Grimstroke

Na dálku - Supporti - Nukeři - Disableři - Escape

Přehled

25 + 3.80
18 + 1.90
21 + 2.40
21 - 25
290
2.52

Stroke of Fate

Grimstroke máchne svým štětcem a vrhne před sebe inkoustovou stopu schopnou zpomalit nepřátele a také jim udělit poškození. Poškození je navýšeno s každým nepřítelem, kterého inkoust zasáhne.


Phantom's Embrace

Vyvolá fantoma, který se přichytí k nepříteli, umlčí jej a začne mu udělovat poškození. Pokud fantom není zničen před skončením svého trvání, vybuchne, čímž nepříteli udělí masivní poškození a obnoví cooldown této schopnosti. Když na fantoma zaútočí hrdina, je každý jeho útok počítán za tři.


Ink Swell

Grimstroke pokryje sebe nebo spojeneckou jednotku inkoustem, čímž navýší rychlost jejího pohybu. Nepřátelé kolem navíc dostávají průběžné poškození od odkapávajícího inkoustu. Po 3 sekundách se inkoust rozstříkne do všech stran a v závislosti na tom, jak dlouho působil na libovolného nepřátelského hrdinu, udělí další poškození a omráčí nepřátele v rozsahu.


Soulbind

Grimstroke svým kouzelným inkoustem spojí nepřátelského hrdinu s jeho nejbližším spolubojovníkem. Toto pouto zajistí, že se od sebe nepřátelští hrdinové nebudou moci vzdálit a schopnost cílená na jednoho z nich bude seslána také na druhého. Pokud je pouto přerušeno před skončením svého trvání, prvotní cíl bude připojen k dalšímu spojenci, který je k němu nejblíže.Příběh

Konečně nastal posvátný den a lidé Ashkavoru se shromáždili na nádvoří chrámu, aby uzřeli zrod svého nového ochránce a stáli poblíž něj, až spojí svoji duši s jejich. Nicméně jak poslední tahy jeho štětce dopadaly na runový kámen a bylo upleteno pouto nového Povzneseného, všichni, dokonce i ti, kteří na nádvoří nepřišli, pocítili, že se něco opravdu ošklivě pokazilo.

Grimstroke ihned poznal, co je příčinou. Kapky boží krve, jež nakapal do svých kalamářů, inkoust nezesílily, jak předpokládal, ale naopak jej znečistily a obrátily účinky poutajícího kouzla proti jemu samému. Nejprve se inkoustová skvrna přenesla z kamene na štětec a poté v rychlém sledu zaplavila Grimstrokovy paže, obličej a začala si hledat cestu do úst. I kdyby chtěl, nedokázal by vydat ani hlásku.

Celý život se Grimstroke snažil dosáhnout sil větších, než jakými ho omezovali jeho učitelé, až nakonec zašel tak daleko, že porušil svatou přísahu a přimíchal do inkoustu další látku. Což o to, jakmile dokončil pouto Povzneseného, opravdu ucítil, že jeho duší prochází nezměrná síla, nicméně pro její ovládnutí potřeboval ze všeho nejvíce přežít.

Rozhodl se vzdorovat za pomoci propojení se svým lidem. Okolím zazněl sborový výdech. Někomu se roztřásly nohy, slabší jedinci zkolaboval a zbytek se dal na útěk. Jenže ať Grimstroke čerpal jejich sílu čím dál tím více, postup inkoustu nedokázal zastavit.

Teprve když inkoust naplnil jeho plíce a temná tekutina jej plně pohltila, napadlo ho spásné řešení. Spojení s lidmi Ashkavoranu, spojení s jeho lidmi, neproudilo jen směrem k němu, nýbrž také směrem od něj.

S posledním záchvěvem života proto vlnu inkoustu poslal skrze spojení, které mělo původně sloužit k ochraně…

Grimstroke ucítil, jak prokletý inkoust opouští jeho tělo a ve stejnou chvíli uslyšel bolestivý křik v okolí. Zhoubný inkoust našel nové oběti. Když pak mistr štětce konečně otevřel oči, zjistil, že nádvoří se změnilo. Ashkavorané, které znal, byli pryč a na jejich místě zůstaly jenom odporné stíny tvořené nikoli krví a kostmi, ale pouze a jenom lepkavým temným inkoustem.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,023
1,187
549
Zdraví
1,771
1,017
325
Mana
157-161
99-103
46-50
Poškození
12
6
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
575
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Stroke of Fate

Grimstroke máchne svým štětcem a vrhne před sebe inkoustovou stopu schopnou zpomalit nepřátele a také jim udělit poškození. Poškození je navýšeno s každým nepřítelem, kterého inkoust zasáhne.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/110/120/130
Cooldown Cooldown: 11/9/7/5


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZPOMALENÍ POHYBU: 50% / 60% / 70% / 80%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 1.5

Ničivý inkoust čerpaný z Grimstrokových padlých spoluobčanů nezná překážek a pohlcuje vše, co mu stojí v cestě.

Phantom's Embrace

Vyvolá fantoma, který se přichytí k nepříteli, umlčí jej a začne mu udělovat poškození. Pokud fantom není zničen před skončením svého trvání, vybuchne, čímž nepříteli udělí masivní poškození a obnoví cooldown této schopnosti. Když na fantoma zaútočí hrdina, je každý jeho útok počítán za tři.

Spotřeba many Spotřeba many: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 32/28/24/20


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ PŘICHYCENÍ: 5
POŠK. ZA SEKUNDU: 6 / 14 / 22 / 30
POŠKOZENÍ VÝBUCHU: 120 / 200 / 280 / 360

Grimstroke nesmutní nad ztrátou většiny svého lidu. Výjimkou je jeho milovaná Yaovhi, jejíž objetí nyní straší Grimstrokovi nepřátele.

Ink Swell

Grimstroke pokryje sebe nebo spojeneckou jednotku inkoustem, čímž navýší rychlost jejího pohybu. Nepřátelé kolem navíc dostávají průběžné poškození od odkapávajícího inkoustu. Po 3 sekundách se inkoust rozstříkne do všech stran a v závislosti na tom, jak dlouho působil na libovolného nepřátelského hrdinu, udělí další poškození a omráčí nepřátele v rozsahu.

Spotřeba many Spotřeba many: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 30/25/20/15


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ BUFFU: 3
MAX. DOBA OMRÁČENÍ: 1 / 1.9 / 2.8 / 3.7
POŠK. INKOUSTU ZA SEKUNDU: 25 / 35 / 45 / 55

Inkoust, který chtěl Grimstroka nejprve pohltit, je nyní plně v jeho moci a propůjčuje mu své omračující schopnosti.

Soulbind

Grimstroke svým kouzelným inkoustem spojí nepřátelského hrdinu s jeho nejbližším spolubojovníkem. Toto pouto zajistí, že se od sebe nepřátelští hrdinové nebudou moci vzdálit a schopnost cílená na jednoho z nich bude seslána také na druhého. Pokud je pouto přerušeno před skončením svého trvání, prvotní cíl bude připojen k dalšímu spojenci, který je k němu nejblíže.

Spotřeba many Spotřeba many: 150/200/250
Cooldown Cooldown: 100/75/50


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelští hrdinové
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 6 / 7 / 8
DOSAH SPOJENÍ: 550

Povznesení byli vybraní synové Ashkavoru, kteří propojením svojí duše s dušemi všech svých chráněnců získali ohromnou sílu. Grimstroke však časem přišel na to, jak tyto rituály propojení využít k mnohem zlověstnějším účelům...