Den vi känner som Elder Titan var en fantastisk innovatör, en som studerade vid smedjan av kreationen. Finslipandes på sina färdigheter, hade han sönder något som aldrig kan repareras, bara kastat åt sidan. Han föll in i sin egen trasiga värld, som en söndrig själ. Där bodde han bland taggiga skärvor och spruckna plan, tillsammans med andra förlorade fragment som hade siktats ner i sprickorna av det tidiga universumet. Och detta är varför världen som vi känner den liknar en ö av skeppsbrutna, överlevare av ett vrak nu sedan länge bortglömt. Bortglömt, om inte, av alla utom den som klandrar sig själv. Han spenderar sin tid för evigt sökandes ett sätt att åstadkomma reparationerna, att återförena delarna av sin söndriga själ, att vi liksom världen skall kunna lagas. Detta är den som vi känner som Elder Titan.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,172
1,298
606
Hälsa
1,058
590
299
Mana
129-139
83-93
47-57
Skada
11
5
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Echo Stomp

Elder Titan och hans Astral Spirit stampar i marken, vilket skadar och knockar ut fiender i deras närhet. Elder Titans stamp gör fysisk skada, medan Astral Spirits stamp gör magisk skada.

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 14/13/12/11


FÖRMÅGA: Inget mål, Kanaliserad
SKADETYP: Fysisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
AKTIVERINGSTID: 1.7
RADIE: 500
TID UTKNOCKAD: 2 / 3 / 4 / 5
SKADETRÖSKEL FÖR ATT VAKNA: 50 / 100 / 150 / 200

Skapelsekraften ekar fortfarande i titanens stamp.

Astral Spirit

Elder Titan skickar fram sin Astral Spirit, en aspekt från sig själv, framkallad från gömda plan. Själen skadar alla enheter som den går igenom. När den återgår till Titan, ger den extra skada och rörelsehastighet för varje enhet den skadade. Astral Spirit har förmågorna Echo Stomp, Return Spirit och Natural Order.

Manakostnad Manakostnad: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 16


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
RADIE: 275
SKADA: 60 / 90 / 120 / 150
VARAKTIGHET: 8
BUFFTID: 9
BONUSFART (CREEPS): 1%
BONUSFART (HJÄLTAR): 5%

Likt de fyra fundamentala, existerar Elder Titan över alla plan samtidigt, och kan dra till sig andra aspekter från sig själv då det behövs.

Natural Order

Reducerar alla element till sina grundläggande nivåer, vilket sänker grundskydd och magiresistans på fiender i närheten. Skyddsreduceringen centreras runt hjälten, medan magiresistansminskningen centreras runt Astral Spirit.


FÖRMÅGA: Passiv, Aura
PÅVERKAR: Fiendeenheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
RADIE: 350
GRUNDSKYDDSMINSKNING: 40% / 60% / 80% / 100%
REDUCERING AV GRUND. MAGIRESISTANS: 40% / 60% / 80% / 100%

Så som det var i begynnelsen, gör Elder Titan det igen.

Earth Splitter

Framkallar en hackig skåra framför Elder Titan. Efter 3 sekunder imploderar skåran och saktar ned samt skadar alla fiender i området baserat på deras maximala hälsa. Hälften av den åsamkade skadan är magisk skada, medan den andra halvan är fysisk skada. Uppgraderbar med Aghanim's Scepter.

Manakostnad Manakostnad: 125/175/225
Cooldown Cooldown: 100


FÖRMÅGA: Punktmarkering
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
IMPLOSIONSFÖRDRÖJNING: 3.14
SPRICKANS BREDD: 315
RÄCKVIDD: 2400
SAKTAR NED: 30% / 40% / 50%
SAKTAR NED I: 3 / 4 / 5
MAX HP SOM SKADA: 30% / 40% / 50%
SCEPTER - SAKTAR NED/DESARMERING VARAKTIGHET: 4 / 5 / 6

Det som han skapade, tär titanen isär.