Grimstroke

Далекобойни - Support - Nuker - Disabler - Escape

Обзор

25 + 3.80
18 + 1.90
21 + 2.40
21 - 25
290
2.52

Stroke of Fate

Grimstroke изрисува мастилена пътека със своята четка, нанасяйки щети и забавяйки враговете. Щетите се увеличава с всеки врат, ударен от мастилото.


Phantom's Embrace

Призовава фантом, който бързо се придвижва до целта, прилепяйки се към нея, когато я достигне. След като това стане, фантомът нанася щети и заглушава. Ако оцелее пълното времетраене на прилепянето, фантома разкъсва своята жертва за тежки щети и опреснява времето за изчакване на Phantom's Embrace. Всяка от атаките на герой срещу фантом се счита за 3.


Ink Swell

Grimstroke забулва дадена съюзническа единица в мастило, увеличавайки скоростта ѝ на движение. Враговете в обсега на съюзническата единица поемат щети през време с мастилени пипалца. След 3 секунди задейства, прилагане на щети и зашеметяване в дадена площ около единицата, пропорционално на това, колко дълги мастилени пипалца са били около всеки героите.


Soulbind

Обвързва целеви вражески герой към най-близкия съюзнически герой в рамките на съответния радиус, пречейки и на двамата се отдалечат един от друг. Всяко умение, прицелено към единица, получено от някой от двата герои, също се изпълнява върху другия. Ако обвързването е пречупено преди изтичането на времетраенето, първоначалната цел ще бъде свързана с най-близкия съюзнически герой в радиуса.Биография

Хората от Ашкавор се струпали около храмовия площад, чакайки нетърпеливо да станат свидетели на възнесението на новия им пазител. Да стоят близо до човек, докато той обвързва техните души към своята собствена. Но докато финалните щрихи с четката му попадали срещу рунния камък и се изковавала връзката на новия възнесен, всички, дори онези останали си у дома, можели да усетят, че се е случило нещо ужасно лошо.

Той узнал причината незабавно. Капчиците сукървица, които бил приготвил, така че да подсили потентността на своите мастилени делви, вместо това ги осквернили, а мощта на обвързващото заклинание, което изпълнил, сега заплашвала да го консумира. Мастилена поквара започнала да се извива нагоре от рунния камък, по дръжката на четката, а скоро започнала да обзема и ръцете му. Оттам насетне се разпростряла бързо. Щом обзела лицето и устата му, той не можел да изкрещи, дори ако му се искало.

Цял живот бил изчислявал това как да се сдобие с дори по-велика мощ, отколкото позволявали ограниченията, представени от учителите му — стигайки чак до там, че нарушил свещеното запрещение срещу изменянето на мастилата. И действително, щом извора на възнесената връзка му се отворил, той усетил мащабна мощ, препускаща в душата му, която нивга не си бил представял. Предстоял му най-великия триумф, стига да можел да оцелее.

Той теглил дълбоко от мощта на връзката, отблъсквайки покварения мастилен поток. Въздухът се изпълнил със задълбочен вопъл — колективния вик на народа му. Някои от тях се олюлели на краката си. Най-слабите се строполили. Мнозина опитали да побегнат. А той още по-задълбочено теглил от техния кръвен запас. Но това не било достатъчно, за да спре мастиления прилив.

Само когато дъхът, уловен в неговите дробовете започнал да му убягва и мрачният мастилен вир напълно го обгърнал, той видял как да се измъкне. Връзката, която бил направил с ашкаворските хора… Неговият народ… От чиято жизнена сила било предназначено да се извлича само с цел да послужи за защитата им… Потокът се носел по два начина.

С финален приток на сила, този път насочен към повече от просто сляпо отблъскване, той отблъснал стремителния мастилен поток в сама връзка.

Постепенно, усетил как прилива се оттегля… А след това чул ужасните ридания на своя народ, докато покварата се прехвърляла към тях. Когато мастилото най-сетне отстъпило, очите му се отворили, взирайки се връз един променен свят. Народът на Ашкавор, който познавал вече бил изчезнал. Всяка една душа била преобразувана в ужасяваща сянка на предходната ѝ същност — вече не били съставени от кръв и кости, а само вискозност и покварено мастило.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,023
1,187
549
Здраве
1,771
1,017
325
Мана
157-161
99-103
46-50
Щети
12
6
3
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
575
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Stroke of Fate

Grimstroke изрисува мастилена пътека със своята четка, нанасяйки щети и забавяйки враговете. Щетите се увеличава с всеки врат, ударен от мастилото.

Нужна мана Нужна мана: 100/110/120/130
Време за изчакване Време за изчакване: 11/9/7/5


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 50% / 60% / 70% / 80%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 1.5

Покваряващата сила на мастилото от Grimstroke, извлечена от източника на покосения му народ, консумира всеки враг попаднал на пътя ѝ.

Phantom's Embrace

Призовава фантом, който бързо се придвижва до целта, прилепяйки се към нея, когато я достигне. След като това стане, фантомът нанася щети и заглушава. Ако оцелее пълното времетраене на прилепянето, фантома разкъсва своята жертва за тежки щети и опреснява времето за изчакване на Phantom's Embrace. Всяка от атаките на герой срещу фантом се счита за 3.

Нужна мана Нужна мана: 110/120/130/140
Време за изчакване Време за изчакване: 32/28/24/20


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
LATCH — ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5
PHANTOM — ЩЕТИ В СЕКУНДА: 6 / 14 / 22 / 30
РАЗКЪСВАЩИ ЩЕТИ: 120 / 200 / 280 / 360

Grimstroke не скърби за падението на своя народ. Само за Яовхи, която му била най-мила и драга, изпитвал нещо сходно на копнеж.

Ink Swell

Grimstroke забулва дадена съюзническа единица в мастило, увеличавайки скоростта ѝ на движение. Враговете в обсега на съюзническата единица поемат щети през време с мастилени пипалца. След 3 секунди задейства, прилагане на щети и зашеметяване в дадена площ около единицата, пропорционално на това, колко дълги мастилени пипалца са били около всеки героите.

Нужна мана Нужна мана: 120/130/140/150
Време за изчакване Време за изчакване: 30/25/20/15


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА БЪФА: 3
МАКС. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО: 1 / 1.9 / 2.8 / 3.7
INK TENDRILS — ЩЕТИ В СЕКУНДА: 25 / 35 / 45 / 55

Сега, след като възходът на мастиления прилив вече не заплашва да порази Grimstroke, пипалцата на мощта му нивга не са далеч от ръката му.

Soulbind

Обвързва целеви вражески герой към най-близкия съюзнически герой в рамките на съответния радиус, пречейки и на двамата се отдалечат един от друг. Всяко умение, прицелено към единица, получено от някой от двата герои, също се изпълнява върху другия. Ако обвързването е пречупено преди изтичането на времетраенето, първоначалната цел ще бъде свързана с най-близкия съюзнически герой в радиуса.

Нужна мана Нужна мана: 150/200/250
Време за изчакване Време за изчакване: 100/75/50


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески герои
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6 / 7 / 8
SOULBIND — РАДИУС: 550

Възвишените били избрани синове на Ашкавор, дарени с необятна мощ чрез връзките, изковавани между техните собствени души и онези, които им било възложено да защитават. По време на годините, последвали опропастяването на рода му, Grimstroke открил много по-зловещи приложения на обвързващите ритуали…