Ember Spirit

Ръкопашни - Carry - Escape - Nuker - Disabler - Initiator

Обзор

20 + 1.80
22 + 1.80
20 + 2.40
30 - 34
305
2.08

Searing Chains

Ember Spirit отприщва огнени ласа, които се оплитат около близките врагове, завързвайки ги на място и нанасят щети всяка секунда.


Sleight of Fist

Ember Spirit притичва наоколо със светкавична скорост, атакувайки всички врагове в целевата площ за ефекта, след което се връща към първоначалното си местоположение. Нанася бонус щети на герои и по-малко на крийповете.


Flame Guard

Ember Spirit обгръща себе си с огнен щит, който поема входящите магически щети, оставяйки го невредим. Flame Guard нанася щети за секунда в площ около Ember Spirit, докато Flame Guard е активно. Ако щитът бъде пречупен, щетите също се губят.


Fire Remnant

Ember Spirit генерира заряди за Fire Remnant на всеки %charge_restore_time% секунди. Максимумът на зарядите е 3. Отприщването на заряд изпраща Fire Remnant, който бяга до целевото местоположение със скорост 2,5 пъти по тази на Ember Spirit. Използвайки Activate Fire Remnant, Ember Spirit може да притича до своите Remnants, като ги взриви, причинявайки щети в площта на ефекта. Целевият Remnant ще бъде крайната дестинация на пробега.Биография

Тънеща в забвение из пределите на „Ридаещата“ планина била разположена изоставената „Пламенна“ крепост. Подготвителните ѝ зали стояли празни, а дворът бил покрит с листа и прах. Връз подиум в запечатания храм лежал топазен котел изпълнен с древна пепел, останките от кладата за воина поет — Кзин. Три поколения наред, той обучавал своите последователи в задълженията отредени за пазителите на пламъка. Това били поредица от мантри, които подготвяли ума и тялото за суровата реалности отвъд крепостните стени. Въпреки това, докато обучавал военната дисциплина, той си спечелил съперничеството на някои воини, а през идната есен Кзин бил надделян и убит. Последователите му се разпръснали безследно по посоките на вятъра. Но все пак, докато годините преминавали към векове, а последователите в потомци, неговата доктрина се пренасяла от сподавен шепот и деяния. Трогнат от трайното наследство на учителя, Небесния Жар, една любознателна манифестация на огъня, се втурнал към „Пламенната“ крепост и отново възпламенило останките в кладата. От нажежената жарава се появил образа на Кзин, обгърнат в пламъци, а дълбокомисленото му изражение еднозначно показвало готовността му да обучава и разпространява жаркото знание за всички, които дирят насока.(Ember Spirit — Жаркият дух)

Статистики

25
15
1
Ниво
2,004
1,168
530
Здраве
1,082
588
260
Мана
115-119
77-81
52-56
Щети
11
6
2
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Searing Chains

Ember Spirit отприщва огнени ласа, които се оплитат около близките врагове, завързвайки ги на място и нанасят щети всяка секунда.

Нужна мана Нужна мана: 110
Време за изчакване Време за изчакване: 14/12/10/8


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
РАДИУС: 400
ОБЩО ЩЕТИ: 90 / 160 / 230 / 300
БРОЙ ЕДИНИЦИ: 2

Най-жестоките уроци на Кшин често употребявали умело нажежени до червено вериги.

Sleight of Fist

Ember Spirit притичва наоколо със светкавична скорост, атакувайки всички врагове в целевата площ за ефекта, след което се връща към първоначалното си местоположение. Нанася бонус щети на герои и по-малко на крийповете.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 30/22/14/6


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
РАДИУС: 250 / 350 / 450 / 550
ИНТЕРВАЛ НА АТАКА: 0.2

Опитният войн трябва да бичува, промъквайки се покрай враговете си, обгаряйки всеки от тях, без да им дава мира.

Flame Guard

Ember Spirit обгръща себе си с огнен щит, който поема входящите магически щети, оставяйки го невредим. Flame Guard нанася щети за секунда в площ около Ember Spirit, докато Flame Guard е активно. Ако щитът бъде пречупен, щетите също се губят.

Нужна мана Нужна мана: 80/90/100/110
Време за изчакване Време за изчакване: 35


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 12 / 16 / 20
РАДИУС: 400

На врагa никога не бива да му бъде позволено да се доближи без усилие.

Fire Remnant

Ember Spirit генерира заряди за Fire Remnant на всеки %charge_restore_time% секунди. Максимумът на зарядите е 3. Отприщването на заряд изпраща Fire Remnant, който бяга до целевото местоположение със скорост 2,5 пъти по тази на Ember Spirit. Използвайки Activate Fire Remnant, Ember Spirit може да притича до своите Remnants, като ги взриви, причинявайки щети в площта на ефекта. Целевият Remnant ще бъде крайната дестинация на пробега.

Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
МАКС. ЗАРЯДИ: 3
ЩЕТИ: 100 / 200 / 300
РАДИУС: 450
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 45

Със силата на духa, учението на Кшин се разпространява наново.