Ember Spirit

Närkamp - Bärande - Smitare - Bombare - Disabler - Initierare

Överblick

20 + 1.80
22 + 1.80
20 + 2.40
30 - 34
305
2.08

Searing Chains

Ember Spirit släpper lös brinnande kastkulor som sveper kring fiender i närheten, vilket förankrar dem och gör skada varje sekund.


Sleight of Fist

Ember Spirit rusar omkring blixtsnabbt, attackerar alla fiender i det inriktade området och återvänder sedan dit han började. Gör bonusskada mot hjältar, och mindre skada mot creeps.


Flame Guard

Ember Spirit omger sig själv med en eldring som förtär inkommande magisk skada, vilket lämnar honom oskadd. Flame Guard gör skada per sekund i ett område omkring Ember Spirit medan Flame Guard är aktiv. Om skölden går sönder förloras även skadan den gör.


Fire Remnant

Ember Spirit genererar Fire Remnant-laddningar var %charge_restore_time% sekund, med maximalt 3 laddningar. När en laddning släpps lös skickas en Fire Remnant som springer till den inriktade platsen 2,5 gånger så fort som Ember Spirits hastighet. Med Activate Fire Remnant, kan Ember Spirit rusa till sina Remnants och explodera dem för att göra områdesskada. Ember Spirit kommer att anlända sist till den Remnant han riktade in sig på.Biografi

Bortglömt i de klagande bergen ligger det övergivna flammornas fort, dess träningssalar tomma och slottsgård igenvuxen. På ett podium i dess förseglade tempel ligger en topaz-bägare fylld med gammal aska, återstoden av ett bål för krigspoeten Xin. I tre generationer lärde Xin sina lärlingar att förbinda sig med den beskyddande elden, genom ett antal mantran menade att träna både kropp och själ för den dystra verkligheten utanför fortets murar. Men genom att lära ut en krigares väg, skaffade han sig också en krigares fiender, och på sin ålders höst blev Xin besegrad och dräpt. Hans efterföljare begav sig bort, men även då år blev till årtionden, och följare blev till efterkommande, så kvarstod hans lära genom viskningar och dåd. Beundrad av Xins varaktiga ideal, lät den nyfikna eldsanden Burning Celestial sig in i flammornas fort och tände på nytt Xins aska. Från denna glödande kol uppstod en avbild av Xin, omsvept av flammor, redo att träna och lära ut, redo att på nytt sprida kunskapens flammor till alla som söker vägledning.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,004
1,168
530
Hälsa
1,082
588
260
Mana
115-119
77-81
52-56
Skada
11
6
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Searing Chains

Ember Spirit släpper lös brinnande kastkulor som sveper kring fiender i närheten, vilket förankrar dem och gör skada varje sekund.

Manakostnad Manakostnad: 110
Cooldown Cooldown: 14/12/10/8


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
RADIE: 400
TOTAL SKADA: 90 / 160 / 230 / 300
ANTAL ENHETER: 2

Xins tuffaste lektioner involverade ofta användandet av glödheta kedjor.

Sleight of Fist

Ember Spirit rusar omkring blixtsnabbt, attackerar alla fiender i det inriktade området och återvänder sedan dit han började. Gör bonusskada mot hjältar, och mindre skada mot creeps.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 30/22/14/6


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Fysisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
RADIE: 250 / 350 / 450 / 550
ATTACKINTERVALL: 0.2

Den lärda krigaren måste piska och slingra sig genom sina fiender, och bränna alla utan avbrott.

Flame Guard

Ember Spirit omger sig själv med en eldring som förtär inkommande magisk skada, vilket lämnar honom oskadd. Flame Guard gör skada per sekund i ett område omkring Ember Spirit medan Flame Guard är aktiv. Om skölden går sönder förloras även skadan den gör.

Manakostnad Manakostnad: 80/90/100/110
Cooldown Cooldown: 35


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
VARAKTIGHET: 8 / 12 / 16 / 20
RADIE: 400

En fiende bör aldrig tillåtas närma sig utan svårighet.

Fire Remnant

Ember Spirit genererar Fire Remnant-laddningar var %charge_restore_time% sekund, med maximalt 3 laddningar. När en laddning släpps lös skickas en Fire Remnant som springer till den inriktade platsen 2,5 gånger så fort som Ember Spirits hastighet. Med Activate Fire Remnant, kan Ember Spirit rusa till sina Remnants och explodera dem för att göra områdesskada. Ember Spirit kommer att anlända sist till den Remnant han riktade in sig på.

Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
MAX. LADDNINGAR 3
SKADA: 100 / 200 / 300
RADIE: 450
VARAKTIGHET: 45

Av andens kraft sprider sig Xins lärdomar på nytt.