Faceless Void

Ръкопашни - Carry - Initiator - Disabler - Escape - Durable

Обзор

15 + 1.50
23 + 3.00
24 + 2.40
33 - 39
300
3.22

Time Walk

Втурва се към целево местоположение, докато същевременно отклонява всякакви щети поети през последните 2 секунди.


Time Dilation

Faceless Void хваща в капан всички врагове наблизо поставяйки ги в забавящо времето поле за 8 секунди. Удължава времената им за изчакване, забавя скоростта на движение и атака с 10% за всяко удължено изчакване.


Time Lock

Дава шанс някоя атака да замрази вражеска единица във времето, докато се нанася втора такава.


Chronosphere

Създава мехур във време-пространството, поставяйки в клопка всички единици, хванати под въздействие на сферата и Ви причинява ускорено движение в него. Само Faceless Void и всички единици, които контролира, остават незасегнати. Невидимите врагове в сферата ще бъдат разкрити.Биография

Мрачното страшилище, познато като Faceless Void, е посетител от Класзурем, царство отвъд времето. Остава загадка защо това същество от друго измерение вярва, че борбата за Камъните на възмездието си заслужава проникването в нашия физически свят, но очевидно смущението на силата в неговия свят се е отразило и на съседните измерения. Времето не означава нищо за Мрачното страшилище, освен начин да осуети плановете на неприятелите си и да помогне на съюзниците. Неговото абстрактно виждане за света му е дало безчетна власт, с която е способен да спечели всяка битка сам.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,080
1,244
606
Здраве
923
468
195
Мана
148-154
98-104
56-62
Щети
16
9
3
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Time Walk

Втурва се към целево местоположение, докато същевременно отклонява всякакви щети поети през последните 2 секунди.

Нужна мана Нужна мана: 40
Време за изчакване Време за изчакване: 24/18/12/6


УМЕНИЕ: целева точка
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
BACKTRACK — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2

Мрачното страшилище разкъсва дупка във времето, преминавайки през Класзурем, и се появява обратно за миг.

Time Dilation

Faceless Void хваща в капан всички врагове наблизо поставяйки ги в забавящо времето поле за 8 секунди. Удължава времената им за изчакване, забавя скоростта на движение и атака с 10% за всяко удължено изчакване.

Нужна мана Нужна мана: 75
Време за изчакване Време за изчакване: 40/34/28/22


УМЕНИЕ: няма цел
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
РАДИУС: 775
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8 / 10 / 12 / 14
ЗАБАВЯНЕ ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 10%
ЗАБАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗЧАКВАНЕ: 75%

За онези, опълчващи се срещу Мрачното страшилище, сякаш всеки миг се простира във вечността.

Time Lock

Дава шанс някоя атака да замрази вражеска единица във времето, докато се нанася втора такава.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 0.65
ШАНС: 12% / 16% / 20% / 24%

Ударът на Faceless Void се стоварва със силата на преминаване между измеренията.

Chronosphere

Създава мехур във време-пространството, поставяйки в клопка всички единици, хванати под въздействие на сферата и Ви причинява ускорено движение в него. Само Faceless Void и всички единици, които контролира, остават незасегнати. Невидимите врагове в сферата ще бъдат разкрити.

Нужна мана Нужна мана: 150/225/300
Време за изчакване Време за изчакване: 160


УМЕНИЕ: целева точка
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 4 / 4.5 / 5

Когато се отвори разрив до Класзурем, всички прихванати от него души вероятно никога няма да се завърнат.