Ember Spirit

Na blízko - Carry - Escape - Nukeři - Disableři - Iniciátoři

Přehled

20 + 1.80
22 + 1.80
20 + 2.40
30 - 34
305
2.08

Searing Chains

Ember Spirit hodí ohnivé boly, které zamotají nohy poblíž se nacházejícím nepřátelům, čímž je zastaví na místě a každou sekundu jim udělí poškození.


Sleight of Fist

Ember Spirit se rozeběhne a v rychlosti zaútočí na všechny nepřátele ve vybrané oblasti a poté se vrátí na své původní místo. Uděluje bonusové poškození hrdinům a nižší poškození creepům.


Flame Guard

Ember Spirit se obklopí ohnivým štítem, který vstřebává příchozí magické poškození. Pokud je schopnost Flame Guard aktivní, uděluje všem nepřátelům poblíž poškození. Pokud je štít rozbit, je ztraceno i poškození.


Fire Remnant

Ember Spiritovi se nabití Fire Remnanta obnoví každých %charge_restore_time% sekund s tím, že nabití může mít maximálně 3. Použití nabití vyšle Fire Remnanta, který se rozeběhne na cílové místo 2,5× vyšší rychlostí, než jakou má Ember Spirit. Použitím schopnosti Activate Fire Remnant oběhne Ember Spirit všechny Remnanty, nechá je vybuchnout a tím udělí poškození okolním nepřátelům. K vybranému Remnantovi doběhne až na konec.Příběh

Kdesi v Horách nářku se nachází opuštěná Pevnost ohně. Její tělocvičny jsou prázdné a její nádvoří je pokryté listím a hlínou. Na stupínku v zamčené vitríně leží nádoba se starobylým popelem, zbytkem z hranice válečníka a básníka Xina. Po tři generace trénoval své učně v umění ohnivého boje, sérii manter připravujících tělo a duši na tvrdou realitu číhající za zdmi pevnosti. Nicméně Xin si svým vyučováním udělal také několik nepřátel a na sklonku svého života byl poražen a sťat. Jeho následovníci zmizeli neznámo kam. Ale jak se roky měnily na staletí a následovníci vychovávali své potomky, ukázalo se, že jeho učení stále přetrvává a stále pomáhá velkému množství lidí. Po zjištění, za co vše se Xin zasloužil, se Hořící hvězda, aspekt ohně, rozhodla nechat vzplanout jeho ostatky. A tak ze žhavých uhlíků vystoupil obraz Xina. Byl zahalený v plamenech, avšak jeho zamyšlená tvář značila, že je připraven trénovat a šířit znalosti mezi všemi, kdo je potřebují.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,004
1,168
530
Zdraví
1,082
588
260
Mana
115-119
77-81
52-56
Poškození
11
6
2
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Searing Chains

Ember Spirit hodí ohnivé boly, které zamotají nohy poblíž se nacházejícím nepřátelům, čímž je zastaví na místě a každou sekundu jim udělí poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 110
Cooldown Cooldown: 14/12/10/8


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
ROZSAH: 400
CELKOVÉ POŠKOZENÍ: 90 / 160 / 230 / 300
MAX. JEDNOTEK: 2

Xinovou nejtěžší zkouškou bylo ovládnout hořící řetězy.

Sleight of Fist

Ember Spirit se rozeběhne a v rychlosti zaútočí na všechny nepřátele ve vybrané oblasti a poté se vrátí na své původní místo. Uděluje bonusové poškození hrdinům a nižší poškození creepům.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 30/22/14/6


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
ROZSAH: 250 / 350 / 450 / 550
INTERVAL ÚTOKU: 0.2

Správný válečník musí umět bleskurychle proběhnout mezi nepřáteli a ještě je při tom zapálit.

Flame Guard

Ember Spirit se obklopí ohnivým štítem, který vstřebává příchozí magické poškození. Pokud je schopnost Flame Guard aktivní, uděluje všem nepřátelům poblíž poškození. Pokud je štít rozbit, je ztraceno i poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 35


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
TRVÁNÍ: 8 / 12 / 16 / 20
ROZSAH: 400

Nepřítel by to nikdy neměl mít jednoduché.

Fire Remnant

Ember Spiritovi se nabití Fire Remnanta obnoví každých %charge_restore_time% sekund s tím, že nabití může mít maximálně 3. Použití nabití vyšle Fire Remnanta, který se rozeběhne na cílové místo 2,5× vyšší rychlostí, než jakou má Ember Spirit. Použitím schopnosti Activate Fire Remnant oběhne Ember Spirit všechny Remnanty, nechá je vybuchnout a tím udělí poškození okolním nepřátelům. K vybranému Remnantovi doběhne až na konec.

Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
MAX. NABITÍ: 3
POŠKOZENÍ: 100 / 200 / 300
DOSAH: 450
TRVÁNÍ: 45

Xinovo učení se šíří dál pomocí jeho Remnantů.