Grimstroke

Távolsági - Támogató (Support) - Zúzó (Nuker) - Bénító (Disabler) - Menekülő (Escape)

Áttekintés

25 + 3.80
18 + 1.90
21 + 2.40
21 - 25
290
2.52

Stroke of Fate

Grimstroke tintaösvényt fest ecsetjével, sebezve és lassítva az ellenséget. A sebzés a tinta által eltalált minden egyes ellenséggel nő.


Phantom's Embrace

Megidéz egy fantomot, ami gyorsan a célpont felé mozog, és megérkezve rákapaszkodik. Ez után a fantom sebez és elhallgattat. Ha túléli a teljes rákapaszkodási időtartamot, súlyos sebzést okoz a célpontnak, és frissíti a Phantom's Embrace újratöltődését. A hősök fantom elleni támadásai támadásonként háromnak számítanak.


Ink Swell

Grimstroke tintával borít be egy szövetséges egységet, megnövelve annak mozgási sebességét. A szövetséges egység hatósugarán belüli ellenségeket tintacsápok sebzik időarányosan. 3 másodperc után aktiválódik, sebzést és bénítást okozva egy területen az egység körül annak arányában, hogy a tintacsápok milyen hosszan voltak hősök közelében.


Soulbind

Összeköt egy célzott ellenséges hőst a kötési sugáron belüli legközelebbi szövetséges hőssel, mindkettejüket meggátolva az egymástól való eltávolodásban. Bármely egységre célzott képesség, amit bármelyik összekötött hős kap, a másik hősre is rávarázsolódik. Ha a kötelék az időtartam lejárta előtt megszakad, az eredeti célpont a sugáron belüli legközelebbi szövetségeséhez kötődik.Életrajz

Ashkavor népe a templomtér körül gyülekezett, alig várva, hogy lássák új védelmezőjük felemelkedését, hogy a férfi közelében álljanak, amikor az a sajátjához köti a lelkeiket. De amikor annak végső ecsetvonásai a rúnakőre kerültek, és az új Felemelkedett köteléke megköttetett, mindenki, még azok is, akik otthon maradtak, érezték, hogy valami rettenetesen rossz történt.

Azonnal tudta az okát. A váladék cseppjei, amit azért szerzett be, hogy növelje tintatartói hatásosságát, helyette beszennyezték azokat, és az általa elvégzett kötelékvarázslat ereje most azzal fenyegetett, hogy elemészti őt. Tintaszerű romlás kígyózott felfelé a rúnakőből ecsetjének szára mentén, hamarosan beborítva kezeit. Onnan gyorsan terjedt tovább. Mikor elérte az arcát és a száját, már kiáltani sem tudott, még ha akart volna is.

Egész életében azt mérlegelte, hogyan tehet szert még nagyobb erőre annál, amit az oktatói által felállított korlátok engedtek, egészen odáig merészkedve, hogy megszegje a tinták felerősítésének szent tilalmát. És valóban, most, hogy megnyílt számára a Felemelkedett kötelék forrása, akkora erőt érzett lelkébe áramlani, amekkorát sosem képzelt volna. Legnagyobb diadala küszöbén állt, ha valahogy túl tudja élni.

Mélyen a kötelék erejéből merítve ellenkezni kezdett a romlott tinta áramlásával. Hangos nyögés töltötte be a levegőt; népének kollektív kiáltása. Egyesek meginogtak. A leggyengébbek összeestek. Sokan menekülni próbáltak. Ő pedig még mélyebbet merített vérvonalaik tartalékaiból. De nem volt elég a tintaáradat megállítására.

Csak akkor, amikor a tüdejébe szorult levegő kezdte elhagyni, és a tintatartó sötétsége teljesen körülvette, látta meg a kiutat. A kötelékből, amit az ashkavori néppel, az ő népével létrehozott, csak az ő védelmük szolgálatára volt szabadott erőt meríteni... Mindkét irányban áramlott.

Egy végső erőfeszítéssel, amit ezúttal a vak irtózatnál több irányított, beletaszította a tintaáradatot magába a kötelékbe.

