Grimstroke

Fjernkamp - Support - Nuker - Disabler - Escape

Oversikt

25 + 3.80
18 + 1.90
21 + 2.40
21 - 25
290
2.52

Stroke of Fate

Grimstroke maler en blekksti med penselen, noe som skader og hemmer fiender. Skaden økes for hver fiende som blekket treffer.


Phantom's Embrace

Tilkaller et fantom som raskt beveger seg mot målet, og griper tak i det når hun kommer frem. Når fantomet har et godt grep, gjør hun skade og stilner. Hvis hun overlever gjennom hele grepvarigheten, gjør hun stor skade ved å flenge målet, og tilbakestiller nedkjølingen av Phantom's Embrace. Helteangrep på fantomet teller som 3 treff hver.


Ink Swell

Grimstroke dekker en alliert enhet i blekk, noe som øker dens bevegelseshastighet. Fiender i nærheten av den allierte enheten skades av blekkaktige slyngtråder over tid. Den utløses etter 3 sekunder, noe som skader og lammer i et område rundt enheten i forhold til hvor lenge blekktrådene var nær en helt.


Soulbind

Binder sammen en valgt fiendtlig helt til dens nærmeste allierte helt innenfor en forbindelsesradius, noe som hindrer begge fra å bevege seg bort fra hverandre. Enhetsvalgte evner mot en bunden helt rammer også den andre helten. Hvis forbindelsen brytes før varigheten utløper, blir det opprinnelige målet bundet til dets nærmeste allierte helt innen rekkevidde.Bio

The people of Ashkavor crowded around the temple square, eager to witness the ascension of their new guardian -- to stand near the man as he bound their souls to his own. But as his final brush strokes fell against the runestone, and the bond of a new Ascended One was forged, everyone -- even those who'd stayed in their homes -- could sense that something had gone terribly wrong.

He knew the cause instantly. The droplets of ichor he'd procured to amplify the potency of his inkpots had instead contaminated them, and the power of the binding spell he'd cast now threatened to consume him. An inky corruption snaked upward from the runestone, along the handle of his brush, soon overtaking his hands. From there it spread quickly. Once it overcame his face and his mouth, he couldn't have screamed even if he'd wanted to.

All of his life he'd calculated on how to attain ever greater powers than the limits presented by his teachers would allow--going so far as to break the sacred prohibition against augmenting the inks. Indeed, with the wellspring of the Ascended bond open to him, he felt a measure of power coursing into his soul like he'd never imagined. His greatest triumph was upon him, if he could only survive it.

He drew deep from the power of the bond, pushing back against the corrupted ink flow. A great moan filled the air -- the collective cry of his people. Some swayed on their feet. The weakest collapsed. Many tried to run. And still deeper he pulled from their bloodline reservoir. But it wasn't enough to stop the ink tide.

It was only when the breath trapped in his lungs began to fail him, and the inkpool darkness fully encased him, that he saw his way out. The bond he'd made with the Ashkavoran people -- his people -- meant to be drawn upon only in service of their protection... It flowed two ways.

With a final surge of strength -- this time directed by more than just blind repulsion -- he pushed the ink torrent into the bond itself.

Slowly, he felt the tide retreat... and heard the awful wails of his people as the corruption in turn rolled over them. When at last the ink relented, his eyes opened upon a world changed. The Ashkavoran people as he knew them were gone. Every last soul was transformed into terrifying shades of their former selves -- comprised no longer of blood and bone, only viscid, tainted ink.

Statistikk

25
15
1
Nivå
2,023
1,187
549
Helse
1,771
1,017
325
Mana
157-161
99-103
46-50
Skade
12
6
3
Rustning
 
1800 / 800
Synsrekkevidde
575
Angrepsrekkevidde
900
Prosjektilhastighet

Evner

Stroke of Fate

Grimstroke maler en blekksti med penselen, noe som skader og hemmer fiender. Skaden økes for hver fiende som blekket treffer.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 100/110/120/130
Nedkjøling Nedkjøling: 11/9/7/5


EVNE: Punktvalg
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
BEVEGELSESHEMMING: 50% / 60% / 70% / 80%
HEMMINGSVARIGHET: 1.5

Den fordervelige kraften i Grimstrokes blekk, som er tappet fra hans falne folks reservoar, fortærer alle fiender som havner i veien.

Phantom's Embrace

Tilkaller et fantom som raskt beveger seg mot målet, og griper tak i det når hun kommer frem. Når fantomet har et godt grep, gjør hun skade og stilner. Hvis hun overlever gjennom hele grepvarigheten, gjør hun stor skade ved å flenge målet, og tilbakestiller nedkjølingen av Phantom's Embrace. Helteangrep på fantomet teller som 3 treff hver.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 110/120/130/140
Nedkjøling Nedkjøling: 32/28/24/20


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
GREPVARIGHET: 5
FANTOMSKADE PER SEKUND: 6 / 14 / 22 / 30
FLENGESKADE: 120 / 200 / 280 / 360

Grimstroke er ikke tynget av sorg over sitt folks undergang. Det er kun for Yaovhi, hun som han hadde mest kjær, at han har et snev av lengsel.

Ink Swell

Grimstroke dekker en alliert enhet i blekk, noe som øker dens bevegelseshastighet. Fiender i nærheten av den allierte enheten skades av blekkaktige slyngtråder over tid. Den utløses etter 3 sekunder, noe som skader og lammer i et område rundt enheten i forhold til hvor lenge blekktrådene var nær en helt.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 120/130/140/150
Nedkjøling Nedkjøling: 30/25/20/15


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Allierte enheter
SKADETYPE: Magisk
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Nei
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
EFFEKTVARIGHET: 3
MAKS LAMMELSESVARIGHET: 1 / 1.9 / 2.8 / 3.7
BLEKKTRÅDSKADE PER SEKUND: 25 / 35 / 45 / 55

Nå som blekkstrømmen ikke lenger truer med å overvelde Grimstroke, er dens kraftige slyngtråder aldri utenfor rekkevidde.

Soulbind

Binder sammen en valgt fiendtlig helt til dens nærmeste allierte helt innenfor en forbindelsesradius, noe som hindrer begge fra å bevege seg bort fra hverandre. Enhetsvalgte evner mot en bunden helt rammer også den andre helten. Hvis forbindelsen brytes før varigheten utløper, blir det opprinnelige målet bundet til dets nærmeste allierte helt innen rekkevidde.

Mana-kostnad Mana-kostnad: 150/200/250
Nedkjøling Nedkjøling: 100/75/50


EVNE: Enhetsvalg
PÅVIRKER: Fiendtlige helter
GÅR GJENNOM FORMELIMMUNITET: Ja
SKADE: 0 / 0 / 0 / 0
VARIGHET: 6 / 7 / 8
FORBINDELSESRADIUS: 550

De Oppstegne var Ashkavors utvalgte sønner, gitt enorme krefter av båndene dannet mellom deres egne sjeler og dem de ble satt til å beskytte. I årene som fulgte ruinen av hans folkeslag, oppdaget Grimstroke en mye mer ondskapsfull bruk av båndritualene...