Érezte, ahogy az áradat lassan visszavonul... És hallotta népe szörnyű jajgatását, ahogy a rontás őhelyette rajtuk söpört végig. Amikor a tinta végre engedett, szemei egy megváltozott világra nyíltak. Az az ashkavori nép, amelyet ő ismert, nem volt többé. Az utolsó szálig átalakultak egykori önmaguk rémítő árnyaivá; már nem húsból és vérből voltak, csak nyúlós, romlott tintából.

Statisztikák

25
15
1
Szint
2,023
1,187
549
Életpontok
1,771
1,017
325
Mana
157-161
99-103
46-50
Sebzés
12
6
3
Páncél
 
1800 / 800
Látótávolság
575
Harctáv
900
Lövedéksebesség

Képességek

Stroke of Fate

Grimstroke tintaösvényt fest ecsetjével, sebezve és lassítva az ellenséget. A sebzés a tinta által eltalált minden egyes ellenséggel nő.

Manaköltség Manaköltség: 100/110/120/130
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 11/9/7/5


KÉPESSÉG: Pontot céloz
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
MOZGÁSLASSÍTÁS: 50% / 60% / 70% / 80%
LASSÍTÁS IDŐTARTAMA: 1.5

Grimstroke tintájának halott népéből merített megrontó ereje az útjába kerülő bármely ellenséget elemészti.

Phantom's Embrace

Megidéz egy fantomot, ami gyorsan a célpont felé mozog, és megérkezve rákapaszkodik. Ez után a fantom sebez és elhallgattat. Ha túléli a teljes rákapaszkodási időtartamot, súlyos sebzést okoz a célpontnak, és frissíti a Phantom's Embrace újratöltődését. A hősök fantom elleni támadásai támadásonként háromnak számítanak.

Manaköltség Manaköltség: 110/120/130/140
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 32/28/24/20


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Ellenséges egységek
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
RÁKAPASZKODÁS IDŐTARTAMA: 5
FANTOM SEBZÉS / MP: 6 / 14 / 22 / 30
HASÍTÁS SEBZÉSE: 120 / 200 / 280 / 360

Grimstroke nem bánkódik népe pusztulásán. Csak Yaovhi, a számára legkedvesebb nő után érez egy kevés vágyódást.

Ink Swell

Grimstroke tintával borít be egy szövetséges egységet, megnövelve annak mozgási sebességét. A szövetséges egység hatósugarán belüli ellenségeket tintacsápok sebzik időarányosan. 3 másodperc után aktiválódik, sebzést és bénítást okozva egy területen az egység körül annak arányában, hogy a tintacsápok milyen hosszan voltak hősök közelében.

Manaköltség Manaköltség: 120/130/140/150
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 30/25/20/15


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Szövetséges egységek
SEBZÉSTÍPUS: Mágikus
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Nem
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
ERŐSÍTÉS IDŐTARTAMA: 3
BÉNÍTÁS MAX. IDŐTARTAMA: 1 / 1.9 / 2.8 / 3.7
TINTAINDÁK SEBZÉSE / MP: 25 / 35 / 45 / 55

Most, hogy a tintaáradat emelkedése már nem fenyegeti elnyeléssel Grimstroke-ot, erejének csápjai soha nincsenek messze a kezétől.

Soulbind

Összeköt egy célzott ellenséges hőst a kötési sugáron belüli legközelebbi szövetséges hőssel, mindkettejüket meggátolva az egymástól való eltávolodásban. Bármely egységre célzott képesség, amit bármelyik összekötött hős kap, a másik hősre is rávarázsolódik. Ha a kötelék az időtartam lejárta előtt megszakad, az eredeti célpont a sugáron belüli legközelebbi szövetségeséhez kötődik.

Manaköltség Manaköltség: 150/200/250
Újratöltődési idő Újratöltődési idő: 100/75/50


KÉPESSÉG: Egységet céloz
ERRE HAT: Ellenséges hősök
ÁTHATOL A VARÁZSIMMUNITÁSON: Igen
SEBZéS: 0 / 0 / 0 / 0
IDŐTARTAM: 6 / 7 / 8
KÖTÉS HATÓSUGARA: 550

A Felemelkedettek Ashkavor kiválasztott fiai voltak, akik hatalmas erőt kaptak a lelkük és a védelmükre bízottak lelkei között létrehozott köteléktől. A népe pusztulását követő években Grimstroke sokkal baljósabb felhasználását fedezte fel a kötelékszertartásnak...